پنج شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸  -  Thursday, September 19, 2019
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » دکتر منصور معیری[_HprPDF] منصور معیری نام و نام خانوادگی
استادیار مرتبه علمی
عضو هیئت علمی سمت
علوم و مهندسی آبیاری و زهکشی تخصص
مزکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد محل کار
man_moayeri@yahoo.com پست الکترونیک
09163446001 شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 •   دکتری تخصصی : علوم و مهندسی آبیاری، آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، سال 1390
 • کارشناسی ارشد : تاسیسات آبیاری از دانشگاه تربیت مدرس، سال 1375
 • کارشناسی : آبیاری دانشگاه شهید چمران اهواز ، سال 1372
 • دیپلم : ریاضی فیزیک، دبیرستان آیت ا... طالقانی دزفول، سال 1368

 

 


سوابق شغلی

 •  کارشناس  ارشد بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد از سال 1376 تا سال 1379
 •         عضو هیئت علمی (مربی پژوهش) بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد از سال 1379 تا کنون
 •          
سوابق اجرایی
 •         رئیس بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد از سال 1376 تا سال 1386
 •         معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد از سال 1381 تا سال 1384
 •          رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد از سال 1386 تا خرداد 1393
 •         مدیر گروه رشته انتقال آب دانشگاه علمی کاربردی مجتمع آموزش جهاد کشاورزی خوزستان از سال 1384

 

سوابق تدریس
 
 تدریس دروس دانشگاهی :

         دروس ریاضیات عمومی و ریاضیات پایه رشته حسابداری دانشگاه پیام نور دزفول در دو نیمسال تحصیلی 1376-1375

         دروس هیدرولیک عمومی(مکانیک سیالات و هیدرولیک)، تاسیسات آبیاری(سازه های انتقال و توزیع آب) و آبیاری عمومی رشته کاردانی انتقال آب دانشگاه جامع علمی کاربردی دزفول در نیمسال های تحصیلی سال 1376 تا کنون

         دروس هیدرولیک انهار و ساختمانهای انتقال و توزیع آب رشته کارشناسی انتقال آب دانشگاه جامع علمی کاربردی دزفول در نیمسال های تحصیلی سال 1386 تا کنون

تدریس دوره های آموزشی :

·       فنون ونحوه اندازه گيري آب آبياري در طرحهاي تحقيقاتي ، دوره آموزشی یک روزه، مرکز آموزش عالي کرج ، سال 1382

·       مدیریت آبیاری سطحی و تحت فشار در مزارع کشاورزی، دوره آموزشی یک روزه، مرکز آموزش کشاورزی دزفول، سال 1384

·       کارگاه انتقال یافته های بهبود مدیریت و مصرف بهینه آب ، دوره آموزشی یک روزه، مدیریت ترویج جهاد کشاورزی استان خوزستان  در سال 1389

·       کارگاه انتقال یافته های آب و خاک ، دوره آموزشی یک روزه، مدیریت ترویج جهاد کشاورزی استان خوزستان  در سال 1389

·       کارگاه آموزشی انتقال یافته های تحقیقاتی ذرت، کار گاه آموزشی، یک روزه، خوزستان ، اهواز. مدیریت ترویج جهاد کشاورزی استان خوزستان  در سال 1388

·       دوره آموزشی یک روزه آبیاری گندم کاشت ، کارشناسان و مروجین سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان، مرکز آموزش دزفول. 1393

·       دوره آموزشی یک روزه آبیاری گندم داشت، کارشناسان و مروجین سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان، مرکز آموزش دزفول. 1393

·       دوره آموزشی دو روزه آبیاری گندم اقلیم گرم و خشک ، کارشناسان و مروجین وزارت جهاد کشاورزی ، مرکز آموزش جهاد کشاورزی کرج شهریور 1393


مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

1

Influence of Planting and Irrigation Management Methods on

Maize Water Productivity Improvement in a Semiarid Region

WASJ

ISSN:1818-4952

2011

E.Pazira,H.Syadat, F.Abbasi and F.Kaveh

2

Assessment of Maize Water Productivity in Southern Parts of the Karkheh River Basin, Iran

WASJ

ISSN:1818-4952

2011

E.Pazira,H.Syadat, F.Abbasi and F.Kaveh


 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 

رديف

عنوان مقاله

نام نشريه

نمايه شده

در

تاريخ چاب

 (ماه-سال)

اسامي همکاران

1

بررسی عملکرد گیاه ذرت در روش آبیاری قطره ای نواری

مجله علمی کشاورزی

ISSN 0254-3648

شهریور 86

آرش آذری- سعید برومند نسب، مجید بهزاد

2

استفاده از درجه حرارت پوشش سبز گياه براي برنامه ريزي آبياري ذرت بهاره در شرايط خوزستان

مجله علمی کشاورزی

ISSN 0254-3648

اسفند 83

سعید برومند نسب، سعید طاهری قناد

3

تحلیل بازده آبیاری سطحی در مزارع غیر یکپارچه شبکه آبیاری دز

مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی

ISC 1735 - 5672

پاییز 1387

فریدون کاوه

4

تاثیر سیستم های مختلف آبیاری روی میزان آلودگی مزارع چغندرقند به لارو طوقه بر اگروتیس، برگ خوار کارادرینا و برگخوار پرودنیا

مجله چغندرقند

ISSN 1735-0670

1388

اسفند

محمد رضا ملک زاده، محمد رضا اوراضی زاده، رویاتفتی

5

بررسي تاثير مدیریت ­ های زراعی و آبیاری در بهبود کارایی مصرف آب ذرت

(مطالعه موردي شبکه آبیاری دز)

مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی

ISC 1735 - 5672

اسفند 1390

ابراهیم پذیرا، حمید سیادت، فریبرز عباسی، فریدون کاوه

6

ارزیابی کارائی مصرف آب ذرت در دشت اوان

(مطالعه موردی جنوب حوضه آبریز کرخه)

مجله آب و خاک دانشگاه فردوسی مشهد

ISSN:2008-4757

 

ارزیابی

ابراهیم پذیرا، حمید سیادت، فریبرز عباسی، فریدون کاوه

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
 
کنفرانس های خارجی
 

رديف

تاريخ

عنوان همايش

محل برگزاري

عنوان مقاله

اسامي همکاران

 

روز

ماه

سال

کشور

شهر

1

 

 

2002

Inte. Confe. On computation Method in water Resources

Netherlands

 

Delft

A numerical Model To simulate overland water flow applied to surface irrigation systems

F.Abbasi , J. Feyen, and M.Mahmodian

2

10

SEP

2007

CPWF International Workshop

Iran

Karaj

Assessment of wheat water productivity and Methods of Improvement in south KRB

H. Dehghanisanij2, H. Sedgi3, H. Farahani4, F. Abbasi2, A.F. Nato1, and E. Pazira3

3

11

SEP

2007

CPWF International Workshop

Iran

Karaj

Assessment of the Causes of Low Water Productivity and

Ways of Improvement in Irrigated Maize Areas of South KRB in Iran

H. Dehghanisanij2, H. Sedgi3, H. Farahani4, F. Abbasi2, A.F. Nato1, and E. Pazira3

4

10-14

Nov

 

 

 

2008

2nd International Forum on water and food

Ethiopia

Addis Ababa

Increasing field water produvtivity of irrigated crops in the Lower Karkheh River Basin

. Dehghanisanij, A.F. Nato, H. Siadat, T. Oweis, H. Farahani

 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

رديف

عنوان پروژه تحقيقاتي

سمت در اجراي طرح

سال شروع

سال پايان

شماره ثبت مدارک علمی

1

بررسی شیب طولی، ضریب زبری و شعاع مقاطع دایره ای در پرو فیل ریزش آب از دراپ قائم در کانالهای آبیاری

مجري

1373

1375

539/75

2

ارزيابي راندمان آبياري سطحي در سطح کشور

مجري

1374

1378

1002/82

3

تهيه يک مدل رياضي براي طراحي و ارزيابي سيستمهاي آبياري سطحي

مجري

1375

1377

122/78

4

بررسي جمعيت و خسارت آفات و بيماريهاي چغندر قند تحت سه روش آيياري باراني کلاسيک و سنتر پيوت و نشتي

مجري

1375

1378

676/82

5

بررسي تاثير آرايش کاشت در کارايي مصرف آب، کميت و کيفيت چغندر قند

هماهنگ کننده ملي و مجري

1378

1381

10174/84

6

برنامه ريزي  آبياري ذرت دانه اي بهاره درشرايط شمال خوزستان

 

هماهنگ کننده و مجري

/11/81

/11/82

29/85

7

تعيين حد بهينه آب مصرفي دورقم چغندرقند درشمال خوزستان 

 

هماهنگ کننده و مجري

/6/81

/6/83

1183/87

8

کارائي مصرف آب آبياري سيستم هاي نشتي و ميکرو در کشت يک ودو دريفه ذرت دانه اي

هماهنگ کننده ملي و مجري

1383

1386

45720/93

9

تعيين حد بهينه بذر مصرفي وکارائي مصرف آب آبياري در روش هاي آبياري سطحي (فاروئي، شياري ونواري) گندم

مجري

1383

1384

39713/90

10

تعيين پتانسيل کارائي مصرف اب ارقام گندم در روشهاي مختلف آبياري (باراني، قطره اي وسطحي) در شرايط اقليمي مختلف کشور

هماهنگ کننده ملي و مجري

1384

1386

43553/92

11

بهبود کارائی مصرف آب آبیاری ذرت در سایت  انتخابی جنوب حوزه کرخه

مجري

85

87

595/90

12

بهبود کارائی مصرف آب آبیاری گندم در سایت  انتخابی جنوب حوزه کرخه

مجري

85

87

594/90

13

تعیین کارائی مصرف آب و ارزیابی فاکتورهای موثر در کارائی مصرف آب آبیاری گندم وذرت در سایت  انتخابی جنوب حوزه کرخه

مجري

85

88

39151/90

14

بررسی تاثیر مدیریت های  زراعی بر افزایش کارائی مصرف آب آبیاری ذرت دانه ای با استفاده از مدل AquaCrop

 

90

92

48590/94

14

بررسی و تعیین بهترین تاریخ زود کاشت ذرت تابستانه در شمال خوزستان تحت آبیاری نشتی و بارانی(سنترپیوت)

همکار

76

79

1397/83

     

 

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 - ارزیابی آبیاری قطره ای اجرا شده در نخیلات آبادان
- تعیین آب مصرفی چغندرقند در کشور
- تعیین آب مصرفی گندم در کشور 
- تعیین مدل کاربردی آب آبیاری  - عملکرد گندم در شمال استان خوزستان 
 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی
 

ر

عنوان مقاله

نوع مقاله

نام نشريه

يا ناشر

تاريخ چاب

(ماه-سال)

 

 

اسامي همکاران

 

1

دستورالعمل نصب و اندازه گیری آب آبیاری با استفاده از انواع فلوم

 

ترویجی

مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

زمستان 89

محمد خرمیان

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 •     ارزيابي سيستم آبياري قطره اي براي گياه ذرت در مزارع مرکز تحقيقات صفي آباد دزفول، کارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد چمران اهواز، .1384
 •  بررسي عملبکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم 704  sc تحت تاثير دو روش آبياري نشتي وميکرو والگوی کشت یک و دوردیفه با دو تراکم کاشت در شرایط اقلیمی شمال خوزستان، کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی دزفول، .1383
 •  استفاده از درجه حرارت پوشش سبز گیاه جهت برنامه ریزی آبیاری ذرت بهاره در شرایط شمال خوزستان، کارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد چمران اهواز، .1381
 •  برنامه ریزی آبیاری چغندرقند با استفاده از درجه حرارت پوشش سبز گیاه در شمال خوزستان، کارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد چمران اهواز، .1384  

  راهنمایی پایان نامه:

 •  مطالعه روند تغییرات کیفی آبخوان دشت اندیمشک با استفاده از ابزار GIS   وارائه راه کارهای مدیریتی بهبودکیفی ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، 1392.

 


عضویت در مجامع علمی 
 

تشویقات 

سایر موارد

رديف

عنوان

نوع فعاليت

 

ناشر

تاريخ انتشار

اسامي همکاران

1

A Compendium of Review Papers-Chapter III

تالیف

Research Report

ICARDA& AREO

2008

H. Dehghanisanij

2

Assessment and Improvement of Wheat and Maize Water Productivity in Lower Karkheh River Basin

تالیف

Research Report

ICARDA& AREO

2010

H. Dehghanisanij, A. F. Nato, H. Siadat, F. Abbasi and T. Oweis

 

 

پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.