جمعه ۰۱ تیر ۱۴۰۳  -  Friday, June 21, 2024
جستجوی پیشرفته
مراکز تابعه
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

بررسی تاثیر روشهای خاک ورزی حفاظتی و مرسوم بر برخی پارامترهای ماشین و خاک در تناوب چغندر قند- جو- ذرت- گندم در منطقه سرد استان خراسان رضوی
ظریف نشاط و همکاران، در پژوهشی تاثیر روشهای خاک ورزی حفاظتی و مرسوم بر برخی پارامترهای ماشین و خاک را بررسی کردند.


مسئله فرسايش خاک و کاهش حاصلخيزي آن بطور چشمگيري عملکرد گياهان زراعي را کاهش مي دهد و اگر به همين منوال ادامه يابد باعث از بین رفتن خاک (به عنوان مهمترين منبع توليد) و بيابان زائي خواهد شد. برخي از فوايد مورد انتظار براي کشاورزي حفاظتي شامل: جلوگيري از فرسايش خاک، کاهش شدت يا فراواني تنش خشکي، صرفه جوئي در مصرف آب، عملکرد بالاتر و پايدارتر محصولات زراعي، کاهش نيروي کارگر و ادوات کشاورزی براي آماده سازي زمين و صرفه‌جويي در مصرف سوخت و در نتيجه کاهش هزينه هاي توليد، افزايش مواد آلي خاک و فراهم بودن عناصر غذايي در نتيجه بهبود ساختار خاک، افزايش ذخيره رطوبتي خاک و بهبود حاصلخيزي بيولوژيک خاک و کنترل آفات مي باشد. لذا ظریف نشاط و همکاران، در پژوهشی تاثیر روشهای خاک ورزی حفاظتی و مرسوم بر برخی پارامترهای ماشین و خاک را بررسی کردند. آن ها نتیجه گرفتند که روش های بی خاک ورزی و خاک ورزی حفاظتی در مقایسه با خاک ورزی مرسوم باعث کاهش قابل توجه مصرف سوخت، زمان انجام عملیات، توان مکانیکی صرف شده در عملیات تهیه زمین و کاشت، میزان برگردانده شدن بقایای گیاهی می شود. روش های بی خاک ورزی و کم خاک ورزی در مقایسه با خاک ورزی مرسوم باعث افزایش عملکرد چغندر قند شدند ولی در جو و ذرت عملکرد معنی دار نگردید. اعمال روش کم خاک ورزی منجر به افزایش معنی دار عملکرد نسبت به سایر تیمارهای خاک ورزی در گندم شد.
۱۳۹۷/۰۲/۲۲
تعداد نمایش: ۲۱۸
مشاهده اخبار گروه خبری 'مراکز تابعه'

نظر و امتیاز برای این خبر
 
نام و نام خانوادگی:
1 2 3 4 5
لطفا نظر خود را بنویسید:
 
آمار مشاهده صفحات