یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲  -  Sunday, June 4, 2023
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش ماشین های کشاورزی  »  دکتر عادل واحدی[_HprPDF] عادل واحدی نام و نام خانوادگی
دانشیار مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
مکانیزاسیون کشاورزی تخصص
کرج - موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی-بخش تحقیقات ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون محل کار
vahedi_adel@areeo.ac.ir پست الکترونیک
02632705242-02632705320 شماره تماس
فکس