چهار شنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۳  -  Wednesday, May 22, 2024
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش مهندسی گلخانه  »  دکتر جلال جوادی مقدمجلال جوادی مقدم نام و نام خانوادگی
دکتر مرتبه علمی
سمت
تخصص
محل کار
پست الکترونیک
شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی 

دکتری مهندسی مکانيک- طراحی کاربردی - کنترل و رباتیک

 

سوابق شغلی

نام موسسه: شرکت آساد صنعت، فعاليت موسسه: خط رنگ ، تجهيزات جانبی وسيستمهای گرمايشی.
سمت ها:
.
1 . ناظر بخش کنترل کيفيت.
2 . سرپرست بخش طراحی وساخت
3 . مدير بخش فنی و طراحی
4 . سرپرست قسمت تحقيقات و توسعه
5 . ناظر ساخت و توليد
 
نام موسسه: شرکت مبنا صنعت، فعاليت موسسه: تجهيزات دارويی.
سمت ها:
1 . کارشناس و طراح سیستمهای اجزائ ماشین.
 
نام موسسه: شرکت خانه هوشمند G4 ، فعاليت موسسه: هوشمند سازی منازل مسکونی، شرکتها و کارخانجات.
سمت ها:
1 . کاشناس طراحی، نصب و فروش.
 
 
نام موسسه: رسپينا صنعت آرين، فعاليت موسسه: پيمانکار نفت.
سمت ها:
1 . رييس هيات مديره.
2 . بازرسی محموله های نفتی  (بين المللی خشکی و دریایی).
3. انجام پروژه مديريت مالی تعيين الگوی بهينه تخصيص سرمايه با استفاده از مدل مارکويتز
4. کارشناس و تامين کننده قطعات شرکت آسانسورسازی پارت شميم گستر 
 
 
سوابق اجرایی سوابق تدریس
 
 تدریس در مقطع کارشناسی: 
1. استاتیک 2. دینامیک  3. کنترل اتوماتیک 4. الگوریتمهای بهینه سازی 5. هوش مصنوعی و آموزش ماشین 6. طراحی اجزای ماشین (1 و 2) 7. مقاومت مصالح  (1و 2) 8. مکانیک محیط های پیوسته
9. مباحثی منتخب در مکاترونیک 10.  ارتعاشات مکانیکی 11. فرآیند تولید و تکنولوژی ساخت 12. طراحی مکانیزمها 13. انتقال حرارت 14. سینماتیک اتصالات میله ای 15. برنامه نویسی در کامپیوتر
 
کارگاه های سيستمهای تهويه مطبوع، حرارت مرکزی، جوشکاری و ورقکاری، ماشین ابزار ( تراش CNC، فرز CNC) 
 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

 

1.   J. Javadi-Moghaddam, A Bagheri,  An adaptive neuro-fuzzy sliding mode based genetic algorithm control system for under water remotely operated vehicle.   Expert Systems with Applications 37 (1), 647-660.
2. A Bagheri, J.J Moghaddam, Simulation and tracking control based on neural-network strategy and sliding-mode control for underwater remotely operated vehicle,  Neurocomputing 72 (7-9), 1934-1950.
3. A Bagheri, J.J Moghaddam, Decoupled adaptive neuro-fuzzy (DANF) sliding mode control system for a Lorenz chaotic problem,  Expert systems with applications 36 (3), 6062-6068.
4. J. J Moghaddam, MH Farahani, N Amanifard, A neural network-based sliding-mode control for rotating stall and surge in axial compressors,  Applied Soft Computing 11 (1), 1036-1043.
5. J. J Moghaddam, M Madani, A decoupled adaptive neuro-fuzzy sliding mode control system to control rotating stall and surge in axial compressors,  Expert Systems with Applications 38 (4), 4490-4496.
6. J. J Moghaddam, A Bagheri, A novel stable deviation quantum-behaved particle swarm optimization to optimal piezoelectric actuator and sensor location for active vibration control, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of           System and Control Engineering.
7. J. Javadi Moghaddam, M Mirzaei, M Madani, M Norouzi, A Khodarahmi, Adaptive neuro fuzzy sliding mode based genetic algorithm control system to control of a pH neutralization process,Journal of Physical & Theoretical Chemistry 11 (4), 215-225.
8. J. J Moghaddam, A Bagheri, Suppressing vibration in a functionally graded material plate using genetic algorithm particle swarm optimization and sliding mode control system,  Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering, March 17, 2015.
9. J. J Moghaddam, A Bagheri, Suppressing vibration in a multi layers composite material plate using quantum-behaved particle swarm optimization and sliding mode control system, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering. January 6, 15.  
10.  M. Hosseini, J. Javadi Moghaddam, Determination of water quality parameters and nutrient level with an Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System,  Journal of Physical & Theoretical Chemistry 11 (1), 29-37.
11. J. Javadi Moghaddam, Ahmad Bagheri, Modern Control Systems and Engineering, Edited By A. Potter, Chapter book (6). The English Press, 5 Penn Plaza, 19th Floor, New York, NY 10001, USA.
12. J Javadi Moghaddam, A Bagheri, Suppressing Vibration In A Plate Using Particle Swarm Optimization, AUT Journal of Modeling and Simulation 45 (2), 11-22.
13.  M Nobakht, JJ Moghaddam, A Bagheri, Presenting a New Strategy to Extract Data Clustering Heartbeat Samples by Using Discrete Wavelet Transform, European Online Journal of Natural and Social Sciences 2 (3 (s)), pp. 3419-3428.
14. J Javadi Moghaddam, A Bagheri, A novel artificial intelligent control system to suppress the vibration of a FGM Plate, Systems Science & Control Engineering 3 (1), 240-252.
15.    Parsinejad Shahbaz,  Bagheri Ahmad , Ebrahimi Atani Reza and Javadi Moghaddam Jalal, "Stock Market Forecasting Using Artificial Neural Networks",  European Online Journal of Natural and Social Sciences, European-science , Vol. 2 No. 3 pp. 2404-2411,  2013 .
16.  J. Javadi Moghaddam, A. Bagheri ,  Design an Inteligent Control System to Supress the Vibration of Simply Supported FGM Shell,  Journal of Intelligent Automation Systems,  DOI:  10.22044/JIAS.2014.224 .
 
 
 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 
1. میثم رستمی، جلال جوادی مقدم،  احمد باقری،  "هدایت و کنترل ربات زیرآبی با استفاده از سیستم کنترل ANFIS"،  مجله علمی پژوهشی مکانیک سازه ها و شاره ها، دانشگاه شاهرود، 1392 .
 

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی
 
 
1. باقری؛ احمد، امین صدری، جلال جوادی مقدم، علی چای بخشی لنگرودی، "کنترل فعال ارتعاشات ورق چندلایه مجهز به حسگرها و عملگرهای پیزوالکتریک توسط کنترل کننده فازی"، بیست و يکمين همايش سالانه بين المللی مهندسي مکانيک ايران، تهران، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، اردیبهشت  1392 .
 
2.  باقری؛ احمد، امین صدری، جلال جوادی مقدم، علی چای بخشی لنگرودی، "کنترل فعال ارتعاشات ورق چندلایه مجهز به حسگرها و عملگرهای پیزوالکتریک توسط کنترل کننده فازی"، بیست و يکمين همايش سالانه بين المللی مهندسي مکانيک ايران، تهران، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، اردیبهشت  1392 .
 
3. میثم رستمی،  احمد باقری ، علی چائی بخش لنگرودی، جلال جوادی مقدم، "هدایت و کنترل ربات زیرآبی توسط کنترلر PD و الگوریتم ممتیک تطبیقی"،  بیست و يکمين همايش سالانه بين المللی مهندسي مکانيک ايران ، تهران، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، اردیبهشت  1392 .
 
 4.  باقری؛ احمد  ، امین صدری، جلال جوادی مقدم، "کنترل فعال ارتعاشات ورق چندلايه به کمک حسگرها و عملگرهاي پيزوالکتريک"،  دومين کنفرانس بين المللی آکوستيک و ارتعاشات ، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دی  1391 .
 
 5.  باقری؛ احمد ، جلال جوادی مقدم، و محمدجواد محمودآبادی، "فرمول بندی سیستم کنترلی الگوریتم ژنتیک یک مسئله دینامیکی غیرخطی توسط قوانین فازی مود لغزنده"،  هفدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران ، تهران، دانشکده فنی دانشگاه تهران، اردیبهشت  1388 .
 
 
 6.  باقری؛ احمد ، جلال جوادی مقدم، و محمدجواد محمودآبادی، "فرمول بندی سیستم کنترلی الگوریتم ژنتیک یک مسئله دینامیکی غیرخطی توسط قوانین فازی مود لغزنده"،  هفدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران ، تهران، دانشکده فنی دانشگاه تهران، اردیبهشت  1388 .

 

 7.  باقری؛ احمد  و جلال جوادی مقدم، "طراحی یک سیستم کنترلی مدلغزنده تطبیقی برای یک ربات زیرآبی"،  شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران  ، کرمان، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر، اردیبهشت 1387 .
 
8.  باقری؛ احمد  و جلال جوادی مقدم، "کنترل یک ربات زیر دریایی توسط روشهای تلفیقی شبکه عصبی - مدلغزنده"، شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران ، کرمان، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر، اردیبهشت  1387 .
 
9.  باقری؛ احمد ، جلال جوادی مقدم، سالار بصیری، "فرمول بندی محاسبه ضرایب کنترلی یک مسئله غیر خطی انطباقی"، هشتمین همایش علمی - پژوهشی دانشگاه گیلان ، اسفند  1386 .
 
 10.  باقری؛ احمد ، جلال جوادی مقدم، سالار بصیری، "طراحی يک کنترلر مدلغزنده انطباقی دی کوپل برای سيستم ناهمگون لورنز"،   هشتمین همایش علمی - پژوهشی دانشگاه گیلان ، اسفند  1386 .
 
 
 
 
کنفرانس های خارجی
 
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده      
 
 
1. مجری پروژه:  طراحي و ساخت دستگاه کنترل شرايط محيطي گلخانه با قابليت کنترل هيتر هواي گرم و دريچه تهويه  . موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی.
 
2.   مجری پروژه:  طراحي و بهينه سازي طرح گلخانه هشت وجهي مقاوم در برابر باد . موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی.

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 
 
 1.   مجری پروژه:  مدلسازي ديناميک سيالاتي و باز طراحي طرح گلخانه کماني. موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی.
 
 

تالیف و ترجمه کتاب 
 

کتاب

 1.  احمد باقری ، جلال جوادی مقدم:  کنترل هوشمند و هدایت سیستمهای پیچیده دینامیکی ، دانشگاه گیلان  1390 .
 
 
نشریات فنی و ترویجی
 
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

عضویت در مجامع علمی 
 

تشویقات 
 
 

سایر موارد