دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹  -  Monday, July 13, 2020
جستجوی پیشرفته
مدیریت موسسه  » معاون برنامه ریزی و پشتیبانی


  •  هدایت، راهبری وتنظیم بودجه سالیانه موسسه متناسب با برنامه ها و اهداف مصوب و انجام اقدمات لازم برای تصویب و مبادله موافقت نامه ها.
  • هدایت و نظارت بر حسن هزینه کرد اعتبارات تخصیص یافته مطابق موافقت نامه با همکاری و هماهنگی بخشهای ذیربط موسسه
  •  پشتیبانی فنی، خدماتی، تدارکاتی و نیروی انسانی از برنامه ها و طرحهای مصوب تحقیقاتی و آموزشی و تدوین استانداردهای لازم با هماهنگی و همکاری بخشهای ذیربط موسسه
  •  برنامه ریزی و پشتیبانی فرهنگی، ورزشی، رفاهی و تفریحی از نیروی انسانی موسسه به منظور شادابی و شکوفایی روحیه کارکنان
  •  هدایت و راهبری اجرای نظام ارزشیابی کارکنان موسسه.
  • هدایت و راهبری اجرای اموراداری کارکنان موسسه بر اساس قوانین، مقررات و دستورالعمل های مربوطه .
  • هدایت و راهبری امورمالی موسسه براساس قوانین، مقررات و دستورالعملهای مربوطه .
  • برنامه ریزی و سازماندهی جذب و نگهداری و توسعه نیروی انسانی موسسه .
  • نظارت بر حسن اجرای قوانین، ضوابط و مقررات بودجه ای، مالی و اداری در سطح موسسه و بخشهای تابعه در مراکز تحقیقاتی

پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.