چهار شنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۳  -  Wednesday, May 22, 2024
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش ماشین های کشاورزی  »  دکتر هومن شریف نسب[_HprPDF] هومن شریف نسب نام و نام خانوادگی
عضو هیات علمی - دانشیار مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
تخصص
کرج - موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی محل کار
hsharifnasab@yahoo.com پست الکترونیک
شماره تماس
فکس