چهار شنبه ۰۲ تیر ۱۴۰۰  -  Wednesday, June 23, 2021
جستجوی پیشرفته
بخش خدمات فنی و تحقیقاتی  » همکاران بخش
 
/WebGenerator/ProfileResizer.aspx?image=5.jpg
علیرضا حسن اقلی
رئیس بخش
تلفن داخلی:180
 
واحد فناوری اطلاعات:   

 
 
 
امیر قاسمی
مسئول فناوری اطلاعات (IT) و مدیر سایت
تلفن داخلی:177
 
هوشنگ عمیدی  
تکنسین بخش خدمات فنی و تحقیقاتی
تلفن داخلی:132
 

واحد طرح، پروژه و گزارش نهایی:
 
مهدیه صمیمی
کارشناس واحد
 تلفن داخلی:181
 


واحد کتابخانه:      
 
 
 میترا آسترکی
 مسئول کتابخانه 
تلفن داخلی:158