پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲  -  Thursday, December 7, 2023
جستجوی پیشرفته
بخش خدمات فنی و تحقیقاتی  » همکاران بخش
 
/WebGenerator/ProfileResizer.aspx?image=5.jpg
علیرضا حسن اقلی
رئیس بخش
تلفن داخلی:180
 
واحد فناوری اطلاعات:   

 
امیر قاسمی
مسئول واحد فناوری اطلاعات (IT) و مدیر سایت
تلفن داخلی:177 
 
 هوشنگ عمیدی  
تکنسین بخش خدمات فنی و تحقیقاتی
تلفن داخلی:132 
 
 زینب شهبازیان  
کارشناس فناوری اطلاعات
تلفن داخلی:181

واحد کتابخانه:      
 
 
فاطمه ولی پور
 مسئول کتابخانه 
تلفن داخلی:158