جمعه ۰۱ تیر ۱۴۰۳  -  Friday, June 21, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی ستادی  » صنایع غذایی

دیسیپلین صنایع غذایی

دیسیپلین تحقيقات علوم و مهندسي صنايع غذايي، موجبات حفظ و ارتقاء کميت و کيفيت محصولات کشاورزي را در مراحل فرآوري اوليه و ثانويه فراهم مي آورد.
نظر به اهميت تأمين امنيت و سلامت مواد غذايي، ارتقاء کيفيت، افزايش ارزش افزوده و کاهش ضايعات فراورده های کشاورزی، اين دیسیپلین برنامه هاي تحقيقاتي وسيعي را در زمينه فن آوري هاي پس از برداشت و فراوری محصولات کشاورزي در دست اجرا دارد.

عناوین بخش های تحقیقاتی :

  • بخش تحقیقات فن آوري هاي پس از برداشت محصولات کشاورزی

رسالت این بخش تحقیق در زمینه بهینه سازی تیمارها و فرایند های پس از برداشت از قبیل(تعيين بهترين زمان برداشت محصولات کشاورزي، جابجايي، حمل و نقل، درجه بندي، شستشو، بوجاري، پوست گيري، واکس زني، ضدعفوني، سردکردن، پرتودهی، روشهاي مختلف بسته بندی، نگهداري، انبارداري وغیره ) می باشد.

  • بخش تحقیقات مهندسی فراوری محصولات کشاورزی و غذایی

رسالت این بخش تحقیق در زمینه فرآيندهاي حرارتي، تغليظ، گاززني، تصفيه، انجماد، خشک کردن، رئولوژي و مهندسی، فرمولاسيون هاي جديد غذايي، تخمیر، بيوتکنولوژي، کنترل کيفي، نانوتکنولوژی، ميکروبيولوژي فرآورده هاي کشاورزي و غذایی و سایر فرایندها می باشد