پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲  -  Thursday, September 21, 2023
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش های استانی  »  اصفهان - اعضای هیات علمی
 رئیس بخش:

 اعضای هیات علمی:
 
 

دکتر لاله مشرف 

 
  
 
 
 
  
 کارشناسان:

 
مهندس مختار میران زاده
مهندس حمیدرضا قزوینی 
 
 مهندس مجید زیدی
 
 
 مهندس محمود توکلی
 
 
مهندس مطهره سادات امیری