چهار شنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۶  -  Wednesday, September 27, 2017
جستجوی پیشرفته
واحدهای ستادی  » روابط بین الملل


مهندس رضا فامیل مومن

مسئول واحد بین الملل

تلفن داخلی:135

 

 با عنایت به نقش مهم ارتباطات علمی در ارتقا کمی و کیفی تحقیقات، این واحدشرح وظایف ذیل رادر موسسه دنبال می نماید:

  • شناسائی و برقراری ارتباط با موسسات و سازمانهای منطقه ای و بین المللی در زمینه گرایشهای مختلف تحقیقات مهندسی کشاورزی
  • همکاری در زمینه اجرای طرحهاوپروژه های تحقیقاتی و تبادل اطلاعات با مؤسسات ذیربط در کشورهای مختلف
  • هماهنگی اعزام کارشناسان و اعضاء هیات علمی به کارگاه ها، سمینارها و کنفرانسهای علمی در خارج از کشور