پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷  -  Thursday, January 17, 2019
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش ماشین های کشاورزی  »  دکتر بهاره جمشیدی[_HprPDF] بهاره جمشیدی نام و نام خانوادگی
استادیار مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
اسپکتروسکوپی، تصاویر طیفی و لیزری، اپتوالکترونیک تخصص
کرج، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی محل کار
b.jamshidi@areo.ir پست الکترونیک
026-32705320 شماره تماس
026-32706277 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
   
سوابق تحصیلی

      دکتری تخصصی: دانشگاه تربيت مدرس در رشته مهندسی مکانيک ماشين‌های کشاورزی،1391
        کارشناسی ارشد: دانشگاه تربيت مدرس در رشته مهندسی مکانیک ماشين‌های کشاورزی،1381
        کارشناسی: دانشگاه صنعتی اصفهان در رشته مهندسی ماشین‌های کشاورزی،1378

 سوابق شغلی

 • رییس بخش خدمات فنی و تحقیقاتی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی،  1394  تاکنون
 • شروع به کار در موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1383؛ و عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1385 تاکنون
 • مدرس دانشگاه آزاد واحد نجف‌آباد، دانشکده فنی و مهندسی، 1382 تا 1383 
 سوابق اجرایی  
 • عضو کارگروه‌های تخصصی ستاد توسعه فناوری لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 1397

 • مشارکت در تدوین برنامه راهبردی مدیریت و پشتیبانی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1397

 • مشارکت در برنامه‌ریزی و برگزاری پانزدهمین گردهمایی سالانه روسای بخش‌های تحقیقاتی ستاد و مراکز تابعه موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1397

 • عضو کارگروه مشترک تدوین استاندارد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و پژوهشگاه استاندارد، 1396 تاکنون

 • عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی حوزه تخصصی پرتودهی مواد غذایی و محصولات کشاورزی، پژوهشکده سیستم‌های پیشرفته صنعتی، 1396
 • مشارکت در برنامه‌ریزی و برگزاری چهاردهمین گردهمایی سالانه اعضای هیات علمی و پژوهشگران بخش‌های تحقیقاتی ستاد و مراکز تابعه موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی،  1396  
 • عضو شورای انتشارات انجمن بازرسی غیر مخرب ایران، 1395 تاکنون
 • عضو کمیته امور فناوری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1395 تا 1396
 • برگزارکننده کارگاه آموزشی "آشنایی با سامانه علم‌سنجی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و چشم‌اندازهای تولید علم"، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1395
 • مشارکت در برنامه‌ریزی و برگزاری سیزدهمین گردهمایی سالانه روسای بخش‌های تحقیقاتی ستاد و مراکز تابعه موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1395
 • برگزارکننده کارگاه آموزشی "آشنایی با پایگاه‌های استنادی تحلیل مقالات و پایگاه‌های اطلاعاتی دسترسی به منابع علمی"، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1395
 • دبیر کمیته علمی و فنی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1394 تاکنون
 • عضو و دبیر کمیته IT موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی،  1394 تاکنون
 • عضو شورای تحقیقات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1394  تاکنون
 • عضو شورای اداری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1394 تاکنون
 • مدیر سامانه همکاری با دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی و انجمن‌های علمی در موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی،  1394 تاکنون
 • مدیر سامانه مدیریت پژوهشی، آموزشی و ترویجی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی،  1394 تاکنون
 • مدیر سامانه مدیریت طرح‌های پژوهشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1394 تا 1396
 • مشارکت در برگزاری دوازدهمین گردهمایی سالانه روسای بخش‌های تحقیقاتی ستاد و مراکز تابعه موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1394
 • برگزارکننده کارگاه تخصصی "اسپکتروسکوپی NIR در تحقیقات مهندسی کشاورزی"، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1393
 • عضو کمیته فنی بخش تحقیقات مکانیک ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1393 تاکنون
 • عضو و دبیر کمیته نظارت و ارزشیابی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1393 تاکنون
 • بازرس اصلي هیات مدیره انجمن مهندسی ماشين‌های کشاورزی و مکانيزاسيون ايران، 1390 تا 1392
 • سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری‌های نوین در مهندسی بیوسیستم، بخش تحقیقات مکانیک ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، موسسه تحقيقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1392 تاکنون
 • مدیرداخلی و دبیر تحریریه مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، 1385 تا 1387
 • عضو شورای تحقیقات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1385 تا 1387
 • دبیر کمیته انتشارات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1385  تا 1386
 • مشارکت در راه‌اندازی آزمایشگاه دینامیک خاک (سویل‌بین) موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، نصب و کالیبراسیون، و انجام امور مربوط به ابزار دقیق، 1384 تا 1387
 • مسئول آزمایشگاه ابزار دقیق اندازه‌گیری، بخش تحقیقات مکانیک ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، موسسه تحقيقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1383 تا 1387
سوابق تدریس    

 • سخنرانی "نقش شاخص‌های علم‌سنجی در ارزیابی عملکرد پژوهشی"، چهاردهمین گردهمایی سالانه اعضای هیات علمی و پژوهشگران بخش‌های تحقیقاتی ستاد و مراکز تابعه موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1396
 • تدریس "آشنایی با سامانه علم‌سنجی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و چشم‌اندازهای تولید علم"، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کارگاه آموزشی، 1395
 • سخنرانی "معرفی سامانه تشخیص سریع و غیرمخرب باقی‌مانده سموم در محصولات گلخانه‌ای"، کارگروه سازه‌ها و مطالعات گلخانه‌ای، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1395
 • سخنرانی "علم‌سنجی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی"، سیزدهمین گردهمایی سالانه روسای بخش‌های تحقیقاتی ستاد و مراکز تابعه موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1395
 • تدریس "آشنایی با پایگاه‌های استنادی تحلیل مقالات (علم‌سنجی)"، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کارگاه آموزشی، 1395
 • تدریس "ردیابی باقی‌مانده سموم در محصولات کشاورزی با استفاده از فناوری‌های نوین و معرفی سامانه نوین تشخیص سریع و غیر مخرب باقی‌مانده سموم در محصولات کشاورزی"، مدیریت حفظ نباتات استان یزد، کارگاه آموزشی، 1394
 • تدریس "اسپکتروسکوپی NIR در تحقیقات مهندسی کشاورزی"، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کارگاه آموزشی تخصصی، 1393 
 • تدریس واحد عملی درس "روش‌ها و ابزار اندازه‌گیری در مهندسی"، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، مقطع کارشناسی‌ارشد، 1384
 • تدریس در دانشگاه آزاد واحد نجف‌آباد، دانشکده فنی و مهندسی (گروه‌های مکانيک ساخت و تولید، برق و الکترونیک)، مقطع کارشناسی، 1382 تا 1383
 
مقالات 
 
مقاله‌های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 • Jamshidi, B. , Mohajerani, E., Farazmand, H., Mahmoudi, A. and Hemmati, A. 2019. Pattern recognition-based optical technique for non-destructive detection of Ectomyelois ceratoniae infestation in pomegranates during hidden activity of the larvae. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 206, 552-557.
 • Azadshahraki, F., Jamshidi, B. and Mohebbi, S. 2018. Postharvest melatonin treatment reduces chilling injury and enhances antioxidant capacity of tomato fruit during cold storage. Advances in Horticulture Science. 32(3). In Press.
 • Basati, Z., Jamshidi, B. , Rasekh, M. and Abbaspour-Gilandeh, Y. 2018. Detection of sunn pest-damaged wheat samples using visible/near-infrared spectroscopy based on pattern recognition. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 203, 308-314.
 • Abasi, S., Minaei, S., Jamshidi, B. and Fathi, D. 2018. Dedicated Non-destructive Devices for Food Quality Measurement: A Review. Trends in Food Science and Technology. 78, 197-205.
 • Ebrahimi, M. A., Khoshtaghaza, M. H., Minaei, S. and Jamshidi, B. 2017. Vision-based Pest Detection Based on SVM Classification Method. Computers and Electronics in Agriculture. 137, 52-58.
 • Jamshidi, B. 2017. Non-destructive safety assessment of agricultural products using Vis/NIR spectroscopy. NIR news.28(1), 4-8.
 • Mozaffari, M., Mahmoudi, A., Mollazade, K. and Jamshidi, B. 2017. Low-cost optical approach for noncontact predicting moisture content of apple slices during hot air drying. Drying Technology.35(12), 1530-1542.
 • Jamshidi, B. and Arefi, A. 2016. Comparison of different feature extraction techniques in biospeckle images for nondestructive assessment of apple firmness. NDT net: Journal of Nondestructive Testing. 21 (6).
 • Jamshidi, B. , Mohajerani, E. and Jamshidi, J. 2016. Developing a Vis/NIR spectroscopic system for fast and non-destructive pesticide residue monitoring in agricultural product. Measurement . 89, 1-6.
 • Jamshidi, B. , Mohajerani, E., Jamshidi, J., Minaei, S. and Sharifi, A. 2015. Non-destructive detection of pesticide residues in cucumber using visible/near-infrared spectroscopy. Food Additives and Contaminants - Part A Chemistry, Analysis, Control, Exposure and Risk Assessment. 32 (6), 857-863.
 • Jamshidi, B. , Minaei, S., Mohajerani, E. and Ghassemian, H. 2014. Prediction of soluble solids in oranges using visible/near-infrared spectroscopy: Effect of peel. International Journal of Food Properties. 17, 1460-1468.
 • Jamshidi, B. , Minaei, S., Mohajerani, E. and Ghassemian, H. 2012. Reflectance Vis/NIR spectroscopy for nondestructive taste characterization of Valencia oranges. Computers and Electronics in Agriculture. 85, 64-69.
 • Naderi-Boldaji, M., Sharifi, A., Jamshidi, B. , Younesi-Alamouti, M. and Minaei, S. 2011. A dielectric-based combined horizontal sensor for on-the-go measurement of soil water content and mechanical resistance. Sensors and Actuators A: Physical. 171, 131-137.
 • Sharifi, A., Mohsenimanesh, A. and Jamshidi, B. 2011. A modified arrangement of multi-prismatic tips on a horizontal sensor for on-the-go measurement of soil mechanical resistance. International Journal of Food, Agriculture and Environment. 9 (3&4), 775-778.

مقاله‌های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی    

 • آقایی‌سعدی، م.، مینایی، س.،  جمشيدي، ب.  و عبداللهیان‌نوقابی، م. 1397 . سنجش غیرمخرب عیار چغندرقند با بهره‌گیری از ترکیب طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک  ( NIR )  با روش‌های شیمی‌سنجی. مجله مهندسی بیوسیستم ایران، دوره 49 .‌شماره 1 . صفحات 18 -9 .
 • آزادشهرکی، ف.، کلانتری، س. و  جمشيدي، ب.  1397 . کیفیت‌سنجی غیرمخرب انگور رقم عسگری بر پایه طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک. مجله تحقیقات سامانه‌ها و مکانیزاسیون کشاورزی. جلد 19 . شماره 70. صفحات 24 -13 .
 • مظفری، م.، محمودی، ا.،  جمشيدي، ب.  1396 .  پایش و مدل‌سازی چروکیدگی ورقه‌های سیب هنگام خشک‌شدن در هوای گرم با استفاده از ویژگی‌های بافت تصویرهای پس‌پراکنش نور لیزر. مجله تحقیقات مهندسی سامانه‌ها و مکانیزاسیون کشاورزی. جلد 18 . شماره 68 . صفحات 150-133 .
 • جمشيدي، ب. ، عارفی، آ.، مينايي، س.  1396 پیش‌بینی غیرمخرب سفتی سیب در طول دوره انبارداری بر پایه تصاویر نقطه‌ای دینامیکی. نشریه ماشین‌های کشاورزی. جلد 7. شماره 1. صفحات 151-140. 
 • آزاد شهرکی، ف.، کلانتری، س.، مستوفی، ی.،  جمشیدی، ب. ، مسعودی، ر. و نجفی، س. 1394. پیش‌بینی برخی ویژگی‌های کیفی میوه انگور رقم بی‌دانه قرمز با استفاده از روش غیر مخرب طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک. مجله مهندسی بیوسیستم ایران. دوره 46. شماره 4. صفحات 378-371.
 • جمشيدی، ب. ، مينايی، س.، مهاجرانی، ع. و قاسميان، ح. 1394. بازشناسی الگوی اسپکتروسکوپی فرو سرخ نزدیک برای تفکیک غیر مخرب پرتقال‌ها بر اساس شاخص مزه. نشریه ماشین‌های کشاورزی. جلد 5. شماره 1. صفحات 110-101.
 • جمشيدی، ب. ، مينايی، س.، مهاجرانی، ع. و قاسميان، ح. 1393. بررسی اثر پیش‌پردازش‌های مختلف طیفی بر پیش‌بینی غیر مخرب کیفیت پرتقال با اسپکتروفتومتری فروسرخ نزدیک ( NIRS ) . مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 15. شماره 2.  صفحات  44-27.
 • مینایی، س.، جمشیدی، ب. ، صرامی، ش. و خوش­ تقاضا، م،ه. 1387. طراحی و ساخت دستگاه اپتوالکترونیک جداساز میوه­ ها براساس رنگ. مجله مهندسی بيوسيستم ايران. دوره 39. شماره 1. صفحات101-93.
 • جمشیدی، ب. ، مینایی، س. و خوش­ تقاضا، م،ه. 1384.  ارزیابی صحت تشخیص و جداسازی میوه گوجه­ فرنگی بوسیله دستگاه اتوماتیک جداساز. مجله علمی کشاورزی. جلد 28. شماره 1. صفحات 12-1.
 • جمشیدی، ب. ، مینایی، س. و صرامی، ش. 1383. سیستم اپتوالکترونیک تشخیص رنگ محصولات کشاورزی. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 5. شماره 21. صفحات 12-1 .  
 مقاله‌های چاپ شده در مجلات علمی - ترویجی
 • جمشيدي، ب. 1397 . شناسایی سریع محصول آلوده به سم آفت‌کش با روش‌های نوین فناوری آزمون غیرمخرب. فناوری آزمون­ های غیرمخرب. دوره 2 . شماره 2. صفحات 65-58 .
مقاله‌های ارائه شده در کنفرانس‌های داخلی و خارجی
 • جمشیدی، ب.  1395.  فناوری‌های اپتیکی نوین برای تشخیص غیر مخرب باقی‌مانده سموم در محصولات کشاورزی . چهارمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران. 9-8 اسفند، تهران.
 • آقایی سعدی، م.، مینایی، س. و   جمشیدی، ب.  1395 . بررسی تاثیر سنجش غیرمخرب عیار چغندرقند در کاهش ضایعات آن. هفتمین همایش ملی مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، 19  آبان، تهران.   
 • رفیعی، ع.، ‌مینایی، س. و  جمشیدی، ب.  1395 . سنجش میزان ویتامین ث لیموشیرین با استفاده از طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک. دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشين‌های کشاورزی) و مکانيزاسيون ايران، 10 -9  شهریور، مشهد.  
 • رفیعی، ع.، ‌مینایی، س.،  جمشیدی، ب.   و خوش‌تقاضا، م. ه. 1395 . سنجش میزان رطوبت لیموشیرین با استفاده از طیف سنجی فروسرخ نزدیک. دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشين‌های کشاورزی) و مکانيزاسيون ايران، 10 -9  شهریور، مشهد.
 • آزاد شهرکی، ف.، کلانتری، س.، مستوفی، ی.،  جمشیدی، ب. ، مسعودی، ر. و نجفی، س. 1394 . تشخیص برخی ارقام انگور بومی ایران با استفاده از اسپکتروسکوپی فروسرخ نزدیک و شبکه عصبی مصنوعی. نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران، 3-2  اردیبهشت،‌کرج. 
 • آزاد شهرکی، ف.، کلانتری، س.، مستوفی، ی.، جمشیدی، ب. ، مسعودی، ر. و نجفی، س. 1394. پیش‌بینی برخی ویژگی‌های کیفی میوه انگور رقم بی‌دانه قرمز با استفاده از روش غیر مخرب طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک. نهمین کنگره  ملی مهندسی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران، 3-2 اردیبهشت،‌کرج.
 • جمشیدی، ب. ، و عارفی، آ. 1393. تحلیل تصاویر نقطه‌ای دینامیکی ( DSP برای ارزیابی غیر مخرب کیفیت میوه سیب در طول مدت انبارداری. بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ايران. 25-23 دی،تهران.
 • جمشیدی، ب. ، مهاجرانی، ع، جمشیدی، ج.، مينايی، س. و شریفی، ا. 1393. اندازه‌گیری غیرمخرب باقی‌مانده سموم در محصولات کشاورزی با اسپکتروسکوپی Vis/NIR و روش‌های شیمی‌سنجی. بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ايران. 25-23 دی،تهران.
 • جمشیدی، ب. ، مهاجرانی، ع، مينايی، س.، جمشیدی، ج. و شریفی، ا. 1392. بررسی فیزیکی توانایی اسپکتروسکوپی Vis/NIR برای تشخیص سریع و غیر مخرب باقی‌مانده سموم در محصولات کشاورزی. بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و ششمین کنفرانس مهندسی فوتونيک ايران. 10- 8 بهمن، شیراز .
 • جمشیدی، ب. ، مينايی، س.، مهاجرانی، ع. و قاسميان، ح. 1392.   بازشناسی الگوی اسپکتروسکوپی فرو سرخ نزدیک برای تفکیک غیر مخرب پرتقال‌ها بر اساس شاخص مزه. هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشين‌های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانيزاسيون، 11- 9 بهمن، مشهد .
 • جمشیدی، ب. ، مينايی، س.، مهاجرانی، ع. و قاسميان، ح. 1391. مدل چندمتغيره خطی بر پايه اسپکتروسکوپی NIR برای پيش‌گويی غير مخرب کيفيت درونی پرتقال. نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمين کنفرانس مهندسي فوتونيک ايران. 3- 5 بهمن، سيستان و بلوچستان .
 • جمشیدی، ب. ، مينايی، س.، مهاجرانی، ع. و قاسميان، ح. 1391. آناليز چندمتغيره طيف‌های Vis/NIR بازتابی بر پايه تبديل موجک برای تشخيص غير مخرب و همزمان رنگ و  pH   پرتقال. هفتمين کنگره ملی مهندسی ماشين‌های کشاورزی و مکانيزاسيون، 16-14 شهريور، شيراز .
 • جمشیدی، ب. ، مينايی، س.، مهاجرانی، ع. و قاسميان، ح. 1391. اسپکتروسکوپی Vis/NIR برای طبقه‌بندی غيرمخرب پرتقال‌ها بر اساس واريته. هفتمين کنگره ملی مهندسی ماشين‌های کشاورزی و مکانيزاسيون، 16-14 شهريور، شيراز .
 • جمشیدی، ب. ، مينايی، س.، مهاجرانی، ع.، قاسميان، ح. و افخمی اردکانی، ه. 1389. بررسی طيف بازتاب مرکبات برای شناسايی غير مخرب ترکيبات شيميايی درونی با اسپکتروسکوپی Vis/NIR . هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومين کنفرانس مهندسی فوتونيک ايران. مرکز بين المللی علوم و تکنولوژی پيشرفته و علوم محيطی، 21-19 بهمن. ماهان کرمان .
 • نادری بلداجی، م، شریفی، ا، جمشیدی، ب. ، عباسی، ف. 1389. توسعه و ارزیابی یک حسگر افقی برای اندازه‌گیری در حال حرکت رطوبت و مقاومت مکانیکی خاک. ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون. 25-24 شهریور، کرج .
 • جمشیدی، ب. ، جوادی، ا. و شریفی، ا. 1387. تعیین محل سخت‌لایۀ شخم با حسگر پیوسته مقاومت مکانیکی خاک متصل به گاوآهن برگردان‌دار. پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون. 6-5 شهریور. مشهد.  
 • جمشیدی، ب. ، مینایی، س. و خوش‌تقاضا، م. ه. 1383. تعیین تاثیر پارامترهای میوه و ماشین بر دقت دستگاه اتوماتیک جداساز گوجه‌فرنگی بر اساس رنگ. سومین کنگره ملی مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، 12-10 شهریور، کرمان .
 • جمشیدی، ب. ، مینایی، س. و صرامی، ش. 1382. سیستم اپتوالکترونیک جداساز محصولات کشاورزی بر اساس رنگ. اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشین‌های کشاورزی، 19-18 اردیبهشت، ارومیه.   
   
 • Jamshidi, B. , and Arefi, A. 2016. Comparison of different feature extraction techniques in biospeckle images for nondestructive assessment of apple firmness. Proceedings of the 3rd Iranian International NDT Conference. February 21-22. Olympic Hotel, Tehran, Iran.
 • Mohammadigol, R., Khoshtaghaza, M. H., Nikbakht, A. M., Jamshidi, B.  and Lashgari, M. 2015. Raman spectroscopy combined with linear discriminant analysis for detection of pistachio Aflatoxins. 9th National Congress on Agricultural Machinery Engineering (Biosystems) and Mechanization. April 22-23. Karaj, Iran .
 • Jamshidi, B. , Mohajerani, E., and Jamshidi, J. 2013. Spectrophotometrically modeling of natural color values. 5th International Color and Coatings Congress (ICCC). December 18-19. Isfahan University of Technology. Iran.
 • Jamshidi, B. , Minaei, S., Mohajerani, E., and Ghassemian, H. 2011. Analysis of citrus peel for non-destructive determination of fruit composition by reflectance Vis/NIR spectroscopy.  XXXIV CIOSTA CIGR V Conference. University of Natural Resources and Applied Life Sciences. June 29- July 1. Vienna, Austria.
 • Naderi-Boldaji, M., Younesi, M., Sharifi, A., Jamshidi, B. , Abbasi, F. and Minaei, S. 2010. A combined sensor for on-the-go measurement of soil moisture content and mechanical resistance: Moisture sensor design and calibration. 2nd International Conference on Machine Control and Guidance. March 9-11. University of Bonn. Germany.
 • Naderi-Boldaji, M., Sharifi, A., Jamshidi, B. , Younesi, M.,  Abbasi, F. and Minaei, S. 2010. A combined sensor for on-the-go measurement of soil water content and mechanical resistance: Soil bin tests. 10th Conference on Agricultural Engineering. AgEng2010. September 6-8. France.
 • Javadi. A., Jamshidi, B. and Sharifi, A. 2009. A horizontal sensor for measuring soil mechanical resistance on-the-go during tillage operation. The CIGR International Symposium of the Australian Society for Engineering in Agriculture. September 13-16. Queensland. Australia.
 • Jamshidi, B. , Javadi. A. and Sharifi, A. 2009. Developing and testing a horizontal sensor for measuring soil resistance on-the-go during tillage operation. Proceedings of 10th International Agricultural Engineering Conference. December 7-10. Thailand.
 • Jamshidi, B. , Javadi. A. and Sharifi, A. 2008. On-the-go measurement of soil mechanical resistance during tillage operation. The AgEng2008 Conference on Agricultural and Biosystems Engineering for a Sustainable World. June 23-25. Greece .

پروژه های تحقیقاتی 
 
پروژه‌های تحقیقاتی اجرا شده      

 • تعیین کیفیت گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای با استفاده از روش غیرتخریبی طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک. 1396 تا 1397 ، مصوب موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (همکار اصلی)
 • اعتباربخشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (پروژه ملی). 1395 تا 1396 ،  مصوب موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (مجری )  
 • سامانه نوين تشخيص سريع و غير مخرب باقی‌مانده سموم در محصولات کشاورزی بر پايه اسپکتروسکوپی مرئی/ فرو سرخ نزديک  (Vis/NIR)   و مدل‌سازی چندمتغيره: مطالعه موردی تشخيص سم ديازينون در  محصول  خيار (پروژه خاص). 1392 تا 1394 ،  مصوب صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (مجری )
 • ارزيابی غيرمخرب کیفیت (سفتی) سيب در طول مدت انبارداری با روش نوظهور تصاوير نقطه‌ای دینامیکی 
  DSP
  . 1392 تا 1394، مصوب موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (مجری)
 • تهیه نقشه‌های رطوبت و مقاومت مکانیکی خاک با یک حسگر افقی مرکب در حال حرکت. 1389تا 1392، مصوب موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ( همکار اصلی )
 • طراحی، ساخت و ارزیابی یک حسگر افقی برای اندازه‌­گیری پیوسته رطوبت خاک. 1386 تا 1389، مصوب موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (همکار اصلی)
 • اندازه‌­گیری مقاومت مکانیکی خاک با یک حسگر افقی با نوک‌های مخروطی و منشوری (پروژه خاص). 1385 تا 1389، مصوب صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (همکار اصلی)
 • طراحی، ساخت و ارزیابی حسگر اندازه‌گیر پیوسته مقاومت مکانیکی خاک زیر عمق کار خاک­‌ورز. 1385 تا 1387، مصوب موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (مجری)  
 • ارزیابی مزرعه­‌ای دستگاه نمایشگر افت دانه در شرایط متفاوت برداشت روی کمباین (
  JD955
  )
  . 1384 تا 1386 ، مصوب موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (همکار اصلی)

پروژه‌های تحقیقاتی در حال اجرا 

 • طراحي و ارزيابي سامانه تصويربرداری پس‌پراکنش نور ليزر برای هوشمندسازی خشک‌کن . 1397   تا 1399 . مصوب موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (همکار اصلی)
 • تشخیص غیرتخریبی بیماری لکه موجی گوجه فرنگی گلخانه ای با استفاده از تکنیک طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک (پروژه مشترک) . 1397   تا 1399 . مصوب موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور و موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (همکار اصلی)
 • طراحی و توسعه سامانه اپتیکی تشخیص غیر مخرب انارهای آلوده به آفت کرم گلوگاه (پروژه خاص).  1395 تا 1397 ،  مصوب صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (مجری )
استانداردهای ملی تدوین شده
 • آشکارسازی مواد غذایی پرتودهی‌شده با استفاده از لومینسانس تحریک‌شده با نور - روش آزمون. 1397 . سازمان ملی استاندارد (عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد)
گزارش‌های علمی/فنی/تحلیلی
 • جمشیدی، ب. ، عباسی، ف.، و عباسی، ن. 
  1396
  . ارزیابی عملکرد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در سال 1395
 • جمشیدی، ب. ، عباسی، ف.، و عباسی، ن. 1396 ارزیابی عملکرد چهارساله (1392 تا 1395 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • دهقان، ا.، شریفی مالواجردی، ا.،  جمشیدی، ب. ، جوادی ، ا.، شریف‌نسب، ه. 1396 . نقش دیسیپلین مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون در ارائه راه‌کارهای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور (عملکرد، چالش‌ها و برنامه‌ها)، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی  
 • عباسی، ن.، جمشیدی، ب. و عباسی،‌ ف. 1394. تحلیل عملکرد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (سال‌های 1385 تا 1393)
 • شریفی، ا. و جمشیدی، ب. 1393. مروری بر وضعیت ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در جهان، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب  

 • همکاری در تالیف کتاب دهه دوم تلاش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، ناشر موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، زمستان 1394
 • همکاری در تالیف کتابچه دستاورد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی "نقش تحقیقات ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون در امنیت غذایی"، ناشر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، 1394
 • همکاری در تدوین کتاب "یک دهه تلاش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی"، ناشر موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، زمستان 1385
 نشریات فنی و ترویجی
 
  

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

 • راهنمای رساله دکتری تخصصی با عنوان "سنجش و تشخیص غیرمخرب آلودگی میکروبی تره و کاهو با فناوری اسپکتروسکوپی مرئی-فروسرخ نزدیک"،  دانشگاه تهران
 • راهنمای رساله دکتری تخصصی با عنوان "بررسی برخی از خصوصیات کیفی میوه انار با استفاده از روش‌های غیر مخرب مبتنی بر ویژگی‌های نوری محصول "، دانشگاه تبریز
 • راهنمای فرصت مطالعاتی دکتری تخصصی با موضوع "کاربرد فناوری‌های  غیرمخرب اپتیکی به منظور تشخیص گندم سن‌زده  از سالم"، دانشگاه محقق اردبیلی
 • مشاور رساله دکتری تخصصی با عنوان "سنجش و تخمین ترکیبات موجود در فرایند تولید شکر از چغندرقند با استفاده از روش اسپکتروسکوپی فروسرخ نزدیک"، دانشگاه علوم و تحقیقات
 • مشاور رساله دکتری تخصصی با عنوان "تشخیص غیرمخرب رسیدگی میوه سیب برای طراحی و ساخت سامانه خبره قابل حمل سنجش نوری "، دانشگاه تربیت مدرس
 • مشاور رساله دکتری تخصصی با عنوان "تعیین کیفیت غده سیب‌زمینی از طریق اندازه‌گیری‌های رئولوژیکی و نوری طی مراحل انبارمانی"،‌ دانشگاه محقق اردبیلی
 • مشاور رساله دکتری تخصصی با عنوان "پایش و مدل‌سازی خواص کیفی محصول با استفاده از تصویربرداری پس‌پراکنش نور لیزر طی فرایند خشک‌کردن"، دانشگاه تبریز
 • مشاور رساله دکتری تخصصی با عنوان "طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه ماشین بینایی بی‌وقفه به منظور شناسایی آفت تریپس در گلخانه توت‌فرنگی"،‌ دانشگاه تربیت مدرس
 • مشاور  پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان "سنجش میزان ویتامین ث و ویژگی‌های مزه لیموشیرین با استفاده از طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک"،‌ دانشگاه تربیت مدرس
 • مشاور رساله دکتری تخصصی با عنوان "ارزیابی کیفیت برخی ارقام بومی انگور ایران به روش غیرمخرب اسپکتروسکوپی  NIR "، دانشگاه تهران
 • مشاور پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان "طراحی و ارزیابی سامانه سنجش عیار چغندرقند با استفاده از طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک"،‌ دانشگاه تربیت مدرس    

عضویت در مجامع علمی 

 • عضو کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران
 • عضو انجمن بین‌المللی تشخیص الگو ( IAPR )
 • عضو پیوسته انجمن بازرسی غیر مخرب ایران ( IRNDT )
 • عضو پیوسته انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران ( ISMVIP )
 • عضو پیوسته انجمن اپتيک و فوتونيک ايران ( OPSI )
 • عضو پیوسته انجمن مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران ( ISAME )
 • عضو نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست ایران  

تشویقات 

 • دریافت لوح تقدیر از رییس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی برای اخذ رتبه دهم در ارزیابی عملکرد سال 1396   از بین تمامی اعضای هیات علمی و پژوهشگران ستاد و مراکز تابعه موسسه، 1397
 • دریافت لوح تقدیر از رییس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی برای مشارکت در برنامه‌ریزی و برگزاری موفق پانزدهمین گردهمایی سالانه روسای بخش‌های تحقیقاتی ستاد و مراکز تابعه موسسه، 1397
 • دریافت لوح تقدیر از رییس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی برای مشارکت در برنامه‌ریزی و برگزاری سیزدهمین گردهمایی سالانه روسای بخش‌های تحقیقاتی ستاد و مراکز تابعه موسسه، 1395
 • دریافت لوح تقدیر از دبیر کل نخستین فستیوال بین‌المللی جایزه بزرگ اختراعات ایران برای داوری اختراعات،‌ 1395
 • دریافت لوح تقدیر از معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برای دستاورد پژوهشی برتر با عنوان "سامانه نوین تشخیص سریع و غیر مخرب باقی‌مانده سموم در محصولات کشاورزی"، 1394 
 • دریافت لوح تقدیر از معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برای ریاست بخش خدمات فنی و تحقیقاتی، دبیری کمیته نظارت و ارزشیابی و همکاری در تحلیل عملکرد ده‌ساله موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی،  1394  
 • دریافت لوح تقدیر از رییس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در هفته پژوهش برای عملکرد و فعالیت‌های علمی و  پژوهشی، 1386
 • دریافت لوح تقدیر از رییس جشنواره جوان خوارزمی و معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و تحسین شدۀ هیات داوران ششمین جشنوارۀ جوان خوارزمی برای طرح با عنوان" طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه اپتوالکترونیک جداساز گوجه‌فرنگی بر اساس رنگ"، 1383
 • دریافت لوح تقدیر اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون برای مقاله برتر، ارومیه، 1382
 • دریافت لوح تقدیر از دانشگاه تربیت مدرس برای کسب رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد، 1381
 • دریافت لوح تقدیر از دانشگاه صنعتی اصفهان برای کسب رتبه ممتاز مقطع کارشناسی، 1378  

سایر موارد

دستاورد رونمایی‌شده
 • سامانه نوین تشخیص سریع و غیر مخرب باقی‌مانده سموم در محصولات کشاورزی، رونمایی‌شده در هفته پژوهش توسط وزیر جهاد کشاورزی ،  1394    
تاییدیه اعتبارسنجی اختراع توسط سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

 • سامانه اپتیکی تشخیص و تعیین غیر مخرب باقی‌مانده سموم در محصولات کشاورزی، 1396
ثبت اختراع

 • سامانه اپتیکی تشخیص و تعیین غیر مخرب باقی‌مانده سموم در محصولات کشاورزی، 1395
 • دستگاه اپتوالکترونیک تشخیص و جداسازی میوه‌ها بر اساس رنگ ،  1381


پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.