یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶  -  Sunday, April 23, 2017
جستجوی پیشرفته
مدیریت موسسه  » معاون پژوهشی

 
نام:                       دکتر نادر عباسی
سمت:                   معاونت پژوهشی
رتبه علمی:            دانشیار پژوهشی
پست الکترونیکی:     n.abbasi@aeri.ir
تلفن:                        32706101-026
 

 وظیفه اصلی معاونت پژوهشی موسسه هدایت ، راهبری و تدوین برنامه های جامع کوتاه ، میان و بلند مدت تحقیقاتی و آموزشی برای بخشهای ستادی و تابعه موسسه در چارچوب راهبردها و برنامه های توسعه ای بخش کشاورزی است . نظارت و ارزشیابی عملکرد بخش های تحقیقاتی ،تصویب و نظارت بر حسن اجرای طرح ها و پروژه های تحقیقاتی ، طراحی و اجرای سیستمهای رایانه ای و بانک های اطلاعاتی  از دیگر وظایف این معاونت است .مهترین واحدها و کمیته های زیر مجموعه این معاونت عبارتند از:
  •      بخش های تحقیقاتی ستاد موسسه
  •      بخش خدمات فنی و تحقیقاتی
  •      بخشهای تابعه در مرکز تحقیقاتی
  •      کمیته علمی - فنی
  •      کمیته انتشارات
  •      کمیته های فنی دیسیپلین های تحقیقاتی ستاد موسسه

 

 

 تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی می باشد.