سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳  -  Tuesday, July 16, 2024
جستجوی پیشرفته
واحدهای ستادی  » امور اداری


دکتر حمید سلیمانی
رئیس امور اداری
تلفن داخلی :117
 
 اداره امور اداری

این اداره مسئول اجرای درست آئین نامه‌­ها و قوانین و مقررات اداری و استخدامی، انجام امور کارگزینی، دبیرخانه، رفاه، حفظ و حراست از تاسیسات، نظافت و بهداشت محیط کار، تامین اقلام و ملزومات اداری مورد نیاز بخش­‌ها، انجام تعمیرات و نگهداری تاسیسات و انجام امورات مربوط به نقلیه می‌ باشد. در حال حاضر واحدهای ذیل در این اداره فعالیت دارند:

  • واحد کارگزینی
  • واحد دبیرخانه
  • واحد رفاه و خدمات عمومی
  • واحد نقلیه
  • واحد انبار
  • واحد کارپردازی

 


 
مریم آقااحمدی
مسئول کارگزینی و رفاه
تلفن داخلی : 103
 
 
 
 
 
 
 
 
 


واحد کارگزینی و رفاه:
 
انجام امور کارگزینی کارکنان موسسه اعم از استخدام، ترفیع، ارتقاء گروه، انتصاب، انتقال مرخصی ها، بازنشستگی و غیره و تهیه احکام مربوطه بر اساس دستورالعملهای صادره و انجام امور مربوط به رفاه کارکنان 
 

 

 
 خدیجه طاهری
مسئول دبیرخانه
تلفن داخلی:118
مرجان واعظ پور
کارمند دبیرخانه
تلفن داخلی:118
                                                                                                                            
 واحد دبیرخانه:
انجام کلیه امور مربوط به ثبت، تحریر، تکثیر و بایگانی نامه های وارده و صادره

 



 حسین برومند
مسئول نقلیه
تلفن داخلی:192
 
 واحد نقلیه:
اداره امور و وسائط نقلیه و انجام سرویس و تعمیرات مربوطه و سرپرستی رانندگان
 

 
 
بهنام پرسته
مسئول انبار
تلفن داخلی:205
واحد انبار:
پیش بینی احتیاجات واحدهای تابعه موسسه از نظر وسایل و ملزومات اداری و برآورد هزینه های خرید آنها

 


 
 
امیر همتی
کارپرداز
تلفن داخلی:197
واحد کارپردازی:
تهیه و تامین مایحتاج واحدها با در نظر گرفتن اعتبارات مصوب و تنظیم اسناد مربوطه