چهار شنبه ۰۲ تیر ۱۴۰۰  -  Wednesday, June 23, 2021
جستجوی پیشرفته
واحدهای ستادی  » امور اداری

 

علی روحی
رئیس امور اداری
تلفن داخلی :117
 
 اداره امور اداري

اين اداره مسئول اجراي درست آئين نامه ­ها و قوانين و مقررات اداري و استخدامي، انجام امور کارگزيني، دبيرخانه، رفاه، حفظ و حراست از تاسيسات، نظافت و بهداشت محيط کار، تامين اقلام و ملزومات اداري مورد نياز بخش­ها، انجام تعميرات و نگهداري تاسيسات و انجام امورات مربوط به نقليه مي­باشد. در حال حاضر واحدهاي ذيل در اين اداره فعاليت دارند:

  • واحد کارگزيني
  • واحد دبيرخانه
  • واحد رفاه و خدمات عمومي
  • واحد نقليه
  • واحد انبار
  • واحد کارپردازي

 


 
مریم آقااحمدی
مسئول کارگزینی و رفاه
تلفن داخلی : 103
 
بهنام پرسته
کارشناس کارگزینی و رفاه
تلفن داخلی:205


واحد کارگزيني و رفاه:
 
انجام امور کارگزيني کارکنان موسسه اعم از استخدام، ترفيع، ارتقاء گروه، انتصاب، انتقال مرخصي ها، بازنشستگي و غيره و تهيه احکام مربوطه بر اساس دستورالعملهاي صادره و انجام امور مربوط به رفاه کارکنان 
 

 

 
 خدیجه طاهری
مسئول دبیرخانه
تلفن داخلی:118
مرجان واعظ پور
کارمند دبیرخانه
تلفن داخلی:118
                                                                                                                            
 واحد دبيرخانه:
انجام کليه امور مربوط به ثبت، تحرير، تکثير و بايگاني نامه هاي وارده و صادره

  حسین برومند
مسئول نقلیه
تلفن داخلی:192
 
 واحد نقليه:
اداره امور و وسائط نقليه و انجام سرويس و تعميرات مربوطه و سرپرستي رانندگان
 

 
 
حسین برومند
مسئول انبار
تلفن داخلی:192
واحد انبار:
پيش بيني احتياجات واحدهاي تابعه موسسه از نظر وسايل و ملزومات اداري و برآورد هزينه هاي خريد آنها

 


 
 
امیر همتی
کارپرداز
تلفن داخلی:197
واحد کارپردازي:
تهيه و تامين مايحتاج واحدها با در نظر گرفتن اعتبارات مصوب و تنظيم اسناد مربوطه