پنج شنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۱  -  Thursday, May 26, 2022
جستجوی پیشرفته
مراکز تابعه
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

عملکرد خطی‌کار اگرومستر به عنوان مناسبترین بذرکار کلزا در مقایسه با بذرکارهمدانی در عرصه وشرایط زارع ارزیابی شد.
طی پژوهشی با عنوان بررسی عملکرد خطی‌کار اگرومستر و همدانی برای کاشت کلزا در مغان به بررسی و ارزیابی فاکتور های موثر در دو نوع بذرکار کشت کلزا در شرایط خاک لومی رسی منطقه مغان پرداخته شده است.


در حال حاضر به دلیل افزایش سطح زیرکشت کلزا و جایگزینی آن برای غلات در منطقه، لزوم بررسی انواع متنوع بذرکارهای موجود از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین در راستای طرح نظام نوین ترویج یافته تحقیقاتی در عرصه و شرایط زارع، این پژوهش  تحقیقی- ترویجی با هدف توسعه کشت کلزا و استفاده از مناسب ترین ریزدانه کار مناسب درمنطقه مغان انجام گرفت. پارامترهای عملکردی دو بذرکار شامل خطی‌کارهمدانی (روش متداول) و اگرمستر با میزان بذر 6 کیلوگرم از بذر (Hyola 61 ) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد خطی کار اگرمستر به ویژه در شرایطی که رطوبت خاک تا حدودی زیاد باشد نسبت به خطی‌کار همدانی عملکرد بهتری داشت. میانگین عملکرد دانه کلزا در شرایط زارع برای خطی‌کار اگرومستر و همدانی به ترتیب با میانگین 3205 و2912 کیلوگرم در هکتار بود که نشان‌دهنده برتری عملکرد بذرکار اگرومستر نسبت به خطی کار مرسوم برای کاشت کلزا در عرصه و شرایط زمین زارع بود.۱۳۹۷/۰۷/۰۱
تعداد نمایش: ۱۲۵
مشاهده اخبار گروه خبری 'مراکز تابعه'

نظر و امتیاز برای این خبر
 
نام و نام خانوادگی:
1 2 3 4 5
لطفا نظر خود را بنویسید:
 
آمار مشاهده صفحات