پنج شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۸  -  Thursday, January 23, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش آبیاری
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

ارزیابی فنی سامانه های اجرا شده آبیاری زیرسطحی سفالي و امکان سنجی آن در کشور
آقایان دکتر شهرام اشرفی، قاسم زارعی و نادر کوهی اعضاء هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، پژوهشی تحت عنوان " ارزیابی فنی سامانه های اجرا شده آبیاری زیرسطحی سفالي و امکان سنجی آن در کشور "در باغات پسته کرمان؛ و انار و زیتون ساوه انجام داده اند.


در تحقیق مذکور مقدار تراوش لوله های سفالی مدفون در خاک اندازه گیری شده و ضریب تغییرات تراوش (CV) آنها محاسبه شده است. علاوه براندازه گیری صحرائی، مقادیر تراوش لوله های سفالی در آزمایشگاه نیز اندازه گیری شده و ضریب تغییرات تراوش آنها محاسبه شده است. نتایج به دست آمده از اندازه گیری های صحرائی و آزمایشگاهی نشان دادند که ضریب تغییرات تراوش سفال های مدفون در خاک (در مجاورت درختان) بسیار زیاد می باشد. این بدان معنی می باشد که تراوش آب از قطعات سفالی به میزان مساوی در سطح باغ انجام نمی شود. تجمع ریشه گیاهان در اطراف سفال و همچنین رسوب مواد شیمیایی محلول در آب در بدنه سفال از عمده عوامل گرفتگی روزنه ها در بدنه سفال می باشند. بر اساس ارزیابی انجام شده، این سامانه آبیاری در بهترین شرایط فقط در مدت 3 الی 5 سال قادر به تامین نیاز آبی درختان می باشد.۱۳۹۷/۱۰/۰۹
تعداد نمایش: ۸۵
مشاهده اخبار گروه خبری 'بخش آبیاری'

آمار مشاهده صفحات

پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.