یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹  -  Sunday, April 5, 2020
جستجوی پیشرفته
مراکز تابعه
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

نتایج پروژه "بررسی اثر عرض جویچه سازها درخطی کار کف کار بر عملکرد گندم و بهره وری مصرف آب" مشخص شد.
پروژه "بررسی اثر عرض جویچه سازها درخطی کار کف کار بر عملکرد گندم و بهره وری مصرف آب" در استان فارس و توسط آقای دکتر علی اکبر صلح جو استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس انجام شده است.


باتوجه به خشکسالی های اخیر و افزایش شوری در مزارع، نیاز به یک دستگاه خطی کار مناسب برای این اراضی می باشد. از عوامل موثر بر کارآیی خطی کارها می توان به عرض جویچه سازها (فاروئرها) اشاره نمود. برای تعیین عرض مناسب جویچه سازها در خطی کار کف کار و همچنین بر عملکرد گندم، این پژوهش در قالب طرح آماری بلوک کامل تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار اجرا شد. تیمارها شامل کاشت گندم با دستگاه کف کار با عرض جویچه سازهای 60 ، 75 ، 100 سانتی متر و کاشت گندم روی پشته با خطی کار مرسوم (شاهد) بود. پارامترهای شوری آب آبیاری و قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک (EC)، درصد سبز، وزن هزاردانه، عملکرد محصول، آب مصرفی آبیاری و بهره‌وری آب آبیاری اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد که استفاده از خطی کار کف کار بر توزیع شوری (EC) در پروفیل خاک، درصد سبز، عملکرد گندم و بهره وری آب مصرفی موثر است. شوری خاک در روی پشته و کنار پشته نسبت به کف جوی به ترتیب 50/7 و 17/1 درصد افزایش داشته است. خطی کار کف کار با عرض جویچه سازهای 75 سانتی متری نسبت به روش کاشت گندم روی پشته، باعث افزایش درصد سبز گندم (43/1 درصد)، وزن هزاردانه (5/9 درصد)، عملکرد گندم (39/3 درصد) و بهره وری مصرف آب (45/3 درصد) شد. بیشترین بهره وری مصرف آب آبیاری مربوط به عرض جویچه سازهای 60 و 75 سانتی متری خطی کار کف کار بود که هردو در یک گروه آماری قرار داشتند. یافته ها نشان داد که استفاده از دستگاه خطی کار کف کار در اراضی شور، پتانسیل کاهش شوری خاک در کف شیار را نسبت به روی پشته دارد و می تواند باعث افزایش عملکرد محصول و بهره وری مصرف آب شود. 

 


۱۳۹۸/۱۲/۲۴
تعداد نمایش: ۲۹
مشاهده اخبار گروه خبری 'مراکز تابعه'

نظر و امتیاز برای این خبر
 
نام و نام خانوادگی:
1 2 3 4 5
لطفا نظر خود را بنویسید:
 
آمار مشاهده صفحات

پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.