جمعه ۰۱ تیر ۱۴۰۳  -  Friday, June 21, 2024
جستجوی پیشرفته
همدان
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

پروژه با عنوان "بررسی اثر ماشین، روش برداشت و انبارداری سیب زمینی بر صدمات مکانیکی، خصوصیات رئولوژیکی و پوسیدگی های انباری سیب زمینی" و با شماره مصوب 94120-1416-63-34 به اتمام رسید
پروژه با عنوان "بررسی اثر ماشین، روش برداشت و انبارداری سیب زمینی بر صدمات مکانیکی، خصوصیات رئولوژیکی و پوسیدگی های انباری سیب زمینی" و با شماره مصوب 94120-1416-63-34 که مشترک بین موسسات فنی و مهندسی و گیاه پزشکی کشور (مجریان: محمدرضا بختیاری، فرزاد گودرزی، امیر ارجمندیان و عزیز باقری) انجام شده بود، به اتمام رسید

اخذ شماره فروست گزارش نهایی با عنوان " بررسی اثر ماشین، روش برداشت و انبارداری سیب زمینی بر صدمات مکانیکی، خصوصیات رئولوژیکی و پوسیدگی های انباری سیب زمینی گزارش نهایی با عنوان " بررسی اثر ماشین، روش برداشت و انبارداری سیب زمینی بر صدمات مکانیکی، خصوصیات رئولوژیکی و پوسیدگی های انباری سیب زمینی " با شماره فروست 58001 در مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی ثبت شد.پروژه با عنوان "بررسی اثر ماشین، روش برداشت و انبارداری سیب زمینی بر صدمات مکانیکی، خصوصیات رئولوژیکی و پوسیدگی های انباری سیب زمینی" و با شماره مصوب 94120-1416-63-34 که مشترک بین موسسات فنی و مهندسی و گیاه پزشکی کشور (مجریان: محمدرضا بختیاری، فرزاد گودرزی، امیر ارجمندیان و عزیز باقری) انجام شده بود، به اتمام رسید و گزارش نهایی آن پس از بررسی در جلسه 07/04/1399 کمیته علمی و فنی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی و اخذ رتبه عالی، با شماره فروست 58001 در تاریخ 20/05/1399 در مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی ثبت شد. 
۱۳۹۹/۰۵/۲۷
تعداد نمایش: ۱۵۸
مشاهده اخبار گروه خبری 'همدان'

نظر و امتیاز برای این خبر
 
نام و نام خانوادگی:
1 2 3 4 5
لطفا نظر خود را بنویسید:
 
آمار مشاهده صفحات