چهار شنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱  -  Wednesday, October 5, 2022
جستجوی پیشرفته
چهارمحال و بختیاری
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

پروژه تحقیقاتی "بررسی تأثیر سطوح آب آبیاری بر عملکرد و کیفیت میوه درختان هلو با استفاده از سامانه‌های آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی" اجرا شد.
پروژه تحقیقاتی با عنوان "بررسی تأثیر سطوح آب آبیاری بر عملکرد و کیفیت میوه درختان هلو با استفاده از سامانه‌های آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی" توسط آقای دکتر رحیم علیمحمدی نافچی عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهار محال بختیاری اجرا شد.

این پروژه تحقیقاتی به منظور مدیریت کم آبیاری و افزایش بهره‌وری و کارآیی مصرف آب آبیاری بمدت دو سال (1396 و 1397) در استان چهارمحال و بختیاری، ایستگاه تحقیقاتی سوادجان، اجرا و نتایج ذیل حاصل گردید. در هلو رقم جی اچ هیل کـاهش میـزان آب آبیـاری بـه روش کم آبیاری تنظیم شده تا مقدار 40 درصد در مرحله دوم فنولوژیکی رشد میوه بدون اینکه تأثیر معنی داری بر عملکرد، صفات رویشی و کیفـی میوه داشته باشد، قابل توصیه است. بین روش‌های آبیاری قطره‌ای سطحی و قطره‌ای زیرسطحی بر عملکرد، صـفات رویشـی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. اما به دلیل افزایش عملکرد و مصرف آب نسبتا کمتر در روش آبیاری قطره‌ای سطحی، شاخص بهره وری و کارآیی مصرف آب در روش آبیاری قطره‌ای سطحی بیشتر بود. بنابر این، مدیریت کم آبیاری تنطیم شده در شرایط کم آبی برای صرفه جویی مصرف آب در آبیاری درختان هلو دیررس مثل جی اچ هیل تحت سامانه‌های آبیاری قطره‌ای سطحی کارآیی بهتری دارد.  

 
 


۱۴۰۰/۱۲/۱۷
تعداد نمایش: ۵۳
مشاهده اخبار گروه خبری 'چهارمحال و بختیاری'

نظر و امتیاز برای این خبر
 
نام و نام خانوادگی:
1 2 3 4 5
لطفا نظر خود را بنویسید:
 
آمار مشاهده صفحات