دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱  -  Monday, August 8, 2022
جستجوی پیشرفته
بخش آبیاری
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

کاربرد آبیاری قطره‌ای تیپ و سرکه چوب در زراعت پیاز در شمال استان خوزستان
دکتر محمد خرمیان عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد دزفول، با هدف بهبود بهره‌وری آب در محصول پیاز پروژه تحقیقاتی با عنوان "اثر سطوح مختلف آبیاری قطره‌ای تیپ و محلول‌پاشی سرکه چوب بر عملکرد و آب مصرفی پیاز" را اجرا نمود.

استان خوزستان یکی از کانون‌های اصلی تولید سبزی و صیفی در ایران است. علی‌رغم وجود شبکه آبیاری دز، خشک‌سالی‌ها و کاهش منابع آب در سال‌های اخیر موجب محدودیت کاشت و کاهش عملکرد محصولات کشاورزی ناشی از تنش آبی شده است. از راهکارهای مهم و ضروری برای سازگاری با خشک‌سالی استفاده از کم آبیاری قطره‌ای و در صورت امکان محلول‌پاشی برای افزایش مقاومت گیاه به تنش خشکی است.  برای این منظور پروژه "اثر سطوح مختلف آبیاری قطره‌ای تیپ و محلول‌پاشی سرکه چوب بر عملکرد و آب مصرفی پیاز" در دو سال زراعی و از ماه مهر سال 1398 در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد دزفول اجرا شد. سرکه چوب مایعی با خاصیت اسیدی ملایم و از محصولات تولیدی  یکی از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری خوزستان است که به درخواست این واحد و در قالب قرارداد پژوهشی کارایی آن در محصولات کشاورزی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج اجرای این مطالعه در سطوح مختلف آبیاری قطره‌ای تیپ و سرکه چوب نشان داد که در شرایط نرمال پس از استقرار بوته‌ها با کاهش 20 درصد نیاز آبی (کم آبیاری) در روش آبیاری قطره‌ای پیاز بدون کاهش عملکرد امکان‌پذیر است. در شرایط خشک‌سالی و کمبود آب با قبول 17 درصد کاهش محصول از تیمار تأمین 40 درصد نیاز آبی نیز می‌توان استفاده کرد. سرکه چوب با رقت 50، 100 و 150 برابر و کاربرد آن به‌صورت محلول‌پاشی در چند نوبت در مراحل ابتدایی و میانی رشد پیاز هیچ‌گونه تأثیری در افزایش و یا کاهش عملکرد پیاز نداشت.

 
 
 محلول‌پاشی سرکه چوب در مرحله ابتدایی رشد و توسعه پیاز
 
 
 
 
تأمین 80 درصد نیاز آبی با کاهش 18 درصد آب کاربردی در محصول پیاز بدون کاهش عملکرد
توصیه می‌شود.


۱۴۰۱/۰۴/۲۱
تعداد نمایش: ۱۹
مشاهده اخبار گروه خبری 'بخش آبیاری'

آمار مشاهده صفحات