دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱  -  Monday, August 8, 2022
جستجوی پیشرفته
بخش آبیاری
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

تاثیر سامانه‌های نوین آبیاری بر شاخص‌های بهره‌وری آب و برخی خصوصیات مورفو فیزیولوژیکی و کمی و کیفی بذور مادری چهار رقم گندم آبی
پروژه تحقیقاتی با عنوان "تاثیر سامانه‌های نوین آبیاری بر شاخص‌های بهره‌وری آب و برخی خصوصیات مورفو فیزیولوژیکی و کمی و کیفی بذور مادری چهار رقم گندم آبی" توسط آقایان دکتر رحیم علیمحمدی نافچی و دکتر سام صفری دهکهنه انجام شد.

این پروژه تحقیقاتی به منظور انتخاب سیستم آبیاری برتر با کارآیی و بهره وری بالا و انتخاب یک رقم بذر مادری از بین چهار رقم بذر رایج (میهن، پیشگام، حیدری و اروم) در منطقه، به منظور افزایش بهره‌وری و کارآیی مصرف آب آبیاری بمدت دو سال (1396 لغایت 1398) در استان چهارمحال و بختیاری، ایستگاه تحقیقاتی چهار تخته، اجرا و نتایج ذیل حاصل گردید. در بین سامانه‌های آبیاری (بارانی، نواری سطحی و نواری زیر سطحی) به دلیل افزایش عملکرد و مصرف آب نسبتا کمتر در روش آبیاری نواری سطحی، شاخص بهره‌وری و کارآیی مصرف آب در روش آبیاری نواری سطحی با اختلاف معنی‌داری بیشتر بود.  در بین ارقام انتخابی رقم حیدری با دارا بودن اختلاف معنی‌داری، دارای بیشترین عملکرد در واحد سطح بود. 


 
 


۱۴۰۱/۰۴/۲۱
تعداد نمایش: ۲۶
مشاهده اخبار گروه خبری 'بخش آبیاری'

آمار مشاهده صفحات