دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹  -  Monday, June 1, 2020
جستجوی پیشرفته
ماشینهای کشاورزی
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

نتیجه مقایسه فنی و اقتصادی شش روش خاک ورزي در زراعت پنبه منطقه مغان استان اردبیل
يک سيستم کم‌ خاک ‌ورزي شامل چیزل و دیسک مي‌ تواند به عنوان جايگزين به جاي عمليات خاک ‌ورزي مرسوم منطقه در کشت پنبه پيشنهاد گردد.

مهندس ضرغام فاضل نیاری، عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، طی پژوهشی با عنوان " مقایسه فنی و اقتصادی روش های مختلف خاک ورزي و اثر آن بر عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه "  شش روش خاک ورزی در زراعت پنبه را مورد مطالعه قرار داد.
در این تحقیق با اعمال شش تيمار خاک‌ ورزي با سه تکرار در قالب طرح بلوک ‌هاي کامل تصادفي، به مدت دو سال متوالی داده‌هاي عملکردي پنبه و خصوصیات فیزیکی خاک مورد ارزيابي قرار گرفت. طبق نتایج، تيمارها از نظر ارتفاع بوته، عملکرد نهايي و عمق نفوذ ریشه اختلاف معني ‌داري با هم نداشتند. بيشترين عملکرد محصول، بیشترین مصرف سوخت و کمترین ظرفیت مزرعه ای مربوط به تيمار روش متداول منطقه بود. تيمار فقط دوبار ديسک با مصرف کمترين سوخت با عملکرد نهايي 2455 کيلوگرم در هکتار در رتبه دوم قرار گرفت. بیشترین کاهش مقاومت خاک در تیمارهای شامل گاوآهن چیزل به دلیل عمق بیشتر خاک ورزی اتفاق افتاد. بنابراين با در نظرگرفتن کلیه عوامل، يک سيستم کم‌ خاک ‌ورزي شامل چیزل و دیسک مي‌ تواند به عنوان جايگزين به جاي عمليات خاک ‌ورزي مرسوم منطقه در کشت پنبه پيشنهاد گردد.
 
 


۱۳۹۵/۰۵/۱۲
تعداد نمایش: ۱۲۲
مشاهده اخبار گروه خبری 'ماشینهای کشاورزی'

نظر و امتیاز برای این خبر
 
نام و نام خانوادگی:
1 2 3 4 5
لطفا نظر خود را بنویسید:
 
آمار مشاهده صفحات

پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.