جمعه ۰۱ تیر ۱۴۰۳  -  Friday, June 21, 2024
جستجوی پیشرفته
ماشینهای کشاورزی
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

شناسایی و معرفی ماشین برداشت پسته
برداشت مکانیزۀ باغات، یک مسألۀ چند وجهی است به طوری که عدم رعایت هریک از وجوه، باعث نقصان در عملیات مکانیزه خواهد شد. دکتر افشین ایوانی، استادیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در پژوهشی با عنوان مکانیزاسیون برداشت پسته، این نقیصه را به صورت ویژه بررسی نموده است.

در این تحقیق ضمن معرفی انواع روش های مکانیزه و نیمه مکانیزۀ برداشت پسته، شرایط ویژۀ باغات ایران نیز در نظر گرفته شده و از توصیه های یک بعدی برای استفاده از ماشین پرهیز شده است. برای تصمیم سازی چند بعدی از تکنیک های تحلیل سلسله مراتبی و هوش مصنوعی استفاده شده است.

از آنجا که برای توصیۀ بهترین روش برداشت پسته در باغات ایران باید به سوالات متعددی پاسخ داده شود،  در این پژوهش یک نرم افزار کامپیوتری برای این منظور طراحی شده که با در نظر گرفتن شرایط باغ و باغدار، چند سوال مشخص و کوتاه از باغدار، مروج یا کارشناس پرسیده می شود و با تجزیه و تحلیل پاسخ ‌های وی، در نهایت بهترین روش برداشت باغ مورد نظر را مشخص می‌ کند. نام این نرم افزار " دستیار باغدار پسته" بوده و برای اولین بار در کشور تولید شده است.

ماشین ‌ها و یا روش‌ هایی که توسط این نرم افزار برای یک باغ خاص معرفی می‌ شوند به ترتیب اولویت مرتب شده‌ اند. به نحوی که باغدار می ‌تواند در صورت عدم تمایل به استفاده از توصیۀ اول، به ترتیب اولویت، سایر روش‌ها و یا ماشین‌ ها را برای باغ خود انتخاب نماید. هوش مصنوعی به کار رفته در این نرم‌ افزار جمع بندی کنندۀ نظرات خبرگان پسته در سطح کشور شامل باغداران، کارشناسان، نخبگان و چهره ‌های شناخته شدۀ ویژه است. لذا با در نظر گرفتن اکثر عوامل موثر در برداشت اقتصادی، توصیه‌ های خود را ارائه می‌ دهد.۱۳۹۵/۱۰/۱۴
تعداد نمایش: ۲۶۸
مشاهده اخبار گروه خبری 'ماشینهای کشاورزی'

نظر و امتیاز برای این خبر
 
نام و نام خانوادگی:
1 2 3 4 5
لطفا نظر خود را بنویسید:
 
آمار مشاهده صفحات