دوشنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۹  -  Monday, October 26, 2020
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش مهندسی گلخانه  »  دکتر داود مومنی[_HprPDF] داود مؤمنی نام و نام خانوادگی
استادیار مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
مهندسی گلخانه تخصص
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی محل کار
momenidavood@yahoo.com پست الکترونیک
0263270261 شماره تماس
فکس

سوابق

سوابق
 

سوابق تحصیلی

رشته تحصيلي

سال اخذ مدرک

سال شروع

نام دانشگاه

مدرک تحصيلي

ماشين­هاي کشاورزي

1377

1373

دانشگاه صنعتي اصفهان

کارشناسی

 

مکانيک ماشينهاي کشاورزي

1380

1377

دانشگاه تربيت مدرس

کارشناسی ارشد

 

مکانيک ماشينهاي کشاورزي

1394

1390

دانشگاه تربيت مدرس

دکتري

 

سوابق شغلی

1.       عضو شورای تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی منطقه جیرفت و کهنوج 90-1383

2.       عضو کمیته علمی و فنی مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج 90-1383

3.       مسئول بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج 90-1383

4.       عضو کمیته مکانیزاسیون و صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزي منطقه جيرفت و کهنوج 85-1383

5.       رابط دفتر خدمات فنی محیط­های تحقیقاتی 86-1385

6.       عضو کميته اصلي تدوين برنامه راهبردي تحقیقات گلخانه­ای کشور 88-1386

7.       عضو کميته تدوين طرح توسعه مکانيزاسيون منطقه جيرفت و کهنوج 86-1385

8.       عضو کمیته تخصصی نظارت بر کشت کلزا در منطقه جیرفت و کهنوج 87-1386

9.       عضو کارگروه تخصصی تحقیقات، آموزش و ترویج ستاد اجرایی طرح توسعه و سازماندهی مجتمع های گلخانه ای 90-1389

10.   عضو انجمن مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانیزاسیون. از 1380 تاکنون

11.   دبیر اجرایی همایش علمی گرامیداشت هفته پژوهش سال 1387 جیرفت.

12.   مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات همایش علمی گرامیداشت هفته پژوهش سال 1387 جیرفت.

13.   عضو کمیته فنی گلخانه­های سازمان جهاد کشاورزی منطقه جیرفت و کهنوج.1388

14.   مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات دوّمین همایش علمی گرامیداشت هفته پژوهش. 29 و 30 آذر 88. مجتمع آموزش عالی منابع طبیعی و علوم کشاورزی جیرفت.

15.   عضو کميته برنامه ريزي و هماهنگي، کمیته داوري مقالات و کميته آماده سازي مقالات سوّمين همایش علمی گرامیداشت هفته پژوهش. 7 و 8 دي 89. مرکز آموزش جهاد کشاورزي شهيد دهقانپور جيرفت.

16.   عضو کميته ارزشيابي کارکنان مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج.1387 الی 1389

17.   دبير کميته پيشنهادات و مديريت مشارکتي مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج.1388

18.   عضو شوراي اداري مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج 90-1383

19.    عضو شوراي پژوهشي مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج 90-1383

20.   عضو کميته ارزيابي عملکرد مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج 89-1387

21.   عضو کمیته اجرایی سومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه­ ای.1393

22. مسؤول کمیته برگزاری کارگاه های آموزشی سومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه­ای.1393

23. عضو کمیته تجاری سازی یافته های تحقیقاتی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 99-1393

24.عضو کمیته علمی و فنی بخش تحقیقات مهندسی گلخانه، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی99-1393

25.عضو انجمن کشت­های بدون خاک ایران (شهریور 1393 تا شهریور 1394).

26.مدرس و طراح دوره­های بهینه­سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی، مرکز آموزش عالی امام خمینی.1394

27.دبیر کارگروه فنی مطالعات سازه و تاسیسات گلخانه­ای، معاونت باغبانی، وزارت جهاد کشاورزی.96-1394