سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹  -  Tuesday, June 2, 2020
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش مهندسی گلخانه  »  دکتر داود مومنی[_HprPDF] داود مؤمنی نام و نام خانوادگی
استادیار مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
مهندسی گلخانه تخصص
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی محل کار
momenidavood@yahoo.com پست الکترونیک
0263270261 شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

رشته تحصيلي

سال اخذ مدرک

سال شروع

نام دانشگاه

مدرک تحصيلي

ماشين­هاي کشاورزي

1377

1373

دانشگاه صنعتي اصفهان

کارشناسی

 

مکانيک ماشينهاي کشاورزي

1380

1377

دانشگاه تربيت مدرس

کارشناسی ارشد

 

مکانيک ماشينهاي کشاورزي

1394

1390

دانشگاه تربيت مدرس

دکتري

 

سوابق شغلی

1.       عضو شورای تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی منطقه جیرفت و کهنوج.

2.       عضو کمیته علمی و فنی مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج.

3.       مسئول بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج.

4.       عضو کمیته مکانیزاسیون و صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزي منطقه جيرفت و کهنوج.

5.       رابط دفتر خدمات فنی محیط­های تحقیقاتی.

6.       عضو کميته اصلي تدوين برنامه راهبردي تحقیقات گلخانه­ای کشور.

7.       عضو کميته تدوين طرح توسعه مکانيزاسيون منطقه جيرفت و کهنوج.

8.       عضو کمیته تخصصی نظارت بر کشت کلزا در منطقه جیرفت و کهنوج.

9.       عضو کارگروه تخصصی تحقیقات، آموزش و ترویج ستاد اجرایی طرح توسعه و سازماندهی مجتمع های گلخانه ای .

10.   عضو انجمن مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانیزاسیون.

11.   دبیر اجرایی همایش علمی گرامیداشت هفته پژوهش سال 1387 جیرفت.

12.   مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات همایش علمی گرامیداشت هفته پژوهش سال 1387 جیرفت.

13.   عضو کمیته فنی گلخانه­های سازمان جهاد کشاورزی منطقه جیرفت و کهنوج.

14.   مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات دوّمین همایش علمی گرامیداشت هفته پژوهش. 29 و 30 آذر 88. مجتمع آموزش عالی منابع طبیعی و علوم کشاورزی جیرفت.

15.   عضو کميته برنامه ريزي و هماهنگي، کمیته داوري مقالات و کميته آماده سازي مقالات سوّمين همایش علمی گرامیداشت هفته پژوهش. 7 و 8 دي 89. مرکز آموزش جهاد کشاورزي شهيد دهقانپور جيرفت.

16.   عضو کميته ارزشيابي کارکنان مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج.

17.   دبير کميته پيشنهادات و مديريت مشارکتي مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج.

18.   عضو شوراي اداري مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج.

19.    عضو شوراي پژوهشي مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج.

20.   عضو کميته ارزيابي عملکرد مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج.

21.   داوري مقاله در مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي.

22.   داوري مقاله در سومين همايش علمي گراميداشت هفته پژوهش.

23.   داوري مقاله در هفتمين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون، 1391.

24.   داوری 13 فقره مقاله در هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون، 1392.

25.    داوری 8 فقره مقاله در سومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه­ای.

26.    عضو کمیته اجرایی سومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه­ای.

27.    مسؤول کمیته برگزاری کارگاه های آموزشی سومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه­ای.

28.    عضو کمیته تجاری سازی یافته های تحقیقاتی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

29.   عضو کمیته علمی و فنی بخش تحقیقات مهندسی گلخانه، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

30.   عضو انجمن کشت­های بدون خاک ایران (شهریور 1393 تا شهریور 1394).

31.   مدرس و طراح دوره­های بهینه­سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی، مرکز آموزش عالی امام خمینی.

32.    دبیر کارگروه فنی مطالعات سازه و تاسیسات گلخانه­ای، معاونت باغبانی، وزارت جهاد کشاورزی.

 

 

سوابق اجرایی

 

سوابق تدریس
 
 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 

ج- مقالات علمي چاپ شده در نشريات علمي و ساير انتشارات:

شماره نشريه

تاريخ

عنوان نشريه

عنوان مقاله

  رديف

سال 8

شماره4

زمستان83

فصلنامه علمي و پژوهشي

علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي

ساخت قفل ديفرانسيل نيمه اتوماتيک

براي تراکتور مسي فرگوسن285

داود مومني، برات قباديان، عباس همت، سعيد مينايي

1

1007-85

زمستان85

نشریه ترویجی مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

سیستم­های گرمایشی در گلخانه ها

داود مؤمني

 

2

 

سال چهارم

شماره 3

پاييز 86

فصلنامه علمي کشاورزي پايدار

بررسي علل سوزاندن بقاياي گياهي در مزارع

داود مؤمني

 

3

شماره 342 سال 29

خرداد 87

مجله کشاورز

بررسي علل سوزاندن بقاياي گياهي در مزارع

داود مؤمني

4

1029-87

زمستان 1387

 

نشریه ترویجی مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

نکات فنی تاسیسات در گلخانه­های منطقه جیرفت و کهنوج

داود مؤمني

5

 

1030-87

زمستان 1387

 

نشریه ترویجی مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

نکات فنی سازه در گلخانه­های منطقه جیرفت و کهنوج

داود مؤمني

6

1032-88

زمستان 1388

نشریه ترویجی مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

مديريت انرژي در گلخانه

داود مؤمني

7

1011-89

زمستان 1389

پوستر ترویجی مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

مزاياي خاک ورزي حفاظتي نسبت به خاک ورزي رايج

 در جنوب استان کرمان

داود مؤمني

8

شماره 3

جلد 1

پاييز 1389

مجله علمي و پژوهشي

علوم و فنون کشت­هاي گلخانه­اي

تاثير روشهاي مختلف آماده سازي بستر کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد خيار گلخانه­اي

داود مؤمني، سيدعلي غفاري نژاد

9

شماره 1

جلد 1

پائيز 1389

پژوهش­نامه  علمي و پژوهشي

گياهان روغني ايران

 

اثر روشهاي خاک­ورزي و کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد کنجد در منطقه جيرفت و کهنوج

داود مؤمني

10

شماره 1

جلد2

نيمسال اول 1391

نشريه علمي و پژوهشي ماشينهاي کشاورزي

 (با همکاري انجمن مهندسان مکانيک ايران)

ارزيابي اثرات کنترل دما و رطوبت در توليد خيار گلخانه­اي

در منطقه جيرفت و کهنوج

داود مؤمني، محمدهاشم رحمتي

11

Vol (2)

Number (1)

JAN

2015

Journal of energy research and environmental technology

(JERET)

 

Applications of PCMs and solar energy for greenhouse heating

12

جلد16 شماره 65 سال 1394

صفحات 30-19

مجله تحقیقات مهندسی

 سامانه ها و مکانيزاسيون کشاورزي

بررسی عملکرد سامانه گرمایش خورشیدی مجهز به عدسی فرسنل خطی

13

جلد 7 شماره 25 بهار 95

صفحات 70-59

مجله علوم و فنون کشت­های گلخانه ای

طراحی و ساخت سامانه متمرکزکننده خورشیدی

برای گرمایش گلخانه

14

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
 
کنفرانس های خارجی

 

تاريخ و محل تشکيل

 

عنوان مقاله و نويسندگان

 

عنوان همايش

 

رديفآذر 83

دفتر محیط زیست و توسعه پایدار

وزارت جهاد کشاورزی - تهران

بررسي علل سوزاندن بقاياي گياهي در کشور

داود مؤمني

همايش علمي کاربردي

 مديريت بقاياي گياهي

1

 

اردیبهشت 84

سازمان جهاد کشاورزی مازندران - ساری

سیستم­های مناسب در طراحی و ساخت گلخانه­های سبزی و صیفی

داود مؤمني

اوّلین همایش ملي

محصولات گلخانه­ای

2

 

اردیبهشت 84

سازمان جهاد کشاورزی مازندران - ساری

نقش تحقیق، آموزش و ترویج در تولید محصولات گلخانه­ای

داود مؤمني

اولین همایش ملي

محصولات گلخانه­ای

3

 

اردیبهشت 84

سازمان جهاد کشاورزی مازندران - ساری

تعیین میزان آب مصرفی خیار گلخانه­ای در روش­های آبیاری میکرو

در گلخانه­های رایج منطقه جیرفت و کهنوج

صمد اسفندياري، داود مؤمني

اولین همایش ملي

محصولات گلخانه­ای

4

 

اردیبهشت 84

سازمان جهاد کشاورزی مازندران - ساری

مطالعه اثرات بستر کاشت برخصوصیات کمی و کیفی خیار گلخانه­ای

 در منطقه جیرفت و کهنوج

داود مؤمني

اولین همایش ملي

محصولات گلخانه­ای

5

 

آبان 84

دانشکده کشاورزی

دانشگاه تربیت مدرس- تهران

عوامل مؤثر بر ضایعات خیار گلخانه­ای در منطقه جیرفت و کهنوج

داود مؤمني

دومین همایش ملي

بررسی ضایعات محصولات کشاورزی

6

 

آبان 84

دانشکده کشاورزی

دانشگاه فردوسی مشهد

مطالعه اثرات بستر کاشت برخصوصیات کمی و کیفی خیار گلخانه­ای

 در منطقه جیرفت و کهنوج

داود مؤمني

چهارمین کنگره ملی

علوم باغبانی ایران

7

 

آبان 84

دانشکده کشاورزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

مدیریت بقایا در گلخانه­های خیار منطقه جیرفت و کهنوج

داود مؤمني

دومین کنگره بهره­برداری از منابع تجدیدشونده و بازیافت در کشاورزی

8

 

شهریور 85

دانشکده کشاورزی

دانشگاه تبریز

بهینه سازی قفل دیفرانسیل تراکتور مسی فرگوسن 285

داود مؤمني، برات قباديان، عباس همت، سعيد مينايي

چهارمین کنگره ملی

مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

9

 

شهریور 85

دانشکده کشاورزی

دانشگاه تبریز

اثرات قفل دیفرانسیل بر لغزش چرخهای تراکتور

مسی فرگوسن 285

داود مؤمني، برات قباديان، عباس همت، سعيد مينايي

چهارمین کنگره ملی

مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

10

 

آبان 85

مرکز ملی تحقیقات گل و گیاهان زینتی ایران محلات

سيستم هاي مناسب در طراحي و ساخت

گلخانه هاي گل و گياهان زينتي

داود مؤمني

سمپوزيوم ملي راهکارهاي بهبود  توليد و توسعه صادرات

گل و گياهان زينتي

11

 

فروردین 86

دانشکده کشاورزی

دانشگاه شیراز

بررسی روشهای مختلف آماده سازی بستر کاشت

 بر عملکرد و اجزاء عملکرد خیار گلخانه­ای

داود مؤمني

سوّمین کنفرانس دانشجویی

 مهندسی ماشینهای کشاورزی

12

 

فروردین 86

دانشکده کشاورزی

دانشگاه شیراز

نقش و جایگاه مهندسی ماشینهای کشاورزی

در روند توسعه کشتهای گلخانه­ای

داود مؤمني

سوّمین کنفرانس دانشجویی

مهندسی ماشینهای کشاورزی

13

 

خرداد 86

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

بررسی وضعیت گذشته، حال و آینده کشتهای گلخانه­ای

در منطقه جیرفت و کهنوج

داود مؤمني، محمدعلي ضرغامي

اولین همایش

 کشاورزی جیرفت از گذشته تا امروز

14

 

 

شهریور 86

دانشکده کشاورزی

دانشگاه شیراز

بررسی اثر ارتفاع سازه گلخانه بر عملکرد خیار

در منطقه جیرفت

داود مؤمني

پنجمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران

 

15

 

شهریور 86

دانشکده کشاورزی

دانشگاه شیراز

بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد

خیار گلخانه­ای

ابراهيم ممنوعي، داود مؤمني

پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران

16

 

4-6 October 2007

Naples-Italy

Effects of seed bed preparation on cucumber yield in Greenhouse

Momeni Davood

International symposium on High Technology for Greenhouse System

17

 

آبان 1386

دانشگاه تربیت مدرس - تهران

بررسی میزان بقایا در گلخانه های خیار منطقه جیرفت و کهنوج

داود مؤمني

سوّمین همایش ملی بررسی

ضایعات محصولات کشاورزی

18

 

آبان 1386

دانشگاه تربیت مدرس - تهران

ارتقاء بهره وری در گلخانه های خیار منطقه جیرفت و کهنوج

داود مؤمني

سوّمین همایش ملی بررسی

ضایعات محصولات کشاورزی

19

 

اسفند 1386

موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي - کرج

مقايسه فني آبياري فارو با آبياري قطره اي تيپ روي عملکرد گوجه فرنگي در کشت زير پوشش پلاستيک در منطقه جيرفت

صمد اسفندياري، داود مؤمني

کارگاه فني

توسعه آبياري تحت فشار پايدار

 

20

 

ارديبهشت 87

دانشکده کشاورزي

دانشگاه آزاداسلامي واحد خوراسگان

لزوم مديريت بقايا و ضايعات در فرايند توسعه

گلخانه های سبزی و صیفی

داود مؤمنی

سوّمین کنگره ملی

بازیافت و استفاده ازمنابع آلی

تجدید شونده در کشاورزی

21

 

شهريور 87

دانشکده کشاورزي

دانشگاه فردوسي مشهد

اثر استفاده از روشهاي خاک­ورزي حفاظتي بر عملکرد کنجد

داود مومني، احمد شريفي، صمد اسفندياري

پنجمين کنگره ملي

مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون

22

 

شهريور 87

دانشکده کشاورزي

دانشگاه فردوسي مشهد

بررسي اثر ارتفاع سازه گلخانه روي عملکرد خيار

در منطقه جيرفت

داود مؤمني

پنجمين کنگره ملي

 مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون

23

 

14-17 October 2008

Antalya-Turkey

 

Investigation of Temperature and Humidity Variations Within a Commercial Vegetables Greenhouse in IRAN

Momeni Davood

10th  international congress on mechanization and energy in agriculture

24

 

آذر 87 دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي-دانشگاه سيستان و بلوچستان زاهدان

بررسي عوامل موثر بر ايجاد ضايعات خرما

داود مؤمني، سيد علي غفاري نژاد ، علي بهروج

کنفرانس ملي چالشها و پتانسيلهاي توليد و صادرات خرما در ايران

25

 

آذر 87

دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

استفاده از تکنيک تزريق عناصر کم مصرف به تنه نخل

جهت جلوگيري از شدت عارضه خشکيدگي خوشه خرما

سيدعلي غفاري نژاد، علي دريني، داود مومني

کنفرانس ملي چالشها و پتانسيلهاي توليد و صادرات خرما در ايران

26

 

 

25 آذر 1387

مرکز آموزش کشاورزی

جیرفت و کهنوج

مهندسی گلخانه در جیرفت

داود مؤمني

اوّلين همایش علمی

گرامیداشت روز پژوهش

27

 

4-3 دي 1387

مرکز آموزش علمي کاربردي خراسان رضوي - مشهد

بررسي ويژگيهاي فردي، خانوادگی و علمی دانشجویان

مرکز آموزش علمي کاربردي جيرفت و کهنوج

داود مؤمني

 

همايش ملي توسعه کارآفريني در آموزشهاي علمي کاربردي

 

28

 

14-19 June 2009

Quebec-Canada

Study on greenhouse height effects in cucumber yield

in Jiroft region in IRAN

Momeni Davood

International symposium on High Technology for Greenhouse System

29

 

30-28 مهر 1388

دانشگاه صنعتی اصفهان

بررسی اثرارتفاع سازه گلخانه بر تغییرات محیط گلخانه

داود مؤمني، ابراهیم ممنوعی

اولین کنگره ملی

هیدروپونیک و تولیدات گلخانه­ای

30

 

30-28 مهر 1388

دانشگاه صنعتی اصفهان

تعیین حد بحرانی غلظت عناصر غذایی آهن، منگنز و روی

 در برگ خیار گلخانه­ای منطقه جیرفت

سيدعلي غفاري نژاد، آرش صباح، داود مومني

اولین کنگره ملی

هیدروپونیک و تولیدات گلخانه­ای

31

 

29 و 30 مهر 1388

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

گلخانه های تجاری راهکاری مناسب در راستای استفاده بهینه از منابع

داود مؤمني

چهارمین همایش منطقه‌ای

 ایده‌های نو در کشاورزی

32

 

10-13 Nov 2009

New Delhi

India

Developing early warning system for managing greenhouse disease

M.Najafinia, M.Azadvar, S.Ghaffarinegad,D.Momeni

5th international conference on plant pathology

33

 

29 و 30 آذر 88مجتمع آموزش عالی منابع طبیعی و علوم کشاورزی جیرفت

مدیریت انرژی در کشت­های گلخانه­ای

داود مؤمني

دوّمین همایش علمی

گرامیداشت هفته پژوهش

34

 

12-9 مرداد 1389

موسسه تحقيقات گياه پزشکي ايران

تهران

ارزيابي روش­هاي مختلف سم­پاشي در کنترل بيماري لکه برگي خيار و نقش آنها در کاهش باقيمانده سم رورال تي اس در گلخانه

موسي نجفي نيا، احمد حيدري، محسن مروتي، داود مؤمني، مسعود اميري

 

نوزدهمين کنگره گياه پزشکي ايران

 

35

 

25-24 شهريور 89

پرديس کشاورزي و منابع طبيعي تهران

اثر روش­هاي خاک­ورزي حفاظتي و مرسوم بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم در منطقه جيرفت و کهنوج

داود مؤمني، الياس دهقان، احمد شريفي

ششمين کنگره ملي

 مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون

36

 

25-24 شهريور 89

پرديس کشاورزي و منابع طبيعي تهران

اثر روشهاي خاک­ورزي و کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد

 در منطقه جيرفت و کهنوج

داود مؤمني، احمد شريفي

ششمين کنگره ملي

 مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون

37

 

7و 8 ديماه 1389

مرکز آموزش جهاد کشاورزی

جیرفت و کهنوج

استفاده از انرژی ­ های نو در گلخانه ­ ها

(مطالعه موردي: کاربرد سيستم زمين­گرمايي در گلخانه ­ های تونس)

داود مؤمنی، منذر سعيد

سوّمین همایش علمی

گرامیداشت هفته پژوهش

 

38

 

7و 8 ديماه 1389

مرکز آموزش جهاد کشاورزی

جیرفت و کهنوج

مزاياي خاک­ورزي حفاظتي نسبت به خاک­ورزي­هاي مرسوم

در جنوب استان کرمان

داود مؤمني

سوّمین همایش علمی

گرامیداشت هفته پژوهش

 

39

 

 

27 و 28 بهمن 89

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خوراسگان

استفاده از انرژی ­ های نو در گلخانه ­ ها

(مطالعه موردي: کاربرد سيستم زمين­گرمايي در گلخانه ­ های تونس)

داود مؤمنی، منذر سعيد

 

پنجمین همایش

ایده های نو در کشاورزی

 

40

 

17-14 شهریور 90

دانشگاه صنعتی اصفهان

بررسی الگوی کشت ارقام گوجه‌فرنگي در شرایط تونلهاي کوتاه

ابراهيم ممنوعي، داود مؤمني

هفتمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران

42

 

14-12 شهريور90

دانشگاه تبريز

بررسي اثر سطوح و منابع ازت بر عملکرد و غلظت نيترات

غده سيب زميني در جيرفت

آرش صباح، سيد علي غفاري نژاد و داود مؤمني

دوازدهمين کنگره ملی علوم خاک ایران

43

 

2و3 آذر 90

دانشگاه تربيت مدرس

نقش و جایگاه کشتهاي گلخانه­اي در اشتغال دانش آموختگان کشاورزي

داود مؤمني

اولين همايش ملي اشتغال دانش آموختگان کشاورزي و منابع طبيعي

44

 

14و15 دي ماه 90

مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی

بررسي ويژگيهاي فردي، خانوادگی و علمی دانشجویان

داود مؤمنی

اولين همايش ملي سلامت دانشگاه ها

 

45

 

14،15،16 شهریور 1391

محلات ایران

 

طراحی سیستم گرمایشی و سرمایشی برای گلخانه های رایج

سبری و صیفی ایران

داود مؤمنی، احمد بناکار

دومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای

46

 

14،15،16 شهریور 1391

محلات ایران

 

کنترل اقلیم داخل گلخانه راهکاری جهت تولید محصول سالم

داود مؤمنی، موسی نجفی نیا

دومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای

47

 

25-24 آبان 1391

دانشگاه سمنان

بررسی اثر پارامترهای کنترلی بر فشار داخل سیلندر یک موتور اشتعال تراکمی پاشش مستقیم با استفاده از شبکه هوش مصنوعی

داود مومنی، برات قبادیان

اولین همایش ملی موتورهای درونسوز

48

 

11-9 بهمن 1392

دانشگاه فردوسی مشهد ایران

طراحی و ساخت سیستم ذخیره حرارت به منظور

 کاهش مصرف انرژی فسیلی درگلخانه

داود مؤمني، احمد بناکار، برات قباديان، سعيد مينايي

هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون

49

 

11-9 بهمن 1392

دانشگاه فردوسی مشهد ایران

طراحي و ساخت سامانه متمرکزکننده خورشيدي

مجهز به لنز فرسنل خطي براي گرمايش گلخانه

داود مؤمني، احمد بناکار، برات قباديان، سعيد مينايي، مهدي منتظري

هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون

50

 

FEB 2014

University of Tehran

Optimization of fossil fuel consumption in greenhouse with using thermal storage systems and solar collectors

3rd conference on emerging trends in energy consumption

51

 

20-18 شهریور 1393

کرج، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

طراحی و ساخت ردیاب خورشیدی برای سامانه گرمایش خورشیدی مجهز به عدسی فرسنل خطی در گلخانه

داود مؤمني، احمد بناکار، برات قباديان، سعيد مينايي، مهدي منتظري

سومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای

52

 

20-18 شهریور 1393

کرج، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

روش­های کاهش مصرف انرژی در گلخانه­های تجاری

داود مؤمنی، کریم گرامی

سومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای

53

 

20-18 شهریور 1393

کرج، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

مقایسه روش­های مختلف سم پاشی در گلخانه­های ایران

کریم گرامی، داود مؤمنی، محمود صفری

سومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای

54

 

بهمن 1393

دانشگاه تهران

بررسی اثرات استفاده از پارافین برای ذخیره انرژی خورشیدی در گلخانه

داود مؤمني، احمد بناکار، برات قباديان، سعيد مينايي

چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

55

 

اردیبهشت 1394

دانشگاه تهران

بررسی اثرات زاویه شیب و سمت قرارگیری بر عملکرد سامانه گرمایش خورشیدی مجهز به عدسی فرسنل خطی

داود مؤمني، احمد بناکار، برات قباديان، سعيد مينايي

نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون

56

 

 
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

شماره ثبت گزارش نهايي

سال خاتمه

سال شروع

عنوان طرح

رديف

832-86

1386

1383

بررسی روش­های مختلف آماده­سازی بستر کاشت خیاردر گلخانه­های رایج منطقه جیرفت

1

1557-87

1386

1384

بررسی اثر ارتفاع سازه گلخانه روی عملکرد خیار در منطقه جیرفت

2

190-89

1387

1385

اثرات استفاده از سیستم­های گرمایشی و سرمایشی برخصوصیات کمی و کیفی خیار

در گلخانه­های منطقه جیرفت و کهنوج

3

1568-89

1389

1385

اثر روش­های خاک­ورزی و کاشت برعملکرد و اجزا عملکرد کنجد در منطقه جیرفت و کهنوج

4

1390

1390

1388

پروژه پایلوت خاک­ورزی حفاظتی در منطقه جیرفت و کهنوج

5

39913

3/11/90

1390

1389

بررسي شاخص­هاي مصرف انرژي توليد خيار در گلخانه­هاي منطقه جيرفت و کهنوج

6

     

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 
 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

سال نشر

تعداد صفحه

شابک

عنوان کتاب

رديف

1389

164

9786001360374

يادگيري بهتر ماشينهاي کشاورزي

1

 
نشریات فنی و ترویجی
 
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

عضویت در مجامع علمی 
 

تشویقات 

سایر موارد


پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.