یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹  -  Sunday, April 5, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » اهداف عمده و محور های تحقیقاتی اراک

اهداف عمده و محور های تحقیقاتی:

1 – انجام تحقیقات کاربردی در جهت توسعه مکانیزاسیون کشت لوبیا در استان مرکزی

2- انجام تحقیقات کاربردی در زمینه مهندسی گلخانه

3- انجام تحقیقات کاربردی در زمینه توسعه خاک ورزی حفاظتی


پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.