دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹  -  Monday, June 1, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » کمیته فنی بخش اصفهان
کمیته فنی بخش:
 • دکتر اورنگ تاکی  - عضو هیأت علمی
 • مهندس اردشیر اسدی - عضو هیأت علمی
 • دکتر مرتضی خان احمدی - عضو هیأت علمی
 • مهندس مسعود فرزام نیا - عضو هیأت علمی
 • دکتر لاله مشرف - عضو هیأت علمی
 • مهندس علیرضا مامن پوش - عضو هیأت علمی
 • دکتر حمیدرضا سالمی - عضو هیأت علمی
 • مهندس سعید ملک - عضو هیأت علمی
 • مهندس مختار میران زاده - عضو هیأت علمی
 • دکتر محسن حیدری - عضو هیأت علمی
 • مهندس حمید رضا قزوینی - عضو هیأت علمی
 • دکتر منوچهر ترابی - عضو هیأت علمی

پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.