سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹  -  Tuesday, July 14, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » ورامین - اهداف عمده و محورهای تحقیقاتی
اهداف عمده و محورهاي تحقيقاتي: 

ماشين هاي کشاورزي:

 • بررسي و ارزيابي روش هاي مختلف خاک ورزي حفاظتي در محصولات عمده زراعي استان
 • طراحي، ساخت و ارزيابي ماشين هاي کاشت، داشت ، برداشت و پس از برداشت بهينه سازي ادوات کشاورزي موجود
 • استفاده از انرژي هاي نوين نظير انرژي خورشيدي در فرآوري محصولات کشاورزي
 • بررسي و مطالعه شاخص هاي مکانيزاسيون تعيين ميزان انرژي مصرف شده در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت
 • کاربرد فناوري نانو در ساخت تجهيزات حفظ نباتات
 • بررسي و ارزيابي روشهاي نوين سمپاشي در محصولات زراعي و باغي عمده استان
 • انجام پروژه هاي تحقيقاتي در زمينه بهينه سازي مصرف انرژي در مرغداريها و دامداريها از قبيل مسائل مربوط به سيستم گرمايش، سرمايش و تهويه در مرغداريها و دامداريها و استفاده از فناوريهاي نوين مثل استفاده از انرژي خورشيدي و توليد بيوگاز از فضولات دامي و طراحي سيستم هاي بازيافت در مرغداري و دامداريها در مقياسهاي مختلف و همچنين تعيين نقطه سر به سر در آنها.
 • انجام پروژه هاي تحقيقاتي شامل خاک ورزي حفاظتي، مصرف انرژي در خاک ورزي حفاظتي، طراحي و ساخت ادوات خاص و مورد نيازدر کشت غلات، آزمون و ارزيابي ادوات کشاورزي در منطقه، انتخاب و کاربرد بهينه ادوات کشاورزي متناسب با منطقه، کاهش تلفات و ضايعات غلات در حين برداشت و پس از برداشت

 آبياري و زهکشي:

 • بهينه سازي و ارزيابي روش هاي مختلف آبياري
 • مديريت بهينه آب و کارايي مصرف آب
 • استفاده از آب هاي نامتعارف
 • مديريت شبکه هاي آبياري و زهکشي
 • کاربرد GIS  در کشاورزي
 • تعيين نياز آبي و شاخص هاي تبخير و تعرق در گلخانه ها 

       صنايع غذايي:

 • تدوين معيارهاي کمي و کيفي در درجه بندي محصولات کشاورزي در منطقه
 • بهينه سازي روش هاي فرآوري محصولات
 • افزايش زمان نگهداري محصولات و کاهش ضايعات
 • ارايه روش ­هاي نوين فراوري و نگهداري محصولات
 • ارايه بسته بندي  نوين محصولات
 • بسته بندي و حمل و نقل محصولات سبزي و صيفي، فراوري محصولات و کاهش ضايعات پس از برداشت

پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.