چهار شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹  -  Wednesday, July 15, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » ورامین - پروژه هاي تحقيقاتي
پروژه هاي تحقيقاتي :

پروژه­ هاي تحقيقاتي ماشين هاي کشاورزي: 

  •  بررسي روند تغييرات مصرف انرژي در گلخانه هاي خيار در ورامين پس از حذف يارانه ها به صورت پروژه عادي در حال اجرا
  • طراحي، ساخت و ارزيابي تخمير تحقيقاتي براي مطالعه تغييرات چگالي خمير نان طي فرايند تخمير(کارهاي اجرايي تمام شده است و در حال تدوين گزارش نهايي مي باشد)
  • ارزيابي پروژه سوخت گرمايش متداول گلخانه
  • بررسي اثر روشهاي مختلف خاک ورزي حفاظتي بربرخي عوامل تاثير گذار بر  عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه
  • بررسي روند تغييرات مصرف انرژي در گلخانه هاي خيار در ورامين پس از حذف يارانه ها به صورت پروژه سفارشي در حال اجرا

·         پروژه­ هاي تحقيقاتي صنايع غذايي

  • بررسي امکان کشت کاهو در گلخانه و مقايسه کمي، کيفي و اقتصادي آن با فضاي باز

·         پروژه­ هاي تحقيقاتي آبياري:

  • تعيين نياز آبي گلخانه در کشت گلخانه اي در سطح کشور (دکتر قاسم زارعي)

پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.