سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳  -  Tuesday, July 16, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » ورامین-مهمترين يافته ­هاي تحقيقاتي
مهمترين يافته ­هاي تحقيقاتي:
 • ثبت اختراع شيار­ساز (فاروئر) محصولات جاليزي
 • ثبت اختراع دستگاه آزمون فشار نشست مزرعه اتصال سه نقطه تراکتور
 • طراحي و ساخت دستگاه پوست کن بادام سبز با توانايي تنظيم سرعت و فاصله کوبنده
 • ثبت اختراع دستگاه اندازه گيري سطح تماس تاير با زمين
 • کسب افتخار پژوهشگر نمونه در جشنواره انتخاب پژوهشگر برتر استان قزوين(سال­هاي 87 و 88)
 • بررسي اثر روش­هاي مختلف خاک­ورزي بر عملکرد و اجزاي عملکرد خربزه با آرايش­هاي مختلف کشت
 • بررسي اثر روش­هاي مختلف خاک­ورزي بر عملکرد و اجزاي عملکرد هندوانه
 • تعيين ضرائب و شاخص­هاي مکانيزاسيون در عمليات خاک­ورزي با بکارگيري تراکتورها و گاوآهن برگردان­دار
 • بررسي اثر روش­هاي مختلف خاک­ورزي و استفاده از مالچ پلاستيکي بر عملکرد و اجزاي عملکرد گوجه­ فرنگي
 • بررسي اثر روش­هاي مختلف خاک­ورزي بر عملکرد ذرت علوفه­اي در منطقه ورامين
 • بررسي اثر پوششي کربوکسي متيل سلولز در بهبود کيفيت و افزايش عمر انبارداري هويج در سردخانه
 • بررسي اثر پوششي کربوکسي متيل سلولز در بهبود کيفيت و افزايش عمر انبارداري هويج در انبار معمولي
 • مطالعه و بررسي خصوصيات کيفي در جمعيت­هاي طالبي سمسوري و خربزه سوسکي