سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷  -  Tuesday, March 19, 2019
جستجوی پیشرفته
واحدهای ستادی  » بازنشستگان

 

اعضای هیات علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

مدرک تحصیلی

پست سازمانی

سال بازنشستگی

1

ابراهیم پذیرا

ستاد موسسه

دکترای مهندسی منابع آب

عضو هیات علمی(رئیس موسسه)

1379

2

محمد علی شاه بک

ستاد موسسه

دکترای علوم باغبانی

عضو هیات علمی (صنایع غذایی)

1383

3

پرویز ایرانی

ستاد موسسه

دکترای کشاورزی

عضو هیات علمی(صنایع غذایی)

1384

4

غلامرضا حسینی فر

ستاد موسسه

کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

عضو هیات علمی آبیاری و زهکشی

1386

5

صمد سنایی جهرمی

فنی و مهندسی فارس

دکترای آبیاری و زهکشی

عضو هیات علمی

1386

6

سید علی شهپری

ستاد موسسه

دکترای مکانیک

عضو هیات علمی (رئیس موسسه)

1393

7

علی اصغر رجبعلی پور

فنی و مهندسی کرمان

کارشناس ارشد صنایع غذایی

عضو هیات علمی

1394

8

سید حسین صدر قائن

ستاد موسسه

کارشناس ارشد آبیاری

عضو هیات علمی (مدیرکل دفتر خدمات فنی و پشتیبانی)

1395

9

صمد نظرزاده اوغاز

فنی و مهندسی خراسان رضوی

کارشناس ارشد مکانیک در طراحی جامدات

عضو هیات علمی

1396

10

شهره نیکخواه

فنی و مهندسی خراسان رضوی

کارشناس ارشد علوم صنایع غذایی

عضو هیات علمی

1396

 

اعضای غیر هیات علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

پست سازمانی

سال بازنشستگی

1

فرهنگ صبوری سیجانی

ستاد موسسه

کارشناس ماشینهای کشاورزی

1375

2

موسی ناصری

ستاد موسسه

رئیس(کارشناس امورمالی)

1377

3

ناصر فصیحیان

ستاد موسسه

کارشناس تحقیقات صنایع غذایی

1379

4

زهرا اردهالی

ستاد موسسه

کارشناس تحقیقات شیمی (آزمایشگاه)

1381

5

رضا صباغ

ستاد موسسه

حسابدار مسئول اعتبارات و تعهدات

1382

6

حسینعلی مهین زعیم

ستاد موسسه

رئیس(کارشناس اموراداری)

1385

7

زینت یوسفی

ستاد موسسه

کتابدار

1388

8

مرتضی پوران

ستاد موسسه

کارشناس تحقیقات سیستمهای آبیاری تحت فشار

1388

9

سید حسن باقرالهاشمی

ستاد موسسه

مسئول حراست

1395

 


پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.