یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶  -  Sunday, February 18, 2018
جستجوی پیشرفته
واحدهای ستادی  » بازنشستگان

 

بازنشستگان:

 
(اعضای هیات علمی)
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

مدرک تحصیلی

سال بازنشستگی

مرتبه علمی

1

ابراهیم پذیرا

ستاد موسسه

دکترای مهندسی منابع آب

1379

استادیار

2

محمد علی شاه بک

ستاد موسسه

دکترای علوم باغبانی

1383

دانشیار

3

عباس کشاورز

ستاد موسسه

کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی

1384

استادیار

4

پرویز ایرانی

ستاد موسسه

دکترای کشاورزی

1384

دانشیار

5

غلامرضا حسینی فر

ستاد موسسه

کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

1386

استادیار

6

صمد سنایی جهرمی

فنی و مهندسی فارس

دکترای آبیاری و زهکشی

1386

استادیار

7

سیدعلی شهپری

ستاد موسسه

دکترای مکانیک

1393

استادیار

8

علی اصغر رجبعلی پور

فنی و مهندسی کرمان

کارشناس ارشد صنایع غذایی

1394

مربی

9

سید حسین صدرقائن

ستاد موسسه

کارشناس ارشد آبیاری

1395

استادیار

 

(اعضای غیر هیات علمی)
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

مدرک تحصیلی

سال بازنشستگی

1

فرهنگ صبوری سیچانی

ستاد موسسه

کارشناسی ماشین آلات کشاورزی

1375

2

موسی ناصری

ستاد موسسه

دیپلم طبیعی

1377

3

ناصر فصیحیان

ستاد موسسه

کارشناسی علوم تغذیه

1379

4

زهرا اردهالی

ستاد موسسه

کارشناسی شیمی

1381

5

رضا صباغ

ستاد موسسه

دیپلم علوم تجربی

1382

6

حسینعلی مهین زعیم

ستاد موسسه

کارشناسی حسابداری

1385

7

زینت یوسفی

ستاد موسسه

دیپلم طبیعی

1388

8

مرتضی پوران

ستاد موسسه

کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی

1388

9

سید حسن باقر الهاشمی

ستاد موسسه

دیپلم فرهنگ و ادب

1395


پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی                                                                     
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی می باشد.