جمعه ۰۱ تیر ۱۴۰۳  -  Friday, June 21, 2024
جستجوی پیشرفته
واحدهای ستادی  » بازنشستگان

 اعضای هیات علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

مدرک تحصیلی

پست سازمانی

سال بازنشستگی

1

ابراهیم پذیرا

ستاد موسسه

دکترای مهندسی منابع آب

عضو هیات علمی(رئیس موسسه)

1379

2

محمد علی شاه بک

ستاد موسسه

دکترای علوم باغبانی

عضو هیات علمی (صنایع غذایی)

1383

3

پرویز ایرانی

ستاد موسسه

دکترای کشاورزی

عضو هیات علمی(صنایع غذایی)

1384

4

غلامرضا حسینی فر

ستاد موسسه

کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

عضو هیات علمی آبیاری و زهکشی

1386

5

صمد سنایی جهرمی

فنی و مهندسی فارس

دکترای آبیاری و زهکشی

عضو هیات علمی

1386

6

سید علی شهپری

ستاد موسسه

دکترای مکانیک

عضو هیات علمی (رئیس موسسه)

1393

7

علی اصغر رجبعلی پور

فنی و مهندسی کرمان

کارشناس ارشد صنایع غذایی

عضو هیات علمی

1394

8

سید حسین صدر قائن

ستاد موسسه

کارشناس ارشد آبیاری

عضو هیات علمی (مدیرکل دفتر خدمات فنی و تحقیقاتی)

1395

9

منوچهر ترابی

مرکز تحقیقات اصفهان

کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی

عضو هیات علمی

1395

10

صمد نظرزاده اوغاز

فنی و مهندسی خراسان رضوی

کارشناس ارشد مکانیک در طراحی جامدات

عضو هیات علمی

1396

11

شهره نیکخواه

فنی و مهندسی خراسان رضوی

کارشناس ارشد علوم صنایع غذایی

عضو هیات علمی

1396

12

علی سالک زمانی

فنی و مهندسی آذربایجان شرقی

کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی

عضو هیات علمی

1397

13

محمداسماعیل اسدی

فنی و مهندسی گلستان

دکترای آبیاری و زهکشی

عضو هیات علمی

1398

14

مسعود شهربانونژاد

فنی و مهندسی صفی آباد

فوق لیسانس ماشینهای کشاورزی

عضو هیات علمی

1398

15

اصلان عزیزی

ستاد موسسه

دکترای صنایع غذایی

عضو هیات علمی (صنایع غذایی)

1398

16

رضا فامیل مومن

ستاد موسسه

کارشناس ارشد صنایع غذایی

عضو هیات علمی(رئیس بخش صنایع غذایی)

1398

17

علیرضا مامن پوش

فنی و مهندسی اصفهان

کارشناس ارشد آبیاری

عضو هیات علمی(رئیس بخش فنی و مهندسی اصفهان)

1398

18

جواد باغانی

ستاد موسسه

کارشناس ارشد آبیاری

عضو هیات علمی طراحی سیستمهای آبیاری تحت فشار

1399

 

 

 

اعضای غیر هیات علمی

رردیف

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

پست سازمانی

سال بازنشستگی

1

فرهنگ صبوری سیجانی

ستاد موسسه

کارشناس ماشینهای کشاورزی

1375

2

موسی ناصری

ستاد موسسه

رئیس(کارشناس امورمالی)

1377

3

ناصر فصیحیان

ستاد موسسه

کارشناس تحقیقات صنایع غذایی

1379

4

زهرا اردهالی

ستاد موسسه

کارشناس تحقیقات شیمی (آزمایشگاه)

1381

5

رضا صباغ

ستاد موسسه

حسابدار مسئول اعتبارات و تعهدات

1382

6

حسینعلی مهین زعیم

ستاد موسسه

رئیس(کارشناس اموراداری)

1385

7

زینت یوسفی

ستاد موسسه

کتابدار

1388

8

مرتضی پوران

ستاد موسسه

کارشناس تحقیقات سیستمهای آبیاری تحت فشار

1388

9

سید حسن باقرالهاشمی

ستاد موسسه

مسئول حراست

1395

10

خداویردی مستعلی زاده قره قیه

ستاد موسسه

فوق دیپلم حسابداری

1397

11

صغری معدنی

ستاد موسسه

کارشناسی ارشد صنایع غذایی

1397

12

رمضانعلی طاهری

ستاد موسسه

نگهبان

1398

13

گلبهار بی آزار

ستاد موسسه

متصدی امور دفتری

1398

14

سلمان عین الهی ماجلان

ستاد موسسه

کارشناس مسئول حراست

1399

15

منصور رهبرزارع

ستاد موسسه

راننده

1399

16

مسعود بدرخانی

ستاد موسسه

راننده

1399

17

علی روحی

ستاد موسسه

رئیس (کارشناس اموراداری)

1400

18

محمد حلالیان

ستاد موسسه

حسابدار

1400

19

نسرین کشاورز کمسری

ستاد موسسه

کاردان آزمایشگاه

1401

20

پروین صداقت نیای صومعه سرائی

ستاد موسسه

ماشین نویس فارسی و لاتین

1401