دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۹  -  Monday, March 30, 2020
جستجوی پیشرفته
عمومی برای اعضا  » اعضای کمیته امور فناوری

اعضای کمیته
 •  آقای دکتر فریبرز عباسی، رییس مؤسسه
 • آقای دکتر نادر عباسی، معاون امور پژوهش، فناوری و انتقال يافته ها
 • آقای دکتر احمد شریفی، معاون برنامه ریزی و پشتیبانی مؤسسه
 • آقای دکتر ابوالفضل گلشن تفتی، عضو و دبیر کمیته
 • آقای دکتر علیرضا حسن اقلی، عضو کميته از بخش تحقیقات مهندسي آبیاری و زهکشی
 • آقای دکتر محمد رضا مستوفی، عضو کميته از بخش تحقیقات مهندسي مکانيک ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
 • آقای دکتر فرزاد آزادشهرکی، عضو کميته از بخش تحقیقات مهندسي گلخانه
 • آقای دکتر جواد باغانی، رییس بخش تحقیقات مهندسي آبیاری و زهکشی
 • آقای دکتر مهدی اکبری، رییس بخش تحقیقات مهندسي آبیاری تحت فشار
 • آقای دکتر الیاس دهقان، رئیس بخش تحقیقات مهندسي مکانيک ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
 • آقای دکتر داود مومنی، رییس بخش تحقیقات مهندسي گلخانه
 • آقای مهندس رضا فامیل مومن، رییس بخش تحقیقات مهندسي صنایع غذایی و فناوري هاي پس از برداشت
 • آقای سلمان عین اللهی، مسئول حراست مؤسسه
 • خانم سميه وطن دوست، امور انتشارات و تبليغات کميته

پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.