جمعه ۰۱ تیر ۱۴۰۳  -  Friday, June 21, 2024
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » مهندس مجید کرامتی[_HprPDF] مجید کرامتی نام و نام خانوادگی
مربي مرتبه علمی
عضو هيأت علمي - رئيس گروه خدمات علمي و فني سمت
آبياري تخصص
مرکزتحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي محل کار
majide_keramati@yahoo.com پست الکترونیک
33409166 شماره تماس
33822390 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 

لیسانس مهندسی آبیاری، دانشگاه فردوسی مشهد، سال 1372

فوق لیسانس تأسیسات آبیاری، دانشگاه ارومیه، سال 1376

دانشجوی دکتری، آبیاری و زهکشی ، دانشگاه ساری.

سوابق شغلی

 

 • ·        عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی، سال 1377 تا 1384

 • ·         کارشناس پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منایع طبیعی قزوین، سال 1384 تا 1385

 • ·         عضو هیأت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منایع طبیعی قزوین، سال 1385 تا 1394

 • ·         عضو هیأت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منایع طبیعی خراسان رضوی، سال 1394 تا کنون
سوابق اجرایی

 

 • ·         رئیس گروه خدمات علمی و فنی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منایع طبیعی خراسان رضوی، 1393 تا کنون

 • ·         معاون ایستگاه طرق و مسئول گروه خدمات فنی مرکز تحقیقات خراسان رضوی، 1392-1393

 • ·         معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین، 1389 - 1391

 • ·         مسئول بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات قزوین، 1385 - 1389

 • ·         مسئول امور آموزشی و دانشجویی – آموزشکده مغان – دانشگاه محقق اردبیلی، 1378-1379

 • ·         مدیر گروه- آموزشکده مغان – دانشگاه محقق اردبیلی، 1379-1384

 • ·         مشاور مدیر عامل در امور بهره برداری- همکاری پاره وقت- شرکت بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی مغان1378-1384

 • ·         کارشناس مسئول کارگاه تسطیح اراضی و سد خاکی-شرکت مهندسی آب و خاک خراسان1372-1373

 • ·         عضو هیئت ممیزه طرح مسیر ارتقاء شغلی مدیران ،مشاوران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ، 1385-1390

 • ·         مسئول پورتال اینترنتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین، 1386-1390

 • ·         سردبیر پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین، 1389-1390
سوابق تدریس
 
 • ·         هیدورلیک            ، کارشناسی،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، 1388.

 • ·         هیدرولیک انهار، کارشناسی،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، 1388.

 • ·         آشنایی با کامپیوتر، کارشناسی، کارشناسی،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، 1388تا 1390.

 • ·         شناخت و کاربرد ماشینهای آبیاری، کاردانی، دانشگاه جامع علمی-کاربردی - مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی قزوین، 89-88.

 • ·         هیدرو لوژی و هیدروژئولوژی، کارشناسی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین،         89-88.  

 • ·         استاتیک، کارشناسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)،         1387.   

 • ·         مساحی و نقشه برداری، کارشناسی، دانشگاه جامع علمی-کاربردی - مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی قزوین، 85-88.

 • ·         کاربرد پمپها و ماشینهای آبیاری، کاردانی، دانشگاه جامع علمی-کاربردی - مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی قزوین، 1388

 • ·         آبیاری عمومی، کارشناسی، دانشگاه مجقق اردبیلی، 77-84.

 • ·         مبانی زهکشی، کارشناسی، دانشگاه مجقق اردبیلی، 77-84.

 • ·         اصول و روشهای آبیاری، کاردانی، دانشگاه محقق اردبیلی، 77-84.

 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

1- Movahedan,M., Abbasi, N., Keramati, M. 2012. Wind erosion control of soils using polymeric materials.

. 1(2): 81-86. Eurasian journal of soil science

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 1.   اکبری نیا، ا؛ کرامتی، م. 1386. بررسی تاثیر دور و مقدار آب آبیاری بر گل گاو زبان ایرانی. پژوهش و سازندگی
 2. کرامتی،م؛ کریمی،م. 1381. تاثیر آب بها بر کیفیت بهره برداری و نگهداری و مصرف بهینه آب. مجله زیتون.

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
 
 1. کرامتی طرقی، م؛ موحدان،م؛ عباسی،ن، 1392. تأثیر کاربرد ماده تثبیت کننده پلیمری بر کاهش آب شستگی و تثبیت رویه های خاکی. اولین همایش ملی سازه­های آبی و آبیاری، اول اسفند ماه.گرگان،

 2. کرامتی طرقی، م. 1390. علل تخریب پوشش بتنی کانالهای انتقال آب در شبکه های اصلی و فرعی (مطالعه موردی شبکه آبیاری دشت قزوین). اولین کارگاه فنی بررسی کیفیت بتن سخت شده در پوشش کانالهای آبیاری، روشها و استانداردها. 12 آبان. همدان.

 3. کرامتی طرقی, مجید؛ نبی اله پاسبان عیسی لو و عباس قنبری، ۱۳۸۸، بررسی عوامل موثر بر میزان آب خروجی از زهکش های شبکه آبیاری و زهکشی مغان و تاثیر شیوه های بهره برداری بر آن، دوازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی، 5-6 اسفند. تهران،

 4. کرامتی طرقی،م . 1380. ارزیابی عوامل توزیع آب در شبکه های آبیاری و زهکشی مغان سومين کارگاه فني ارزيابي عملکرد سيستم هاي آبياري و زهکشي ١١ بهمن ماه . تهران.

 5. کرامتی،م. 1379. تاثیر آب بها در مصرف بهینه آب .اولین کارگاه بهینه سازی و اصلاح ساختار بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی. 1379. تهران.
کنفرانس های خارجی
 
 
 1. Movahedan, M., Abbasi, N. and Keramati, M. 2012. Wind Erosion Control of Soils Using Polymeric Materials, International Soil Science Congress on Land degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, May 15-17, Izmir, Turkey.

 2.  Movahedan, M., Abbasi, N., Keramati, M. And Bahramloo, Reza. 2012. Effect of polymer application on temporal variation of dry aggregates stability, International Soil Science Congress on Land degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, May 15-17, Izmir, Turkey.

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 1. برنامه راهبردی بهینه سازی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی کشور (مجری). 1386-1387

 2. مقايسه تاثير روشهای مختلف آبياری ميکرو بر کميت و کيفيت زيتون روغنی(مجری). 1384-1388

 3. ارزیابی سازه های تنظیم و توزیع آب در شبکه آبیاری قزوین (مجری). 1385-1387

 4. ارزیابی کیفیت پوشش بتنی کانالهای آبیاری کشور(مجری). 1389-1392

 5. ارزیابی فنی و اقتصادی پوششهای ژئوسنتتیک اجرا شده در کانالها و مخازن آب           (مجری). 1389-1392
 6. بررسی میزان تاثیر پلیمرهای تثبیت کننده بر جلوگیری از فرسایش آبی خاکها(مجری). 1388-1389
 7. بررسی میزان تاثیر پلیمرهای تثبیت کننده بر جلوگیری از فرسایش بادی خاکها (همکار). 1388-1389
 8. برنامه راهبردی مسائل سازه و ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی کشور(همکار). 1386-1387
 9. مباحث اقتصادی- اجتماعی، سیاستگذاری و تشکیلاتی در بهبود بهره وری آب کشاورزی(همکار). 1387-1388
 10. برنامه راهبردی بهبود بهره وری آب کشاورزی(همکار). 1387-1388
 11. استفاده از امولسیون کو-پلیمر پلی وینیل استات برای تثبیت خاکها (مجری). 1388-1389
 12. بررسی تاثیر پلیمرهای شیمیایی بر روی مشخصات فیزیکی و مکانیکی خاکها(همکار). 1388-1389
 13. بررسی اثرات خاکپوشهای پلاستیکی و روشهای کاشت در پرورش گوجه فرنگی(همکار). 1382-1384
 14. ارزیابی فنی و اقتصادی پوششهای ژئوسنتتیک اجرا شده در کانالها و مخازن آب           (مجری). 1389-1392
 15. بررسی شاخص آب-تولید در شبکه آبیاری قزوین(همکار). 1389-1390
 16. بهینه سازی تخصیص آب تحت شرایط خشکسالی(مطالعه موردی شبکه آبیاری قزوین) (همکار). 1389-1391
 17. تأثیر رژیمهای آبیاری و سطوح کود نیتروژنه بر عملکرد و کیفیت ذرت دانه ای(همکار). 1388- 1391
 18. مطالعات انتقال واحدهاي دامداري شهر دانسفهان(استان قزوين) به مجتمع دامپروري(همکار). 1389-1392

     

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 
 1. تعیین آب مصرفي باغات پسته در کشور (مجری). 1395 تا 1397
 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی
 
 
 1. گل محمدی،م ؛-نوری،ح؛  داودی،ع؛  کرامتی،م؛ نوروزی،س. 1387. دستورالعمل فنی-ترویجی مدیریت علمی در باغات زیتون. فنی-ترویجی. مرکز تحقیفات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین.
 2. نوری،ح؛ مستشاری،م؛  حسینی بای،ک؛  شهابی فر،ج؛  بغدادی،ح؛  داودی،ع؛  کرامتی،م؛  گمرکچی،ا؛  زرنگار،ع؛  ستوده،پ. 1388. دستورالعمل فنی-ترویجی طرح افزایش بهره وری. فنی-ترویجی. مرکز تحقیفات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین.

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 
 1. جلالیان ،فاطمه. 1385. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  آبیاری و زهکشی . ارزيابي فني سيستمهاي آبياري قطره اي اجرا شده در استان قزوين . استاد مشاور. دانشگاه بوعلی سینا همدان.

عضویت در مجامع علمی 
 

تشویقات 
 

دریافت لوح تقدیر از آقای مهندس بیگی. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین. تقدیر از محففان برتر. 1385

دریافت لوح تقدیر از آقای رئیس اداره روابط عمومی سازمان تات. همکاری در برگزاری نمایشگاه مرکز در سازمان تات. 1386

دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر صفری. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین. تقدیر از طرحهای تحقیقاتی کاربردی برتر. 1390 

دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر جوادی. رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. تدوین برنامه راهبردی اصلاح و بهینه سازی شبکه های آبیاری و زهکشی. 1388


سایر موارد