پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸  -  Thursday, July 18, 2019
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » دکتر مصطفی گودرزیمصطفی گودرزی نام و نام خانوادگی
استادیار مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
آبیاری و زهکشی تخصص
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی محل کار
goodarzimustafa@gmail.com پست الکترونیک
شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق

سوابق تحصیلی

مقطع کارشناسی، رشته مهندسی آب (گرایش آبیاری و زهکشی) ، دانشگاه تهران

مقطع کارشناسی ارشد، رشته مهندسی آب (گرایش آبیاری و زهکشی)، دانشگاه شهید چمران اهواز

مقطع دکتری، رشته مهندسی آب (گرایش آبیاری و زهکشی)، دانشگاه صنعتی اصفهان

 

  زمینه های تحقیقاتی

- خشکسالی

- تغییر اقلیم

- آبهای زیرزمینی

- آبیاری و زهکشی

 
سوابق شغلی

  عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی.

 
سوابق اجرایی

 

سوابق تدریس
      تدریس در دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی (مدیریت مشارکتی آب)
    -  تدریس در دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی (مدیریت باغات آبی و دیم در مواقع وقوع خشکسالی)   
    -  تدریس در دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی (آشنایی با روش ‏های جدید آبیاری )

-    تدریس در دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی (مدیریت بهینه مصرف آب غلات)  

-   تدریس در دوره آموزش بهره ‏برداران (آبیاری گندم)

تدریس در دوره آموزش بهره ‏برداران (آشنایی با سیستم‏ های آبیاری قطره‏ ای)

تدریس در دانشگاه صنعتی اصفهان (1394-1392)

(هیدرولیک جریان در محیط های متخلخل و مهندسی منابع آب)

تدریس در دانشگاه آزاد اصفهان ( خوراسگان ) (1394-1390)

(نرم‌افزارهای تخصصی مهندسی آب، هیدرولیک انهار، هیدرولوژی آبهای سطحی، اصول زهکشی، طراحی سیستم‌های زهکشی، طراحی سیستم‌های آبیاری)

تدریس در مرکز آموزش کشاورزی شهرستان بروجرد (1390-1386)

         (مکانیک سیالات، نقشه برداری، رسم فنی، هوا و اقلیم، شناخت و کاربرد ماشین‌های آبیاری، مبانی کامپیوتر)

تدریس در دوره آموزشی تعیین حریم منابع آب برای کارمندان سازمان آب و فاضلاب هرمزگان (1395)

ارائه کارگاه "آشنایی با مدل MODFLOW " در اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش‌ها و راهکارها.

تدریس در دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان جهاد کشاورزی استان لرستان

          (شناخت و کاربرد فناوری اطلاعات در کشاورزی)

 آموزش تخصصی سربازان سازندگی در مرکز آموزش کشاورزی شهرستان بروجرد (بهینه‌سازی مصرف آب)

 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

- Evaluation of WhAEM and MODFLOW models to determine the protection zone of drinking wells. 2019. Environmental Earth Sciences.

 - Investigating Impacts of Climate Change on Irrigation Water Demands and Its Resulting Consequences on Groundwater Using CMIP5 Models. 2019. Groundwater, 57(2): 259-268.

- Performance Evaluation of Linear and Nonlinear Models for the Estimation of Reference Evapotranspiration. 2018. International Journal of Hydrology Science and Technology 8 (1): 1-15

- Development of a New Drought Index for Groundwater and Its Application in Sustainable Groundwater Extraction. 2017. Journal of Water Resources Planning and Management.

- Evaluation of the Effects of Climate Change on Groundwater Recharge Using a Hybrid Method. 2016. 30(1): 133-148.

 

 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 - بررسی اثرات مدیریت کم آبیاری بر عملکرد محصول انار. مجله ترویجی انار، دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 8-1.

- بررسی روش های تعیین حریم حفاظتی با استفاده از مدل تحلیلی WhAEM2000  مدل در چاه های شرب آبخوان دامنه- داران. مجله تحقیقات منابع آب ایران. دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 50-39.

- آنالیز اثرات پارامترهای مختلف بر تغذیه آبهای زیرزمینی با استفاده از یک روش هیبریدی . مجله علوم آب و خاک، جلد 19 شماره 73 صفحات 299-287.

- برآورد انتقال بخار آب در خاک‌های غیراشباع تحت تاثیر پتانسیل اسمزی. مجله علوم آب و خاک، جلد 17 شماره 64 صفحات 171-159.

- تحلیل منطقه‌ای احتمالاتی و مدل سازی سیلاب در حوضه بالادست رودخانه کارون. مجله علمی پژوهش‌های کشاورزی دانشگاه شوشتر، جلد 1 شماره 1، 1388.

 

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی

 - بررسی اثرات تغییر اقلیم بر خشکسالی آبهای زیرزمینی. سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن، خرم ‏آباد اسفند 1397.

- ارزیابی کارآیی روش آبیاری تیپ بر کاهش مصرف آب لوبیا در شرایط خشکسالی. سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن، خرم ‏آباد اسفند 1397.

- تاثیر روش‏های خاک‏ورزی حفاظتی و دور آبیاری روی عملکرد لوبیا. سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه. اسفند 1396.

- تاثیر روش بدون خاک‏ورزی بر روی حفظ رطوبت خاک در کشت لوبیا پس از جو. سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه. اسفند 1396.

- کاربرد GIS در تعیین نواحی همگن تغذیه آبهای زیرزمینی برای بهبود واسنجی مدل MODFLOW . همایش ملی کاربرد سامانه‏ های اطلاعات مکانی ( GIS ) در صنعت آب و برق. آذر 1396.

- ایجاد مدل محاسبه حجم باران قابل استحصال در ArcGIS . همایش ملی کاربرد سامانه‏های اطلاعات مکانی ( GIS ) در صنعت آب و برق. آذر 1396.

- تعیین حریم کیفی چاه‌های شرب آبخوان دامنه-داران با استفاده از مدل WhAEM2000 . اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش‌ها و راهکارها. پاییز 1395.

- بررسی جنبه‌های مختلف اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی. همایش علل و راهکارهای مقابله با بحران کمی و کیفی منابع آب کشور (فرهنگستان علوم). اردیبهشت 1395.

- مقاله در چهارمین همایش بین المللی Environmental Challenges and Dendrochronology ، با عنوان ”Comprehensive Assessment of Lake Urmia crisis and referral mechanisms and potential solutions for restoration, based on indicators of Sustainable Development” .

- رهیافتی برای افزایش بهره‌وری قنات جهت رسیدن به توسعه پایدار. همایش ملی بحران آب (دانشگاه آزاد اصفهان). اردیبهشت 1392.

 
کنفرانس های خارجی

- Impacts of Climate Change on Irrigation Water Demands and Groundwater Resources. International Conference on Climate Change-2017, Colombo, Sri Lanka.


 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده    

- بررسي تاثير کم آبيار ي در روش هاي آبياري نشتي و ميکرو (Tape) در کشت هاي مختلف مکانيزه بر کارآيي مصرف آب و عملکرد لوبيا.

  پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا  

 - تعيين آب مصرفي گردو در کشور

- تعيين آب مصرفي هلو و شلیل در کشور

 
- تعيين آب مصرفي تاکستان هاي کشور

- تعيين آب مصرفي يونجه در کشور

- بررسي اثرروش هاي خاک ورزي حفاظتي بر عملکرد لوبيا

- بررسي امکان احداث گلخانه‏ هاي زيرزميني (پايين تر از سطح زمين) در منطقه اراک  

 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

- Technical English for Water Engineering Students ، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی اصفهان.

- آشنایی با نرم‌افزارهای مهندسی آب، انتشارات کنکاش.

 
 
نشریات فنی و ترویجی
 
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

- مدیریت پایدار تخصیص منابع آب در حوضه زاینده ‏رود با استفاده از مدل‏های رفع اختلاف و مدل WEAP برای شرایط اقلیمی متفاوت.

 

عضویت در مجامع علمی 
 
 - عضویت در کمیته فنی لوبیا استان مرکزی
- عضویت در کمیته فنی انار استان مرکزی
 

تشویقات 

سایر موارد


پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.