پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲  -  Thursday, December 7, 2023
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » دکتر مصطفی گودرزیمصطفی گودرزی نام و نام خانوادگی
استادیار مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
آبیاری و زهکشی تخصص
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی محل کار
goodarzimustafa@gmail.com m.godarzi@areeo.ac.ir پست الکترونیک
شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق

سوابق تحصیلی

مقطع کارشناسی، رشته مهندسی آب (گرایش آبیاری و زهکشی)، دانشگاه تهران

مقطع کارشناسی ارشد، رشته مهندسی آب (گرایش آبیاری و زهکشی)، دانشگاه شهید چمران اهواز

مقطع دکتری، رشته مهندسی آب (گرایش آبیاری و زهکشی)، دانشگاه صنعتی اصفهان

 

  زمینه های تحقیقاتی

- خشکسالی

- تغییر اقلیم

- آبهای زیرزمینی

- نیاز آبی گیاه

- آبیاری و زهکشی
 
 
سوابق شغلی
- رئیس بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی استان مرکزی (1397- تا کنون).
- عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی (1396 تا کنون).
 
سوابق اجرایی

 

سوابق تدریس
 
     -  تدریس در دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی (محاسبات کانال‏ها و مسیرهای انتقال آب)
      تدریس در دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی (مدیریت مشارکتی آب)
    -  تدریس در دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی (مدیریت باغات آبی و دیم در مواقع وقوع خشکسالی)   
    -  تدریس در دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی (آشنایی با روش ‏های جدید آبیاری )

-    تدریس در دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی (مدیریت بهینه مصرف آب غلات)  

-   تدریس در دوره آموزش بهره ‏برداران (بهره  ‏برداری و نگهداری از سیستم‏های آبیاری تحت فشار)

      - تدریس در دوره آموزش بهره ‏برداران (مدیریت آبیاری در مزرعه)
      - تدریس در دوره آموزش بهره ‏برداران (برنامه ‏ریزی آبیاری و مدیریت آب در مزرعه)
      - تدریس در دوره آموزش بهره ‏برداران (مدیریت آبیاری در کشت حبوبات)
       -   تدریس در دوره آموزش بهره ‏برداران (آبیاری گندم)

-   تدریس در دوره آموزش بهره ‏برداران (آشنایی با سیستم آبیاری تیپ)

    -  تدریس در دوره آموزش بهره ‏برداران (آشنایی با سیستم‏ های آبیاری قطره‏ ای)

تدریس در دانشگاه صنعتی اصفهان (1394-1392)

(هیدرولیک جریان در محیط های متخلخل و مهندسی منابع آب)

تدریس در دانشگاه آزاد اصفهان ( خوراسگان ) (1394-1390)

(نرم‌افزارهای تخصصی مهندسی آب، هیدرولیک انهار، هیدرولوژی آبهای سطحی، اصول زهکشی، طراحی سیستم‌های زهکشی، طراحی سیستم‌های آبیاری)

تدریس در مرکز آموزش کشاورزی شهرستان بروجرد (1390-1386)

         (مکانیک سیالات، نقشه برداری، رسم فنی، هوا و اقلیم، شناخت و کاربرد ماشین‌های آبیاری، مبانی کامپیوتر)

تدریس در دوره آموزشی تعیین حریم منابع آب برای کارمندان سازمان آب و فاضلاب هرمزگان (1395)

ارائه کارگاه "آشنایی با مدل MODFLOW " در اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش‌ها و راهکارها.

تدریس در دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان جهاد کشاورزی استان لرستان

          (شناخت و کاربرد فناوری اطلاعات در کشاورزی)

 آموزش تخصصی سربازان سازندگی در مرکز آموزش کشاورزی شهرستان بروجرد (بهینه‌سازی مصرف آب)

 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 - The feasibility of underground greenhouses construction as an action to reduce climate change Impacts. 2023. Journal of Drought and Climate Change Research (JDCR), 1(2), 53-62.

 - Investigation of different mechanical weeding methods performance for weed control efficiency, mechanical injuries and yield in three bean varieties. agricultural engineering international. 2021.CIGR journal, 23(1), 128-137.

 -Application and performance evaluation of time series, neural networks and HARTT models in predicting groundwater level changes, Najafabad Plain, Iran. 2020. Sustainable Water Resources Management.
- Evaluation of WhAEM and MODFLOW models to determine the protection zone of drinking wells. 2019. Environmental Earth Sciences.
 - Investigating Impacts of Climate Change on Irrigation Water Demands and Its Resulting Consequences on Groundwater Using CMIP5 Models. 2019. Groundwater, 57(2): 259-268.

- Performance Evaluation of Linear and Nonlinear Models for the Estimation of Reference Evapotranspiration. 2018. International Journal of Hydrology Science and Technology 8 (1): 1-15

- Development of a New Drought Index for Groundwater and Its Application in Sustainable Groundwater Extraction. 2017. Journal of Water Resources Planning and Management.

- Evaluation of the Effects of Climate Change on Groundwater Recharge Using a Hybrid Method. 2016. 30(1): 133-148.

 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

  - تعیین خشکسالی طبیعی آبهای زیرزمینی با استفاده از شاخص جدید NGDI. مجله آبیاری و زهکشی ایران ، جلد 17 شماره 3. مرداد و شهریور 1402. صفحه 572-561.
  - تعیین الگوی کشت بهینه مبتنی بر همبست آب، انرژی، غذا و سود اقتصادی (مطالعه موردی استان مرکزی-دشت فراهان).  مجله آب و خاک، جلد 37 شماره 2. خرداد و تیر 1402، صفحه 202-187.
  - ارزیابی حجم آب کاربردی و بهره وری آب آبیاری در کانون های تولید گردوی کشور. مجله تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی ، جلد 23شماره 89. زمستان 1401. صفحه 20-1.
  - ارزیابی بهره‏ وری آب سامانه های آبیاری سطحی، بارانی و قطره ای در مزارع تولید جو استان مرکزی. مجله آبیاری و زهکشی ایران ، جلد 16 شماره 4. مهر و آبان 1401. صفحه 840-831.
 - اولویت بندی کاشت محصولات کشاورزی با استفاده از معیارهای چنگانه و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، مطالعه موردی: استان مرکزی-دشت فراهان. مجله آبیاری و زهکشی ایران ، جلد 16 شماره 3. مرداد و شهریور 1401. صفحه 498-485.
  - بررسی کارایی مصرف آب در تولید انار در استان مرکزی. مجله ترویجی انار، 3(1): بهار و تابستان 1400.
  - کارایی مصرف آب در تولید علوفه یونجه در شرایط کشاورزان استان مرکزی. مجله ترویجی علوفه و خوراک دام، 2(1): بهار و تابستان 1400.
 - بررسی تاثیر روشهای کشاورزی حفاظتی بر حفظ رطوبت خاک و عملکرد لوبیا. مجله آبیاری و زهکشی ایران، جلد 15، شماره 2، خرداد-تیر 1400، صفحه 378-369.
 - ارزیابی لاین های پیشرفته لوبیا به بیماری سوختگی باکتریایی معمولی به روش تجزیه به عامل ها و تجزیه خوشه ای. مجله آفات و بیماری های گیاهی، زمستان 1399. 88(2): 273-263.
- افزایش بهره وری مصرف آب در باغات انار. مجله ترویجی انار، 2(3): بهار و تابستان 1399.
- کشت گیاه بابونه آلمانی در شرایط تنش خشکی. مجله ترویجی حفظ و بهره‏ وری آب، 1(2): پاییز و زمستان 1399.
- ارزیابی شاخص‏های آب آبیاری در تولید انگور (مطالعه موردی استان مرکزی). مجله آبیاری و زهکشی، جلد 14، شماره 6، زمستان 1399.
 - ارزیابی آب کاربردی و بهره‏ وری آب در تاکستان های کشور. مجله تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی، جلد 21، شماره 80، زمستان 1399.
- اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی و نیاز آبیاری در مناطق تحت آبیاری، مطالعه موردی: دشت نجف آباد. مجله ترویجی حفظ و بهره ‏وری آب، جلد 1 شماره 1، بهار و تابستان 1399.
- حل اختلاف در مناقشات منابع آب حوضه زاینده‏ رود با استفاده از نظریه بازی ها و مدل WEAP ، مجله علوم آب و خاک، جلد 23 شماره 4، زمستان 1398.
 - بررسی اثرات مدیریت کم آبیاری بر عملکرد محصول انار. مجله ترویجی انار، دوره 1، شماره 1، 1398، صفحات 28-21.
 - بررسی روش های تعیین حریم حفاظتی با استفاده از مدل تحلیلی WhAEM2000  مدل در چاه های شرب آبخوان دامنه- داران. مجله تحقیقات منابع آب ایران. دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحات 50-39.

- آنالیز اثرات پارامترهای مختلف بر تغذیه آبهای زیرزمینی با استفاده از یک روش هیبریدی . مجله علوم آب و خاک، جلد 19 شماره 73، پاییز 1394، صفحات 299-287.

- برآورد انتقال بخار آب در خاک‌های غیراشباع تحت تاثیر پتانسیل اسمزی. مجله علوم آب و خاک، جلد 17 شماره 64، تابستان 1392، صفحات 171-159.

- تحلیل منطقه‌ای احتمالاتی و مدل سازی سیلاب در حوضه بالادست رودخانه کارون. مجله علمی پژوهش‌های کشاورزی دانشگاه شوشتر، جلد 1 شماره 1، 1388.

 

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی

 - بررسی اثرات تغییر اقلیم بر خشکسالی آبهای زیرزمینی. سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن، خرم ‏آباد اسفند 1397.

- ارزیابی کارآیی روش آبیاری تیپ بر کاهش مصرف آب لوبیا در شرایط خشکسالی. سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن، خرم ‏آباد اسفند 1397.

- تاثیر روش‏های خاک‏ورزی حفاظتی و دور آبیاری روی عملکرد لوبیا. سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه. اسفند 1396.

- تاثیر روش بدون خاک‏ورزی بر روی حفظ رطوبت خاک در کشت لوبیا پس از جو. سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه. اسفند 1396.

- کاربرد GIS در تعیین نواحی همگن تغذیه آبهای زیرزمینی برای بهبود واسنجی مدل MODFLOW . همایش ملی کاربرد سامانه‏ های اطلاعات مکانی ( GIS ) در صنعت آب و برق. آذر 1396.

- ایجاد مدل محاسبه حجم باران قابل استحصال در ArcGIS . همایش ملی کاربرد سامانه‏های اطلاعات مکانی ( GIS ) در صنعت آب و برق. آذر 1396.

- تعیین حریم کیفی چاه‌های شرب آبخوان دامنه-داران با استفاده از مدل WhAEM2000 . اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش‌ها و راهکارها. پاییز 1395.

- بررسی جنبه‌های مختلف اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی. همایش علل و راهکارهای مقابله با بحران کمی و کیفی منابع آب کشور (فرهنگستان علوم). اردیبهشت 1395.

- مقاله در چهارمین همایش بین المللی Environmental Challenges and Dendrochronology ، با عنوان ”Comprehensive Assessment of Lake Urmia crisis and referral mechanisms and potential solutions for restoration, based on indicators of Sustainable Development” .

- رهیافتی برای افزایش بهره‌وری قنات جهت رسیدن به توسعه پایدار. همایش ملی بحران آب (دانشگاه آزاد اصفهان). اردیبهشت 1392.

 
کنفرانس های خارجی

- Impacts of Climate Change on Irrigation Water Demands and Groundwater Resources. International Conference on Climate Change-2017, Colombo, Sri Lanka.

 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده    

- بررسی تاثیر کم آبیاری در روش های آبیاری نشتی و میکرو (Tape)   در کشت های مختلف مکانیزه بر کارآیی مصرف آب و عملکرد لوبیا

- بررسی اثر روش‏ های خاک ورزی حفاظتی بر عملکرد لوبیا

 
- تعیین آب مصرفی تاکستان های کشور

- تعیین آب مصرفی یونجه در کشور

- بررسی امکان احداث گلخانه‏ های زیرزمینی (پایین تر از سطح زمین) در منطقه اراک

 - تعیین آب مصرفی گردو در کشور

- تعیین آب مصرفی هلو وشلیل در کشور

- تعیین آب مصرفی هندوانه در کشور   

- تعیین آب مصرفی باغات انار در کشور

 
- تعیین آب مصرفی باغات بادام در کشور
 
- تعیین آب مصرفی باغات جو در کشور

- تعیین آب مصرفی گیلاس در کشور

- تعیین الگوی کشت مناسب محصولات کشاورزی در دشت فراهان استان مرکزی

 
 

  پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا  

- تاثیر روش کشت لوبیا روی بسترهای بلند بر کاهش آب کاربردی

 
- ارزیابی زراعی روشهای آبیاری در ارقام لوبیا چیتی 

- بررسی جریان زیست محیطی رودخانه ‏ها و آسیب پذیری آنها در حوضه های اصلی ایران 

 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

- Book Chapter in Flood Handbook: Analysis and Modeling. Riverine and Flood Modeling Software. CRC Press.

- مدیریت مصرف آب در کشاورزی، انتشارات دانشگاه جیرفت.

- نصب، بهره‏ برداری و نگهداری از سیستم های آبیاری قطره ای نواری (تیپ)

      - Technical English for Water Engineering Students (زبان تخصصی مهندسی آب)، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی اصفهان.

- آشنایی با نرم‌افزارهای مهندسی آب، انتشارات کنکاش.

 
نشریات فنی و ترویجی
 
 - آشنایی با تغییر اقلیم و تاثیرات آن بر مصرف آب در کشاورزی
 - آشنایی با گلخانه‏ های کوچک مقیاس پایین تر از سطح زمین
  - روشهای اجرایی کشاورزی حفاظتی در کشت لوبیا
 - مدیریت مصرف آب لوبیا
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

- بررسی تاثیر تغییر کاربری اراضی بر سطح آب زیرزمینی دشت شازند.

- مدیریت پایدار تخصیص منابع آب در حوضه زاینده ‏رود با استفاده از مدل‏های رفع اختلاف و مدل WEAP برای شرایط اقلیمی متفاوت.

 
 - اثرات سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد زراعی و دارویی گیاه بابونه آلمانی.
 

عضویت در مجامع علمی 
 
 
 - عضویت در کمیته فناوری نانو استان مرکزی
 - عضویت در کمیته فنی لوبیا استان مرکزی
 - عضویت در کمیته فنی انار استان مرکزی
 
 

تشویقات 

 - پژوهشگر برتر حوزه کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی در سال 1401

 - پژوهشگر برتر حوزه کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی در سال 1400

- پژوهشگر برتر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی در سال 1398

 

سایر موارد