یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹  -  Sunday, April 5, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » صفی آباد- اهداف عمده و محورهای تحقیقاتی
 اهداف عمده و محورهای تحقیقاتی

آبیاری و زهکشی

 • مدیریت بهینه آب و بهبود کارایی مصرف آب
 •  بهینه سازی و ارزیابی روش های مختلف آبیاری
 • مدیریت آبیاری برای کنترل تنش های محیطی (گرما ، خشکی و شوری)
 • بررسی ارقام متحمل به تنش های محیطی
 • استفاده از آب های نامتعارف
 • مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
 • کاربرد GIS در کشاورزی
 • تعیین نیاز آبی و شاخص های تبخیر و تعرق در گلخانه ها 
 • توسعه مشارکتی روشهای کاربردی مدیریت آب در مزرعه

ماشین های کشاورزی

 • بررسی و ارزیابی روش های مختلف خاک ورزی در محصولات عمده زراعی استان
 • طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین های کاشت، داشت ، برداشت و پس از برداشت بهینه سازی ادوات کشاورزی موجود
 • بررسی و توسعه روشهای کم خاکورزی و بی خاکورزی در کشت محصولات عمده زراعی منطقه
 • بررسی نحوه مدیریت ادوات کشاورزی در اجرای کشاورزی حفاظتی
 • استفاده از انرژی های تجدید پذیر، ازجمله انرژی خورشیدی در تامین نیروی محرکه ادوات و ماشینهای کشاورزی
 • بررسی و مطالعه شاخص های مکانیزاسیون تعیین میزان انرژی مصرف شده در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت

صنایع غذایی

 • بهینه سازی روش های فرآوری محصولات
 • افزایش زمان نگهداری محصولات و کاهش ضایعات
 • ارایه روش ­های نوین فراوری و نگهداری محصولات
 • ارایه بسته بندی  نوین محصولات

پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.