دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۹  -  Monday, March 30, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » صفی آباد - مهمترین یافته های تحقیقاتی

مهمترین یافته های تحقیقاتی

  • بهبود مدیریت های آبیاری سطحی و تحت فشار در محصولات عمده زراعی و باغی
  • بهبود بهره وری آب آبیاری روشهای آبیاری سطحی و کم فشار گندم و ذرت
  • کاربرد روشهای نوین در برنامه ریزی آبیاری مزارع
  • تعیین توابع تولید عملکرد – آب مصرفی محصولات عمده زراعی
  • تعیین روش های نوین خاک ورزی با تکیه بر کم خاکورزی و بی خاک ورزی و کشاورزی حفاظتی در محصولات زراعی منطقه
  • تعیین مناسبترین روش و ماشین کاشت محصولات زراعی منطقه
  • تعیین مناسبترین روش روش برداشت محصولات زراعی منطقه
  • استفاده از انرژی های تجدید پذیر در تامین نیروی محرکه ادوات و ماشینهای کشاورزی


پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.