چهار شنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۸  -  Wednesday, January 29, 2020
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » دکتر مجید رشیدیمجید رشیدی نام و نام خانوادگی
استادیار مرتبه علمی
هیأت علمی سمت
مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی تخصص
بخش تحقیقات کشت گلخانه ای - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران محل کار
majidrashidi81@yahoo.com پست الکترونیک
09123376127 شماره تماس
02136261782 فکس

سوابق مقالات پروژه های تحقیقاتی تالیف و ترجمه کتاب راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق

سوابق تحصیلی

کارشناسی، مهندسی ماشین های کشاورزی، دانشگاه تبریز، سال اتمام 1376

کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه تهران، سال اتمام 1378

دکتری تخصصی، مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه تهران، سال اتمام 1384

 
سوابق شغلی

عضو هیأت علمی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، از سال 1385 تا 1394

عضو هیأت علمی، بخش تحقیقات کشت گلخانه ای، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، از سال 1394 تا کنون
 
 
سوابق اجرایی

مسئول بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، 1385-1386

 
سوابق تدریس
 
مبانی برق در کشاورزی، کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، نیم سال تحصیلی دوم، سال 1386 تا 1393
 
کارگاه برق، کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، نیم سال تحصیلی دوم، سال 1386 تا 1393
 
مکانیک تراکتور و ماشین های کشاورزی، کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، نیم سال تحصیلی اول سال، 1387 تا 1393
 
سیستم های هیدرولیک در ماشین های کشاورزی، کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، نیم سال تحصیلی اول، سال 1387 تا 1393
 
رابطه ماشین و خاک، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، نیم سال تحصیلی اول، سال 1388 تا 1393
 
روش اجزاء محدود، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، نیم سال تحصیلی دوم، سال 1388 تا 1393
 
روش تحقیق، دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، نیم سال تحصیلی اول، سال 1390 تا 1393
 
مباحث نوین، دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، نیم سال تحصیلی دوم، سال 1390 تا 1393
 
ماشین های باغبانی، کاردانی، مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی شهید زمانپور، نیم سال دوم، سال تحصیلی 1396-1397
 
زبان تخصصی، کاردانی، مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی شهید زمانپور، نیم سال اول، سال تحصیلی 1397-1398
 
 

مقالات
 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
 
کنفرانس های خارجی
 
 

پروژه های تحقیقاتی
 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده
 
بررسی عملکرد گوجه فرنگی تحت تأثیر روش های مختلف خاک ورزی و استفاده از مالچ (سمت: مجری). 1386-1389
 
بررسی روند تغييرات مصرف انرژی در توليد خيار در گلخانه های منطقه ورامين پس از حذف يارانه ها (سمت: همکار اصلی). 1392-1394
 
 
پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا
 
بررسی انرژی مصرفی سامانه های گرمايشی مختلف در گلخانه های توليد خيار در منطقه ورامين (سمت: مجری). 1396-1399
 
مطالعه اثر هرس بوته روی عملکرد بادمجان در گلخانه (سمت: همکار اصلی). 1397-1399
 
 

تالیف و ترجمه کتاب
 

کتاب

غلامی پرشکوهی، م.، رشیدی، م. و عباسی، س. 1390. مکانیزاسیون کشاورزی: خلاصه درس و حل تشریحی نمونه سوالات آزمون های 10 سال گذشته. ویژه داوطلبان ورود به دوره های کارشناسی ارشد و دکتری. انتشارات روزاندیش. شماره شابک: 7-85-5090-600-978.
 
 
Rashidi, M. and M. Seilsepour, 2017. Effect of Conservation Tillage; On Some Important Crops in the Arid and Semi-Arid Lands of Iran. LAMBERT Academic Publishing. 93 Pages. ISBN: 978-3-330-07585-6.
 
 
Rashidi, M., 2018. Sugar Beet;  Conservation Tillage, Drought Stress, Variable Rate Herbicide Application and Weed Segmentation. LAMBERT Academic Publishing. 113 Pages. ISBN: 978-613-4-96957-4.
 
 
 
نشریات فنی و ترویجی
 
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

عضویت در مجامع علمی 
 

تشویقات 

سایر موارد


پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.