پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲  -  Thursday, December 7, 2023
جستجوی پیشرفته
بخش عمومی  » کمیته منازل سازمانی

اعضای کمیته منازل سازمانی:

  • دکتر حسین دهقانی، رئیس موسسه
  • دکتر شهرام اشرفی، قائم مقام رئیس
  • دکتر بهاره جمشیدی، معاون پژوهش، فناوری انتقال یافته ها و عضو کمیسیون
  • دکتر عادل میرمجیدی، معاون برنامه ریزی و پشتیبانی و دبیر کمیسیون
  • مهندس سید محمد حق شناس، رئیس امور اداری و عضو کمیسیون
  • دکتر محمود صفری، مسئول حراست و عضو کمیسیون
  • دکتر امید رضا روستاپور، نماینده همکاران هیات علمی
  • مریم آقا احمدی، نماینده همکاران غیر هیات علمی