جمعه ۰۱ تیر ۱۴۰۳  -  Friday, June 21, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش عمومی  » کمیته نشر

کمیته نشر: 
 این کمیته با توجه به اخذ پروانه نشر کتاب از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره مجوز 16419 مورخ 1401/06/28 توسط موسسه تشکیل شده و وظیفه آن برنامه ریزی و تصمیم گیری های مرتبط با انتشار کتاب های مورد تایید موسسه است. 
 
 
 
اعضای کمیته: 
  1.  دکتر حسین دهقانی سانیج - رئیس موسسه 
  2. دکتر بهاره جمشیدی - معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته ها
  3. دکتر عادل میرمجیدی - معاون برنامه ریزی و پشتیبانی 
  4. دکتر فوژان بدیعی - دبیر کمیته انتشارات
  5. دکتر علیرضا حسن اقلی - رئیس بخش خدمات فنی و تحقیقاتی
  6. مهندس سمیه وطن دوست - کارشناس  
  7. ابراهیم هلالی مغانلو - کارشناس