جمعه ۰۱ تیر ۱۴۰۳  -  Friday, June 21, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش عمومی  » شورای اداری

شورای اداری :

 1.  دکتر حسین دهقانی سانیج - رئیس موسسه
 2. دکتر عادل میرمجیدی - معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه
 3. دکتر بهاره جمشیدی - معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته ها
 4. دکتر بهمن یارقلی - رئیس بخش آبیاری و زهکشی
 5. دکتر ابوالفضل گلشن تفتی - رئیس بخش صنایع غذایی
 6. دکتر قاسم زارعی – رئیس بخش گلخانه
 7. دکتر احمد شریفی - رئیس بخش ماشینهای کشاورزی
 8. دکتر علیرضا حسن اقلی - رئیس بخش خدمات فنی و تحقیقاتی
 9. دکتر محمدرضا مستوفی - رئیس بخش تحقیقات هوشمندسازی کشاورزی
 10. دکتر محمد مهدی نخجوانی مقدم - معاون بخش آبیاری تحت فشار
 11. دکتر افشین ایوانی - معاون بخش ماشینهای کشاورزی
 12. دکتر حامد فاطمیان - معاون بخش صنایع غذایی
 13. دکتر محمود صفری - مسئول حراست
 14. دکتر هما بهمدی - مسئول روابط عمومی
 15. دکتر حمید سلیمانی - رئیس امور اداری و دبیر شورا
 16. مهندس مهدی حیدرزاده - رئیس امور مالی
 17. نیلوفر سلطانی - مسئول بودجه