جمعه ۰۱ تیر ۱۴۰۳  -  Friday, June 21, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش عمومی  » کمیته ترفیع و ارتقاء

کمیته ترفیع :

وظیفه کمیته ترفیع هیات ممیزه موسسه بررسی پرونده های ترفیع سالیانه  اعضاء هیئت علمی موسسه است. اعضاء کمیته ترفیع عبارتند از:  

  • دکتر حسین دهقانی سانیج - رئیس موسسه
  • دکتر بهاره جمشیدی – معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته ها
  • دکتر مهدی اکبری دانشیار موسسه (نماینده اعضاء هیات علمی و عضو کمیته)
  • مهندس صدیقه پردیس کیان - مسئول دبیرخانه
 
کمیته منتخب هیات ممیزه:
 
وظیفه کمیته منتخب هیات ممیزه بررسی پرونده ارتقاء ،رکود علمی و پایه های قبل از عضویت در هیات علمی همکاران است. اعضا این کمیته، اعضا کمیته ترفیع و دونفر متخصص در پرونده مربوطه با مرتبه علمی حداقل دانشیاری هستند.