جمعه ۰۱ تیر ۱۴۰۳  -  Friday, June 21, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش عمومی  » کمیته علمی فنی

کمیته علمی فنی :

وظیفه اصلی کمیته علمی فنی بررسی نهایی پروپوزال طرح ها و پروژه های تحقیقاتی و گزارش ­های نهایی است که قبلا مرحله بررسی­ های کارشناسی و تخصصی را در کمیته­ های فنی مربوطه طی نموده­ اند. اعضاء این کمیته عبارتند از:


 1. دکتر حسین دهقانی سانیج - رئیس موسسه
 2. دکتر بهاره جمشیدی - معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته های موسسه
 3. دکتر سعید مینایی - عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
 4. دکتر عبدالمجید لیاقت - عضو هیات علمی دانشگاه تهران
 5. دکتر ارژنگ جوادی - عضو هیات علمی موسسه و معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 6. دکتر افشین امجدی - عضو هیات علمی موسسه پژوهش های برنامه­ ریزی و اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی 
 7. دکتر صفت‌اله رحمانی - عضو هیات علمی دفتر امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 8. دکتر جواد قاسمی - عضو هیات علمی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی
 9. دکتر علیرضا حسن‌اقلی - عضو هیات علمی موسسه و رئیس بخش خدمات فنی و تحقیقاتی‌ (دبیر)
 10. دکتر قاسم زارعی - عضو هیات علمی موسسه و رئیس کارگروه تخصصی بخش تحقیقات مهندسی گلخانه 
 11. دکتر ابوالفضل گلشن تفتی - عضو هیات علمی موسسه و رئیس کارگروه تخصصی بخش تحقیقات صنایع غذایی
 12. دکتر بهمن یارقلی - عضو هیات علمی موسسه و رئیس کارگروه تخصصی بخش تحقیقات آبیاری و زهکشی
 13. دکتر احمدشریفی - عضو هیات علمی موسسه و رئیس کارگروه تخصصی بخش تحقیقات ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون