جمعه ۰۱ تیر ۱۴۰۳  -  Friday, June 21, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش عمومی  » کمیته انتشارات

کمیته انتشارات :

کمیته انتشارات موسسه از سال 1385 فعالیت خود را آغاز نموده است. این کمیته وظیفه بررسی، داوری و انتشار کتاب های علمی، راهنما، نشریات فنی، نشریات ترویجی، دستورالعمل و بروشورهای تهیه شده توسط همکاران شاغل در موسسه را دارد.

 

اعضا کمیته:
  1. دکتر حسین دهقانی سانیج - رئیس موسسه
  2. دکتر بهاره جمشیدی - معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته های موسسه
  3. دکتر جلال جوادی مقدم - عضو هیات علمی موسسه (نماینده بخش گلخانه)
  4. دکتر فروغ شواخی - عضو هیات علمی موسسه (نماینده بخش صنایع غذایی)
  5. دکتر امیدرضا روستاپور - عضو هیات علمی موسسه (نماینده بخش ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون)
  6. دکتر فوژان بدیعی - عضو و دبیر کمیته