سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳  -  Tuesday, July 16, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش عمومی  » کمیته های فنی

کارگروه‌های تخصصی (کمیته‌های فنی):

کارگروه‌های تخصصی به منظور تسریع در فرآیند بررسی فنی و تصویب شناسنامه طرح‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی یا سایر امور ارجاعی از طرف کمیته علمی- فنی مؤسسه و مطابق با آیین‌نامه داخلی کمیته‌های علمی- فنی، مصوب سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (ابلاغی از سازمان تات) تشکیل شده‌اند. دیگر هدف ایجاد این کارگروه‌ها، کمک به اجرای هرچه بهتر سیاست‌های پژوهشی در بخش‌های تحقیقاتی مؤسسه، در راستای برنامه‌های توسعه‌ای کشور و برنامه‌های کلان تحقیقاتی در دست اجرا در سازمان متبوع است. کارگروه‌های تخصصی ایجاد شده در مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به قرار زیر است: