جمعه ۰۱ تیر ۱۴۰۳  -  Friday, June 21, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش عمومی  » کمیته پیشنهادات

کمیته پیشنهادات:

  1. دکتر عادل میرمجیدی - معاون برنامه ریزی و پشتیبانی (رییس کمیته)
  2. دکتر بهاره جمشیدی - معاون پژوهش فناوری و انتقال یافته های موسسه (عضو)
  3. دکتر حمید سلیمانی - رئیس امور اداری (عضو و دبیر کمیته)
  4. نیلوفر سلطانی (عضو)
  5. فواد تاجیک (عضو)