دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱  -  Monday, August 8, 2022
جستجوی پیشرفته
بخش عمومی  » کمیته پیشنهادات

کمیته پیشنهادات:

  1. دکتر عادل میرمجیدی - معاون برنامه ریزی و پشتیبانی (رییس کمیته)
  2. دکتر بهاره جمشیدی - معاون پژوهش فناوری و انتقال یافته های موسسه (عضو)
  3. محمدتقی حق شناس - رئیس امور اداری (عضو و دبیر کمیته)
  4. نیلوفر سلطانی (عضو)
  5. میترا آسترکی  (عضو)
  6. فواد تاجیک (عضو)