جمعه ۰۱ تیر ۱۴۰۳  -  Friday, June 21, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش عمومی  » کمیته آموزش


   
کمیته آموزش:

  1. دکتر حسین دهقانی سانیج – رئیس موسسه
  2. دکتر بهاره جمشیدی – معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته های موسسه
  3. دکتر عادل میرمجیدی - معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه
  4. مهندس سایه باقرالهاشمی – مسئول آموزش
  5. دکتر حمید سلیمانی - رئیس امور اداری