دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱  -  Monday, August 8, 2022
جستجوی پیشرفته
بخش عمومی  » کمیته آموزش

کمیته آموزش:


  1. دکتر حسین دهقانی سانیج – رئیس موسسه
  2. دکتر بهاره جمشیدی – معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته های موسسه
  3. دکتر عادل میرمجیدی  - معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه
  4. مهندس اکبر یونسی – مسئول آموزش
  5. محمدتقی حق شناس - رئیس امور اداری