پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲  -  Thursday, December 7, 2023
جستجوی پیشرفته
بخش عمومی  » کمیته منابع انسانی


 کمیته منابع انسانی :

  1. دکتر حسین دهقانی سانیج – رئیس موسسه
  2. دکتر عادل میرمجیدی  - معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه
  3. دکتر بهاره جمشیدی – معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته های موسسه
  4. محمدتقی حق شناس - رئیس امور اداری
  5.  دکتر محمود صفری - مسئول حراست
  6. نیلوفر سلطانی – مسئول برنامه و بودجه