سه شنبه ۰۷ تیر ۱۴۰۱  -  Tuesday, June 28, 2022
جستجوی پیشرفته
بخش عمومی  » کمیته نقل و انتقالات

کمیته نقل و انتقالات :

  1. دکتر حسین دهقانی سانیج – رئیس موسسه
  2. دکتر عادل میرمجیدی  - معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه
  3. دکتر بهاره جمشیدی – معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته های موسسه
  4. محمدتقی حق شناس - رئیس امور اداری
  5.  دکتر محمود صفری - مسئول حراست
  6. نیلوفر سلطانی – مسئول برنامه و بودجه