دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱  -  Monday, August 8, 2022
جستجوی پیشرفته
بخش عمومی  » شورای تحقیقات

شورای تحقیقات :

        وظیفه اصلی شورای تحقیقات برنامه ریزی و سیاستگذاری برای بخش های پژوهشی موسسه، تعیین اولویت ها توام با ارزیابی و نظارت بر عملکرد بخش ها است. اعضاء اصلی این شورا عبارتند از:


 1. دکتر حسین دهقانی سانیج - رئیس موسسه
 2. دکتر شهرام اشرفی - قائم مقام موسسه
 3. دکتر بهاره جمشیدی - معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته ها
 4. دکتر عادل میرمجیدی - معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه
 5. دکتر بهمن یارقلی - رئیس بخش آبیاری و زهکشی
 6. دکتر الیاس دهقان -رئیس بخش ماشین های کشاورزی
 7. دکتر ابوالفضل گلشن تفتی - رئیس بخش صنایع غذایی
 8. دکتر قاسم زارعی - رئیس بخش گلخانه
 9. دکتر علیرضا حسن اقلی - رئیس بخش خدمات فنی و تحقیقاتی
 10. دکتر محمد مهدی نخجوانی مقدم - معاون بخش آبیاری تحت فشار
 11. دکتر نادر حیدری - معاون بخش آبیاری و زهکشی
 12. دکتر افشین ایوانی - معاون بخش ماشین های کشاورزی
 13. دکتر حامد فاطمیان - معاون بخش صنایع غذایی
 14. دکتر محمود صفری - دبیر شورا