پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲  -  Thursday, December 7, 2023
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » خدمات تحقیقاتی و پژوهشی- زهکشی

خدمات تحقیقاتی و پژوهشی

 •  تجزیه شیمیایی نمونه ­های آب و فاضلاب
 •  تجزیه شیمیایی و فیزیکی نمونه­ های خاک
 •  ارائه خدمات اندازه­ گیری پارامترهای تحقیقاتی مزرعه (هدایت هیدرولیکی، شوری، تراز سطح ایستابی و ...)
 •  انجام مطالعات ژئوتکنیکی پروژه­های آبی
 •  ارزیابی اثر بخشی پروژه­ های آبیاری و زهکشی
 •   اجرای تحقیقات سفارشی در زمینه های مختلف علوم آبیاری وزهکشی
 •   انجام مطالعات فاز شناخت پروژه های آب و خاک
 •   برگزاری دوره های آموزشی برای کارشناسان داخلی و خارجی
 •   برگزاری کارگاه های فنی و آموزشی
 •  برگزاری سمینارهای تخصصی در زمینه های علمی مرتبط
 •  راهنمایی و مشاوره پایاننامه های دانشجویی