چهار شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹  -  Wednesday, July 15, 2020
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » کمیته فنی بخش-ماشینها

کمیته فنی بخش

نظر به سیاست های جاری سازمان از جمله تقویت علمی و سفارشی و کاربردی نمودن طرحها وپروژه های تحقیقاتی، تدوین برنامه های راهبردی تحقیقات محصولی، موضوعی و منطقه ای، نظارت بر تشکیل و کار قطب های علمی و ... وجود کمیته های فنی وتخصصی به عنوان بازوی مشورتی برای کمیته علمی– فنی در موسسه فنی ومهندسی به جهت موضوعی بودن فعالیتهای مربوطه ضروری است. کمیته فنی بخش تحقیقات ماشینهای کشاورزی ومکانیزاسیون به منظور استفاده بهینه از توانمندیهای تخصصی همکاران و با توجه به گذشت بیش از 15 سال و همچنین با مشارکت فعال اساتید دانشگاهی علاوه بر قرار دادن فعالیت های زیر در دستور کار خود توانسته است درصد پروژه های سفارشی را به 57 درصد کل پروژه های در دست اجرا بخش برساند.
 مشارکت در برنامه ریزی و سیاست گذاری فعالیت های پژوهشی و آموزشی دیسیپلین (اولویت های تحقیقاتی، برنامه های راهبردی، دوره های آموزشی، ارزیابی وضعیت تحصیلی بورسیه ها، برگزاری کارگاهها، همایش، قطب های علمی و تخصصی و ....)

 • نظارت و ارزشیابی طرح ها و پروژه های تحقیقاتی
 • بررسی علمی و فنی پروپوزال طرح ها و پروژه های تحقیقاتی
 • اظهار نظرهای کارشناسی و بحث های تخصصی پیرامون موضوعات مهم علمی و پژوهشی ذیربط

-اعضاء کمیته فنی تحقیقات ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون به شرح ذیل می باشند.

 • دکتر الیاس دهقان (استادیار مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی)
 • دکتر احمد شریفی  (دانشیار مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی)
 • دکتر ارژنگ جوادی (استاد مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی)
 • دکتر هومن شریف نسب (استادیار مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی)
 • دکتر عباس همت (عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان)
 • دکتر سعید مینایی (عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس)
 • دکتر حسین مبلی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران)
 • دکتر افشین ایوانی (استادیار مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی)
 • دکتر بهاره جمشیدی  (دانشیار مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی)

پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.