جمعه ۰۱ تیر ۱۴۰۳  -  Friday, June 21, 2024
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » کمیته امور فناوری

معرفی و اهداف کمیته

مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به عنوان یکی از مؤسسات مادری زیرمجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در راستای رویکردهای جدید سازمان متبوع خود مبنی بر انجام تحقیقات سفارشی و تجاری سازی دانش فنی، در سال 1384 و با تمرکز بر اجرای پروژ‌ه های تقاضا محور و خاص، اقدام به ایجاد کمیته درآمدزایی نمود. سپس در سال 1391 و به منظور ساماندهی دستاوردهای مؤسسه در زمینه تحقیقات فناور بنیان و تسهیل در تجاری سازی فناوری های حاصل از تحقیقات فنی و مهندسی در حوزه های تخصصی ذیربط (ماشین های کشاورزی، صنایع غذایی، آبیاری و زهکشی و گلخانه)، کمیته امور فناوری ایجاد شد. در واقع این کمیته با هدف تجاری سازی یافته ها و دستاوردهای تحقیقاتی و ایجاد فرهنگ و بستر سازی مناسب برای ارتباط با صنایع و بخش های تولیدی مرتبط با کشاورزی کشور، فعالیت های خود را آغاز کرد. کمیته امور فناوری سعی بر آن دارد تا در کنار وظایف حاکمیتی مؤسسه که تحقیق بر اولویت های کلان ملی در زمینه تحقیقات مهندسی کشاورزی است، با کمک به تجاری سازی یافته های پژوهشی، بسترسازی لازم را در جهت تخصیص بخش عمده ای از فعالیت های علمی همکاران به رفع نیازهای بخش های خصوصی و دولتی، تولید کنندگان عرصه کشاورزی و صنایع وابسته، معاونت های اجرایی وزارت متبوع و سایر متقاضیان این قبیل خدمات به انجام رساند. در مجموع، چشم اندازها و اهداف اصلی کمیته امور فناوری مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی عبارتند از:

 • تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی حاصل از تحقیقات انجام شده توسط پژوهشگران مؤسسه
 • تقویت و تکمیل فرآیند تبدیل ایده به محصول و توسعه کارآفرینی مبتنی بر دانش
 • معرفی و گسترش فناوری‌های نوین و مورد نیاز جامعه کشاورزی کشور
 • اخذ سفارش جهت توسعه فناوری های مورد نیاز بخش کشاورزی
 • هماهنگی برای ارائه مشاوره علمی از طرف متخصصین مؤسسه به کلیه متقاضیان از بخش های مختلف، به منظور رفع معضلات موجود در فرآیند تولید و اجرا
 • افزایش بهره‏ وری تحقیقات با استفاده بهینه از ظرفیت های نیروی انسانی، امکانات مالی و تجهیزات مؤسسه
 • بررسی زیر ساخت های مورد نیاز، امکانات اولیه و ایجاد راهکارهای انگیزشی برای همکاران دارای ایده های نو در جهت ایجاد شرکت های دانش بنیان
 • همکاری با مراکز رشد تخصصی در کشور و مساعدت و ارائه راهنمایی به متقاضیان در جهت تأسیس شرکت های دانش بنیان در حوزه کشاورزی
 • توسعه‏ پایدار منابع مالی، بهبود معیشت و ایجاد رفاه و ثروت برای جامعه و پرسنل مؤسسه
 اعضای کمیته

 • دکتر حسین دهقانی سانیج، رییس مؤسسه
 • دکتر بهاره جمشیدی، معاون امور پژوهش، فناوری و انتقال یافته ها
 • دکتر عادل میرمجیدی، معاون برنامه ریزی و پشتیبانی مؤسسه
 • مهندس کاووس رشمه کریم، عضو کمیته از بخش تحقیقات مهندسی صنایع غذایی و فناوری های پس از برداشت
 • دکتر مهدی اکبری، عضو کمیته از بخش تحقیقات مهندسی آبیاری و زهکشی
 • دکتر محمد رضا مستوفی، عضو کمیته از بخش تحقیقات مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
 • دکتر جلال جوادی مقدم، عضو کمیته از بخش تحقیقات مهندسی گلخانه
 • دکتر علی مختاران، دبیر کمیته
 • سارا شعبانی صمغ آبادی، کارشناس امور ثبت اختراعات