دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹  -  Monday, July 13, 2020
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » کمیته امور فناوری

معرفی و اهداف کمیته

مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به عنوان يکي از مؤسسات مادري زيرمجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در راستای رویکردهاي جديد سازمان متبوع خود مبنی بر انجام تحقیقات سفارشی و تجاری سازی دانش فنی، در سال 1384 و با تمرکز بر اجرای پروژ‌ه های تقاضا محور و خاص، اقدام به ایجاد کمیته درآمدزایی نمود. سپس در سال 1391 و به منظور ساماندهی دستاوردهاي مؤسسه در زمینه تحقیقات فناور بنیان و تسهیل در تجاری سازی فناوری های حاصل از تحقیقات فنی و مهندسی در حوزه های تخصصی ذيربط (ماشین های کشاورزی، صنایع غذایی، آبیاری و زهکشی و گلخانه)، کمیته امور فناوری ایجاد شد. در واقع اين کميته با هدف تجاری سازی یافته ها و دستاوردهاي تحقیقاتی و ایجاد فرهنگ و بستر سازی مناسب برای ارتباط با صنایع و بخش های تولیدی مرتبط با کشاورزی کشور، فعاليت هاي خود را آغاز کرد. کميته امور فناوري سعي بر آن دارد تا در کنار وظایف حاکمیتی مؤسسه که تحقیق بر اولویت های کلان ملی در زمینه تحقیقات مهندسی کشاورزی است، با کمک به تجاری سازی یافته های پژوهشی، بسترسازي لازم را در جهت تخصيص بخش عمده اي از فعالیت های علمی همکاران به رفع نیازهای بخش هاي خصوصی و دولتي، تولید کنندگان عرصه کشاورزی و صنایع وابسته، معاونت های اجرایی وزارت متبوع و سایر متقاضيان اين قبيل خدمات به انجام رساند. در مجموع، چشم اندازها و اهداف اصلي کمیته امور فناوری مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی عبارتند از:

 • تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی حاصل از تحقیقات انجام شده توسط پژوهشگران مؤسسه
 • تقویت و تکمیل فرآیند تبدیل ایده به محصول و توسعه کارآفريني مبتني بر دانش
 • معرفي و گسترش فناوری‌های نوين و مورد نیاز جامعه کشاورزي کشور
 • اخذ سفارش جهت توسعه فناوري هاي مورد نياز بخش کشاورزي
 • هماهنگي براي ارائه مشاوره علمي از طرف متخصصين مؤسسه به کليه متقاضيان از بخش هاي مختلف، به منظور رفع معضلات موجود در فرآيند توليد و اجرا
 • افزایش بهره‏ وری تحقیقات با استفاده بهینه از ظرفیت های نیروی انسانی، امکانات مالی و تجهیزات مؤسسه
 • بررسی زیر ساخت های مورد نياز، امکانات اولیه و ایجاد راهکارهای انگیزشی برای همکاران دارای ایده های نو در جهت ایجاد شرکت های دانش بنیان
 • همکاری با مراکز رشد تخصصی در کشور و مساعدت و ارائه راهنمایی به متقاضيان در جهت تأسیس شرکت های دانش بنیان در حوزه کشاورزی
 • توسعه‏ پایدار منابع مالی، بهبود معیشت و ایجاد رفاه و ثروت برای جامعه و پرسنل مؤسسه
 
اعضای کمیته 

 • آقای دکتر فریبرز عباسی، رییس مؤسسه
 • آقای دکتر نادر عباسی، معاون امور پژوهش، فناوری و انتقال يافته ها
 • آقای دکتر احمد شریفی، معاون برنامه ریزی و پشتیبانی مؤسسه
 • آقای دکتر ابوالفضل گلشن تفتی، عضو، دبیر کمیته و سرپرست بخش تحقیقات مهندسي صنایع غذایی و فناوري هاي پس از برداشت
  بخش تحقیقات مهندسي صنایع غذایی و فناوري هاي پس از برداشت
 • آقای دکتر علیرضا حسن اقلی، عضو کميته از بخش تحقیقات مهندسي آبیاری و زهکشی
 • آقای دکتر محمد رضا مستوفی، عضو کميته از بخش تحقیقات مهندسي مکانيک ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
 • آقای دکتر فرزاد آزادشهرکی، عضو کميته از بخش تحقیقات مهندسي گلخانه
 • آقای دکتر جواد باغانی، رییس بخش تحقیقات مهندسي آبیاری و زهکشی
 • آقای دکتر مهدی اکبری، رییس بخش تحقیقات مهندسي آبیاری تحت فشار
 • آقای دکتر الیاس دهقان، رئیس بخش تحقیقات مهندسي مکانيک ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
 • آقای دکتر داود مومنی، رییس بخش تحقیقات مهندسي گلخانه
 • آقای سلمان عین اللهی، مسئول حراست مؤسسه
 • خانم سميه وطن دوست، امور انتشارات و تبليغات کميته

پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.